28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 62781 - 62790 of 480467
First | Prev. | 6274 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 | Next | Last
Name
JerrodBig, 05/09/2019 08:16:03
You expressed that very well!

heart attack viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">nicky clarke viagra edinburgh pages pregnant</a>
viagra prescription order
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Robertacism, 05/09/2019 08:15:28
Nicely put. Many thanks!
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacy viagra</a>
drugstore online shopping - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://insanadair.com/?page_id=110&unapproved=74683&moderation-hash=e9cf9932b1b11d3ce7f7f5d0e47af79f#comment-74683>meds online bom</a> 71dd4_8
Name
Coreybumem, 05/09/2019 08:13:05
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies online</a> best canadian pharmacies online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
north west pharmacies canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacy onesource http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian online pharmacies</a>
drugs for sale deep webcanadian pharmacy viagranorthwest pharmacies in canadacanada drugpharmacyonline pharmacies mexicocanadian pharcharmy online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://bigskylawyers.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada viagra</a>
http://granicom-ural.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://xn--b1aebzhib7c.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugs for sale on internet</a>
Name
Reopfausbadebop, 05/09/2019 08:12:50
pnp <a href="https://cbdoil30.com/#">cbd oil stores near me</a>
txp <a href="https://cbdoil30.com/#">buy cbd</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 08:12:15
<a href="http://www.viagraessale.com/#">viagra 100mg</a> viagra uk generic <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
viagra daily does <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra 25mg reviews http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
http://xn--frnk-moa.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://childrensministrymedia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">viagra purchase without perscription us pharmacy</a>
<a href="http://lobster.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://yisuovip.top/home.php?mod=space&uid=19858&do=profile&from=space">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="https://deblaasbalgen.nl/?p=689098">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://jaqlib.sourceforge.net/wiki/index.php/What_Is_The_Worse_That_Would_Happen">buy generic viagra pills</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 08:11:59
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacy canada</a> online drug store <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
northwest pharmacies in canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
drugstore online shopping http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada drugs online</a>
how safe are canadian online pharmaciescanadian medications pharmacycanadian pharcharmy online24canadian pharmacycanadian pharmacycanadian pharmacy no prescriptioncanadian pharmaceuticals naftaonline pharmacies indiapharmacy
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://hypnoticeye.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">drugs for sale deep web</a>
http://xn--b1adbembmyifzp.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://nskfloraopt.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">discount canadian pharmacies</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 08:10:56
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies</a> canada drugs <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
buy vistagra online safe <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadianpharmacyusa24h http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada pharmaceuticals online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://consilientrestaurants.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">pharmacies shipping to usa</a>
http://qsafety.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://ivaoconf.org/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">on line pharmacy</a>
<a href="http://nadrewiki.ethernet.edu.et/index.php/Pet_Meds_To_Your_Sick_Cat">canadian prescriptions online</a>
http://www.csyz.org/home.php?mod=space&uid=166491&do=profile&from=space
Name
Coreybumem, 05/09/2019 08:10:42
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacie</a> canadian pharmacies that are legit <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian discount pharmacies in canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwestpharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacies shipping to usa</a>
pharmacy near mepharmacy canada reviewstrust pharmacy canadianaarp recommended canadian pharmaciespharmacy onesourcegood canadian online pharmaciescanadian online pharmacies reviewsonline drug storecanada medication pharmacycandida viagra
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://jeansmate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada drugs</a>
http://euroservice.net.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://msp68.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies</a>
Name
DennisHek, 05/09/2019 08:10:18
You said it perfectly.!

mixing valium vicodin and viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">slogans for viagra joke</a>
viagra prescription drug
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>order cheap viagra fas</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 08:07:33
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagra 100mg</a> best organic viagra <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra generica pedido en espanol <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
Viagra 20mg http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
http://addisoncostello.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://larrygryckman.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra without prescriptions</a>
<a href="http://vologda.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://showbizplus.com/index.php/blog/816793/moving-to-thailand-helpful-ideas/">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="https://www.gsmdevi.com/member.php?u=196747-WilfredoMi">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://www.vishvakosh.com/index.php?title=How_To_Cut_Back_Headaches_When_Taking_Viagra">buy generic viagra pills</a>
Reviews 62781 - 62790 of 480467
First | Prev. | 6274 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)