28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 71351 - 71360 of 489559
First | Prev. | 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141 | Next | Last
Name
Randythart, 05/09/2019 22:40:11
Valuable write ups. Thanks a lot.
cia viagra afghanistan
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">buy viagra online inurl</a>
how to sell viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>side affects viagra</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 22:39:50
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy</a> canadian pharmacy viagra <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
buy vistagra online safe <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmeasy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://dealer-website.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian drug</a>
http://uk-alfaservice.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://vukraine.by/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada medications cheap</a>
<a href="http://mr-qiang.com/home.php?mod=space&uid=93135&do=profile">northwestpharmacy</a>
http://imagebbs.net/w/index.php/Ship_Beautiful_Customized_Messages_To_Your_Liked_Ones_And_Make_Their_Day_Special
Name
Douglasscone, 05/09/2019 22:38:37
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">medicine online shopping</a> canada drugs online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada medication pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadianpharmacyusa24h http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online order medicine</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://loewsthatre.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">online canadian pharmacies</a>
http://dmif.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://protvino.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacy canada</a>
<a href="https://telesource.ir/member.php?u=49936-EwanBrewster3">canada drugs online</a>
http://subforumna.x10.mx/mad/index.php?action=profile;u=155672
Name
Coreybumem, 05/09/2019 22:38:01
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online prescription</a> buy vistagra online safe <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
trusted pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
legitimate canadian mail order pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharcharmy</a>
canada online pharmacies surreycanadian pharmacy viagra brandcanadian rxpharmacycanada online pharmacies
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://sullivan-schein.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies-24h</a>
http://finexam.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://int-ant.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy world</a>
Name
Robertacism, 05/09/2019 22:37:33
Thank you. Helpful stuff.
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canada rx</a>
cheap drugs online - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://arhiva.flux.md/articole/3852/>my canadian pharmacy wept</a> dd7_868
Name
Coreybumem, 05/09/2019 22:34:45
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacy</a> canadian pharmacy no prescription <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacys <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmaceuticals companies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>Northwest Pharmacy</a>
canadian pharmacy no prescriptiononline canadian pharmaciescanadian medications onlinecanada medication listnorthwest pharmacy canadaprescriptions from canada withoutnorthwest pharmacies mail ordercialis canadian pharmacybuy viagra 25mgbuy viagra online usa
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://tyresupport.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">prescription drugs without prior prescription</a>
http://optica-chameleon.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://garmin.expert/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">legitimate canadian mail order pharmacies</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 22:32:38
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagra generic</a> generic for viagra <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
Discount viagra <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra on line no prec india http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>cheap viagra</a>
http://warbirdcolours.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://mortgagecentremedia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">viagra without credit card</a>
<a href="http://tp-pb.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="http://www.suonet.net/home.php?mod=space&uid=365661&do=profile&from=space">buy viagra online safely</a>
<a href="http://www.lsls68.com/home.php?mod=space&uid=57405&do=profile&from=space">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://009999.xyz/bookmarks.php/alethearalston">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 22:31:46
<a href="https://viagravipsale.com/#">buy viagra online</a> viagra 20 mg coupons <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
Viagra tablets <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra without a doctor prescription in usa https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra online</a>
http://reetrain.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://wholesalecondensers.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">cost of viagra without insurance</a>
<a href="http://vannov.ru/bitrix/rk.php?goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra cheap</a>
<a href="http://www.thekaneranchronicles.com/The_Gender_Data_Gap:_How_Women_Are_Hurt_By_Know-how_Constructed_For_Men">buy viagra pills</a>
<a href="http://bb02.cimafoundation.org:8080/mediawiki/index.php/Is_A_Prescription_Required_For_Viagra_sildenafil">buy viagra</a>
<a href="https://www.334sy.com/space-uid-1297.html">buy viagra online best price</a>
Name
JerrodBig, 05/09/2019 22:28:58
Thanks a lot. A lot of write ups!


wal-mart hefei viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">guitar horn viagra</a>
viagra 3000mg
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
DennisHek, 05/09/2019 22:28:36
Incredible all kinds of fantastic facts!

88 keys stay up viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra cheap free shipping</a>
viagra cealis
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra free sites computer find href</a>
Reviews 71351 - 71360 of 489559
First | Prev. | 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)