28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 71611 - 71620 of 489559
First | Prev. | 7157 7158 7159 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 | Next | Last
Name
Douglasscone, 05/09/2019 15:31:04
<a href="http://www.viagraessale.com/#">viagra 100mg</a> viagra without prescription in the usa <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
generic viagra for daily use <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
generic viagra for daily use http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
http://tuningstop.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://thewinesofitaly.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">viagra without buy prescription</a>
<a href="http://xn----7sba7ah0befoe9c.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra cheap</a>
<a href="http://itsaio.science.uva.nl/wiki/index.php/Pure_Treatments_For_Erectile_Downside">buy viagra pills</a>
<a href="http://ww88thai.com/forum/profile.php?id=543904">buy viagra</a>
<a href="https://trackandfieldnews.com/discussion/member.php?u=232905-StevePendl">buy viagra online best price</a>
Name
Robertacism, 05/09/2019 15:28:32
Information effectively used..
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacy</a>
visit poster's website - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://besser-leben-news.eu/serotonin-das-glueck-deines-lebens?unapproved=9820&moderation-hash=448748817825f320c6118d5507fdb1dd#comment-9820>cialis from canada Pn</a> 11afa39
Name
Douglasscone, 05/09/2019 15:27:33
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">international pharmacy</a> online canadian pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacy meds <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
buy viagra now https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://coffeeberryskin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">drugs for sale</a>
http://nlpmag.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://kreveton.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">prescriptions from canada without</a>
<a href="http://www.arabuser.com/forums/entry.php?1092590-Best-Erectile-Dysfunction-Supplements-ED-Therapy-And-Treatments">trust pharmacy canada</a>
http://www.kodlahocam.com/forum/index.php?action=profile;u=2255
Name
Douglasscone, 05/09/2019 15:26:49
<a href="http://www.viagravonline.com/#">online viagra</a> viagra without a doctor prescription generic <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra uk pharmacy <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
men viagra vs women viagra http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra on line</a>
http://newyork-examiner.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://calidusssoftware.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">viagra without prescription 400 mg</a>
<a href="http://timbergroup.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://bookmarkshq.com/story5966819/buy-viagra-over-the-counter-in-canada">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="https://www.17979td.com/home.php?mod=space&uid=95881&do=profile&from=space">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://www.wuzhishan.hn.cn/home.php?mod=space&uid=1088563&do=profile&from=space">buy generic viagra pills</a>
Name
JerrodBig, 05/09/2019 15:25:52
Appreciate it! Loads of info!


inr and viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra 36 hour</a>
fill pussy with viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
DennisHek, 05/09/2019 15:24:30
Kudos. Lots of material!


taking more than 100 mg viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
viagra 100mg 90 pills
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra at gnc</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 15:22:45
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy uk</a> canada pharmaceuticals online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
drugstore online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacies that ship to us https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://bryanpenney.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy canada online prescriptions</a>
http://aquarium-online.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://forma-spb.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a>
<a href="http://35.187.232.221/5_Reasons_You_Do_Not_Transfer_Ahead_In_Your_Corporation">cialis canadian pharmacy</a>
http://torg.org.ua/user/profile/790836
Name
Coreybumem, 05/09/2019 15:22:23
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">on line pharmacy</a> canada pharmacies account <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada drugs online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian medications</a>
northwest pharmacies in canadacanadian rxonline canadian discount pharmaciescanadian pharcharmy online24pharmacycanadian pharmacy online 24canadian medicationsbuy vistagra usacanadian drugs
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://quboshop.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada medication list</a>
http://visitgrusha.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://xn--b1aecaodqesemw.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada drug</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 15:19:32
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian prescriptions online</a> canadian pharmacys <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian medications, liraglutide <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
aarp recommended canadian pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian rxlist</a>
canada online pharmacies surreycanadian medications by mailcanadian medications, liraglutidecanadian medicationspharmacy canadacanada medicationcanadian pharmaciesbuy viagrowcanadian pharmacy meds
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://myvistage.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">good canadian online pharmacies</a>
http://zab.tv/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://alltai.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 15:14:10
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacy</a> canada medications cheap <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacy times <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacies https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://safepainmedicine.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmacy online</a>
http://fancoil-kkb.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://mosproekt.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacy online</a>
<a href="http://imagebbs.net/w/index.php/Levitra_Coupons_And_Information">online canadian pharmacy</a>
http://aryanstore.com/forum/entry.php?134976-Purchase-Levitra-Online
Reviews 71611 - 71620 of 489559
First | Prev. | 7157 7158 7159 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)