28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 62481 - 62490 of 480472
First | Prev. | 6244 6245 6246 6247 6248 6249 6250 6251 6252 6253 6254 | Next | Last
Name
Douglasscone, 05/09/2019 16:57:18
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies</a> canadian drugstore <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
buy viagra now <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada drug pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada pharmaceuticals online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://hearonline.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">online pharmacies canada</a>
http://westcall.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://santeh-line.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy online</a>
<a href="http://prilavok63.ru/user/profile/260417">canada pharmacy online</a>
http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/index.php/User:GenieBallard8
Name
Douglasscone, 05/09/2019 16:57:13
<a href="https://viagravipsale.com/#">viagra generic</a> viagra 20 mg <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
is viagra for daily use <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
Canadian viagra https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>cheap viagra</a>
http://captcurtschowder.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://paradisenapa.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">can you buy viagra without</a>
<a href="http://moocrch.ru/bitrix/rk.php?goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
<a href="http://timetravel.productions/index.php?title=Stop_The_Arduous_Work">where to buy viagra online</a>
<a href="http://bakstage.fr/index.php/blog/560582/is-generic-viagra-the-same-as-regular-viagra/">buy viagra online no prescription</a>
<a href="http://goodomenz.com/doku.php?id=the_vending_business_du_ing_financial_downtu_n">buy viagra without a doctor's prescription</a>
Name
MerAbetryerelay, 05/09/2019 16:56:44
rzx <a href="https://turbohempcbd.com/#">organic hemp oil</a>
zsp <a href="https://turbohempcbd.com/#">buy cbd new york</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 16:56:39
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy</a> good canadian online pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy online 24 <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian online pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacy uk</a>
canadian prescription drugstorecialis from canadaviagra canadienselegitimate canadian mail order pharmaciesonline pharmacies legitimatecanada viagra
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://heaventickets.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals nafta</a>
http://fotose.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://fansport-irk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies stendra</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 16:55:40
<a href="http://www.viagraessale.com/#">generic viagra</a> viagra 25mg pills <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
low cost viagra 100mg <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
generic viagra prices http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra pills</a>
http://realkidshades.ch/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://zombierealtor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">instant viagrawithoutprescription</a>
<a href="http://transmobile.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="http://www.rmlalliance.com/forum/index.php?action=profile;u=363911">buy viagra online safely</a>
<a href="http://forum.impotenca-forum.si/member.php?action=profile&uid=396645">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://ampmix.net/forum/index.php?action=profile;u=59094">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 16:51:22
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra 100mg</a> purchasing viagra in france <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra without a doctor prescription in usa <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
Viagra 5mg prix http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
http://razorcartridges.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://adviceaboutyachting.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">where to but viagra without dr</a>
<a href="http://ckp-rf.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="https://www.077sy.com/space-uid-12566.html">buy viagra uk</a>
<a href="http://pakcarclub.com/entry.php?1651-The-Gender-Knowledge-Gap-How-Women-Are-Harm-By-Technology-Built-For-Males">buy viagra no rx</a>
<a href="https://www.flyoverjane.com/index.php/You_ll_Get_A_Rise_Out_Of_This_Hilarious_%22Viagra%22_Gelato">buy viagra with no prescription</a>
Name
JerrodBig, 05/09/2019 16:50:51
Many thanks. Ample postings!


what can make viagra stronger
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
is viagra a calcium blocker
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
DennisHek, 05/09/2019 16:49:55
Thanks! Valuable information.

does viagra contain arginine
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">hearing loss from viagra</a>
is viagra safe for minors
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
EdwardDar, 05/09/2019 16:48:17
Wonderful tips. Regards!
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharcharmy</a>
list of legitimate canadian pharmacies - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://www.katjabozarth.de/?p=2406&unapproved=71227&moderation-hash=1f50041f7d07c0412ee2e284e5e460d5#comment-71227>board of pharmacy Nuck</a> d6a71dd
Name
Douglasscone, 05/09/2019 16:41:40
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian drugs</a> canada pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada medications cheap <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian drug store https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://shinto.management/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian viagra</a>
http://platanweb.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://senisey.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy viagra</a>
<a href="http://hvacr.education/index.php/Getting_Generic_Viagra_The_Easiest_Method_Doable">canadian pharmacies that ship to us</a>
http://hvacr.education/index.php/User:TroyCij42095778
Reviews 62481 - 62490 of 480472
First | Prev. | 6244 6245 6246 6247 6248 6249 6250 6251 6252 6253 6254 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)