28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 50431 - 50440 of 468043
First | Prev. | 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 | Next | Last
Name
Douglasscone, 05/09/2019 06:33:34
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">international pharmacy</a> drugstore online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacies of canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacies-24h https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://solset.eu/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy online</a>
http://detta.com.ua/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://masterservice.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">prescriptions online</a>
<a href="http://casashanti.us/groups/can-the-concern-of-abandonment-cause-somebody-let-anybody-into-their-life-985459749/">pharmacy</a>
https://textimager.hucompute.org/corpus2wiki/index.php/Treatment_Pointers_For_Erectile_Dysfunction
Name
Randythart, 05/09/2019 06:32:51
This is nicely expressed! .
viagra drug store
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">http://viaonlinebuyntx.com/</a>
natural viagra nitric oxide
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 06:31:49
<a href="http://www.viagraessale.com/#">viagra without doctor prescription</a> viagra 20 mg pricing <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
viagra 50 mg price per pill <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
Cheap viagra http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>sildenafil 100mg</a>
http://metadatainfo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://classicchevy.parts/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">viagra without adoctor prescription</a>
<a href="http://security.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra cheap</a>
<a href="https://tivg.net.au/index.php/How_Lengthy_Does_Viagra_Last_After_Expiration">buy viagra pills</a>
<a href="http://4cccc.net/space-uid-222719.html">buy viagra</a>
<a href="http://zeromanual.org/Why_Do_Some_Breakups_Damage_Men_Greater_Than_Women">buy viagra online best price</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 06:31:34
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacy</a> canada medication cost <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian rxlist <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacy canada plus http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>drugs for sale online</a>
candida viagracanadian pharmacy uk deliveryprescriptions from canada withoutdrugs for sale in mexicocanada drugs online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://arabiadoctor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy viagra</a>
http://protvino.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://canyon-park.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">Canadian Pharmacy USA</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 06:29:01
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies online</a> canadian rxlist <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian online pharmacies legal <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
best canadian pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian online pharmacies</a>
canadian pharmacy online 24canadian pharmaceuticalsbuy viagra usacanada drug pharmacyprescriptions from canada withoutcanadian medications
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://idonm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada medication pharmacy</a>
http://asfishing.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://raiber.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy online24</a>
Name
JerrodBig, 05/09/2019 06:28:29
Good information, With thanks!

generic viagra photo
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">uk biggest viagra gang</a>
viagra substitute caribbean cruises
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra email offers</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 06:27:31
<a href="https://viagravipsale.com/#">viagra 100mg</a> Cheap viagra <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra uk prescription <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra 25mg dosing https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
http://dieoffizielleseite.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://baystatesavingsonline.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">buy real viagra without a prescription</a>
<a href="http://flamingo174.ru/bitrix/rk.php?goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://www.reginet.cz/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=TravisOppe">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="http://ifc.taofour.com/home.php?mod=space&uid=13385&do=profile">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://www.thekaneranchronicles.com/How_Lengthy_Does_Viagra_Last_After_Expiration">buy generic viagra pills</a>
Name
DennisHek, 05/09/2019 06:21:49
You actually expressed this perfectly.

travis chimp viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
herbal v viagra study
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
RonaldVonse, 05/09/2019 06:21:03
Lovely posts, Cheers!
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies online</a>
online pharmacy no prescription needed - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://xpkqyy.cn/Elsa6014?unapproved=8670&moderation-hash=4b2e6c0cda2a89e2624b6850a70e3acc#comment-8670>meds online without doctor prescription Gig</a> d6a71dd
Name
Coreybumem, 05/09/2019 06:18:48
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online prescriptions</a> canada online pharmacies medication <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
buy vistagra usa http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online prescription</a>
canadian pharmacycanadian discount pharmacies in ocala flbuy viagrow procanadian pharmaceuticals reviewscanada medications cheapdrugs for sale
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://bergamotbrands.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada online pharmacies reviews</a>
http://abastudio.org/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://marko-shop.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">buy viagrow pro</a>
Reviews 50431 - 50440 of 468043
First | Prev. | 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)