28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 50221 - 50230 of 468059
First | Prev. | 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 | Next | Last
Name
GeorgeMic, 05/09/2019 12:11:35
Thank you, Ample write ups!


le plus efficace viagra ou cialis
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
how to buy cialis in toronto
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>confronta cialis e viagra</a>
Name
JerrodBig, 05/09/2019 12:08:14
Nicely put. Thanks a lot!

cialis generic viagra rss feed
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
cheap viagra no perscription
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra half dosage or full strength</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 12:08:14
<a href="https://viagravipsale.com/#">generic viagra</a> viagra on line with prec <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra uk generic <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra 20 mg costco https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra pills</a>
http://avidcg.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://takenaka.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra without prescription in usa</a>
<a href="http://busauto.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
<a href="http://aurus-group.com/component/k2/itemlist/user/1523202">where to buy viagra online</a>
<a href="http://na20na.com/member.php?u=2132">buy viagra online no prescription</a>
<a href="https://www.ts-coach.com/forum/index.php?action=profile;u=540743">buy viagra without a doctor's prescription</a>
Name
DennisHek, 05/09/2019 12:06:12
You made your point!

get free viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
cialis genuinerx net viagra viagra viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 12:05:33
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy</a> top rated canadian pharmacies online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmaceuticals online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacies https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://pacificmaritimemagazine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian drugs</a>
http://59rost.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://pixelcraft.uz/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online prescriptions</a>
<a href="http://www.escortbayanantalya.org/author/chetuck039/">online prescription</a>
https://www.stem4adults.com/wiki/index.php?title=GENERIC_VIAGRA_100MG_FOR_Solving_The_Issue_OF_IMPOTENCY_FROM_Men
Name
Douglasscone, 05/09/2019 12:04:44
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies online</a> buy vistagra online safe <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
buy vistagra online safe <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada drug pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian online pharmacies</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://workingloves.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">north west pharmacy canada</a>
http://stomed.kz/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://medvediza.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies india</a>
<a href="http://richardbarber.works/index.php?title=Safed_Musli_Capsules_Manufacturer_Exporter_Bulk_Wholesale_Provider">canada medication pharmacy</a>
http://www.tessabannampad.go.th/webboard/index.php?action=profile;u=259007
Name
RonaldVonse, 05/09/2019 12:03:27
Thanks, Numerous stuff!

<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmaceuticals online</a>
northwest pharmacy - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=https://kerelaspices.com/hello-world?unapproved=17896&moderation-hash=7f6a0cac6f25e37df6734a3f545d322e#comment-17896>best online pharmacy stores Erox</a> 645c711
Name
Douglasscone, 05/09/2019 11:59:03
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">medicine online shopping</a> online canadian pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada medication <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy uk https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online order medicine</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://bankcenters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy canada online prescriptions</a>
http://relakes.by/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://rusevroshina.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a>
<a href="http://wiki.syracuseinprint.com/index.php?title=User:KamiBoyer536">cialis canadian pharmacy</a>
https://shortlisted.co.za/jobs/user/profile/138635
Name
Douglasscone, 05/09/2019 11:58:52
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacies shipping to usa</a> canadian drugstore <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian prescription drugstore <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://valiantbeautylipcollection.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadianpharmacyusa24h</a>
http://salympetroleum.com/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://phosagro.com/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada medication</a>
<a href="http://www.employee-relations.ipt.pw/user/lulavaldez/">canada rx</a>
http://cannabis.bitcoinsstockpicks.com/blogs/viewstory/42630
Name
Douglasscone, 05/09/2019 11:57:52
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">medicine online shopping</a> canadian rx <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada online pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacy canada online prescriptions http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online order medicine</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://royal-av.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">cialis from canada</a>
http://nspinfo.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://web-saitov.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies</a>
<a href="https://ghanaton.com/user/profile/129264">buy viagra usa</a>
https://mas-anuncios.com/user/profile/93988
Reviews 50221 - 50230 of 468059
First | Prev. | 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)