28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 62121 - 62130 of 480481
First | Prev. | 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 | Next | Last
Name
RonaldVonse, 06/09/2019 02:37:55
Thank you! Ample info.

<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">london drugs canada</a>
visit poster's website - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=http://www.miftahul-ulum.com/forums/topic/provigil-vs-focus-factor-bup/page/25/#post-3031857>canada pharmacies online prescriptions bup</a> 30dd6a7
Name
Coreybumem, 06/09/2019 02:37:30
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian prescriptions online</a> northwest pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
drugs for sale usa <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwest pharmacies mail order http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada online pharmacies</a>
canadian pharcharmy onlinetop rated canadian pharmacies onlinedrugs for sale in mexicoonline pharmacies mexicoaarp recommended canadian online pharmaciescanadian cialisnorthwest pharmacies mail order
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://fhbrewardstest.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies-24h</a>
http://namatrasniki.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://domofon-market.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy world</a>
Name
Aversisse, 06/09/2019 02:35:55
img <a href="https://buycbdoil10.com/#">cbd oil canada online</a>
Name
lieskSerSib, 06/09/2019 02:35:50
yfo <a href="https://buycbdoil10.com/#">cbd oils</a>
gto <a href="https://buycbdoil10.com/#">plus cbd oil</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 02:34:58
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra generic</a> Viagra 5mg prix <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
generic for viagra dosage <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
generic viagra cost http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>cheap viagra</a>
http://greenschools101.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://whatheworldneedsnow.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">viagra available online without prescription</a>
<a href="http://xn--80aaagmqgctkdxgn1bd5eya6koa.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://isee.hapihui.cn/home.php?mod=space&uid=262311&do=profile&from=space">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://womenofgod.org/index.php/TaniaHoskins21183/">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://toukdao.com/home.php?mod=space&uid=83485&do=profile&from=space">buy viagra delhi</a>
Name
Randythart, 06/09/2019 02:34:52
Kudos. I like it.
cialis vs viagra number of erections
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">defective viagra</a>
aion ed viagra cialis
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 02:26:06
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacies shipping to usa</a> canadian pharmacy meds <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian online pharmacies legitimate <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
buy viagra usa http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://26courtstreet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">north west pharmacy canada</a>
http://mephi24.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://wunderhouse.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies india</a>
<a href="http://kockazatkutato.hu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=571102">canada medication pharmacy</a>
http://prodamkuplu.ru/user/profile/476317
Name
Douglasscone, 06/09/2019 02:24:19
<a href="https://viagravipsale.com/#">buy viagra</a> viagra daily use <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra 50mg coupons <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra cost walgreens https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra</a>
http://athemelis.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://xn--btvt68g.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">buy viagra without prescription online pharmacy</a>
<a href="http://xn--h1afkggg0eg.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=https://viagravipsale.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://www.chat-alraya.com/vb/member.php?u=125050">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://dgfangdong.com/home.php?mod=space&uid=92920&do=profile&from=space">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://bb02.cimafoundation.org:8080/mediawiki/index.php/User:RamonDeffell">buy viagra delhi</a>
Name
JerrodBig, 06/09/2019 02:23:51
Incredible all kinds of amazing material!

viagra use for enlarged heart 2011
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
viagra at boots
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>information on generic viagra</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 02:22:59
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a> canada pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacy canada online prescriptions <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacy no prescription https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacy online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://theupwardstarcenter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online drug store</a>
http://vtishop.kz/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://victor-cnc.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy meds</a>
<a href="http://prince2-foundation.wiki/index.php?title=Could_You_Survive_Complete_Economic_Collapse">pharmacy canada online prescriptions</a>
http://wetechtys.com/index.php/What_Your_Doctor_Forgot_To_Tell_You
Reviews 62121 - 62130 of 480481
First | Prev. | 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)