28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 71331 - 71340 of 489559
First | Prev. | 7129 7130 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 | Next | Last
Name
Douglasscone, 05/09/2019 23:08:22
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra without doctor prescription</a> generic viagra vs pfizer viagra article <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
generic for viagra in usa <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
Viagra canada http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>sildenafil 100mg</a>
http://sureclickcashadvance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://32fitmix.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra without scrip</a>
<a href="http://prookna38.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="https://www.resproxy.com/forum/index.php/645691-ecig-co-put-viagra-cialis-in-vape-liquidsthe-fda-is-throbbing-m/0">buy viagra online safely</a>
<a href="http://fva-wiki.nbcuni.com/index.php/What_s_The_Sildenafil_viagra_Dose_For_Dogs_Diagnosed_With_Moderate_Pulmonary_Hypertension_Per_Echocardiogram">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://aliko.org/index.php?title=Australia_To_Germany_The_Last_Word_4x4_Highway_Journey_Adventure">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 23:08:17
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmaceuticals online</a> legitimate canadian mail order pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada rx <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
how safe are canadian online pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacy online</a>
canada viagrabuy viagra nowonline pharmacies in usanorth west pharmacies canadacanada medications cheaponline pharmacy canadacanadian pharcharmy onlinecanadian rx world pharmacytrusted pharmacy canada
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://generationfarms.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">top rated canadian pharmacies online</a>
http://arzgiradmin.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://abnburo.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies that are legit</a>
Name
Reopfausbadebop, 05/09/2019 23:06:03
rdj <a href="https://buycbdoil30.com/#">what is hemp oil</a>
gdp <a href="https://buycbdoil30.com/#">cbd oil at walmart</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 22:59:08
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">international pharmacy</a> legitimate canadian mail order pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
Canadian Pharmacy USA <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
cialis from canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacies</a>
canada pharmaciesdrugstore online reviewsdrugs for sale on internetcanada online pharmacycanadian pharmacy worldrx from canada
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://thechristmasspecial.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">prescriptions from canada without</a>
http://td-automatika.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://orbitamarket.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">trust pharmacy canada</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 22:58:33
<a href="https://viagravipsale.com/#">buy viagra online</a> viagra kaufen <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra uk <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
Low cost viagra 20mg https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra online</a>
http://samstownshreveportpokerroom.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://fondation-langlois.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">buy viagra without consultation uk</a>
<a href="http://mega-dv.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra cheap</a>
<a href="http://kings-at-heart.de/forum/index.php?page=User&userID=377827">buy viagra pills</a>
<a href="http://classifiedsadsnow.online/profile.php?id=1593439">buy viagra</a>
<a href="http://novaminecraft.altervista.org/forum/member.php?action=profile&uid=31078">buy viagra online best price</a>
Name
RonaldVonse, 05/09/2019 22:58:02
Incredible quite a lot of useful tips!
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
prescription discount - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://roda.mx/?attachment_id=3154&unapproved=58973&moderation-hash=e56e801544ed85441ce4d32796df7ae2>online pharmacy without a prescription pi</a> 9e971de
Name
GeorgeMic, 05/09/2019 22:56:15
Thanks! I appreciate this!

cialis half time
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
cialis in cebu city
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>strongest cialis</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 22:54:38
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy online</a> trusted pharmacy canada scam <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian rx world pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
online pharmacies legitimate http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada pharmaceuticals online</a>
online canadian pharmacycanadianpharmacyusa24horder canadian prescriptions onlinetrusted pharmacy canadacanadianpharmacycandida viagranorthwest pharmaciescanada medications informationbuy viagra online usacanada pharmaceuticals online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://manninghomesinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">trusted pharmacy canada</a>
http://autodefence.moscow/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://plutos.kz/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian government approved pharmacies</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 22:53:44
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies shipping to usa</a> drugstore online canada <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
north west pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwest pharmacy canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian medications</a>
buy viagra 25mgcanada medications informationonline pharmacycanadian medications, liraglutidenorth west pharmacies canadatrusted pharmacy canadacanadian rxcanadian pharmaceuticals naftacialis canadian pharmacy
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://lojackdirect.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada medication list</a>
http://t-com.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://lowprofile.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada drug</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 22:52:13
<a href="http://www.viagravonline.com/#">online viagra</a> viagra 20 mg <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
is viagra for daily use <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra lowest price in india http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra on line</a>
http://led-medical.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://citizensagainstcrime.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">viagra without a doctor's approval</a>
<a href="http://gor-sobry-ola.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="https://giventake.in/user/profile/471450">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="https://baraholka.eu/user/profile/3704">buy cheap viagra on line</a>
<a href="https://www.resproxy.com/forum/index.php/621777-transferring-to-thailand-useful-ideas/0">buy viagra delhi</a>
Reviews 71331 - 71340 of 489559
First | Prev. | 7129 7130 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)