28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 62921 - 62930 of 480476
First | Prev. | 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297 6298 | Next | Last
Name
RonaldVonse, 05/09/2019 05:12:22
You stated that terrifically!
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian viagra</a>
buy drugs online - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=https://www.sexo-entre-mujeres.com/sem.php>prescription drugs prices Ol</a> 39e971d
Name
Douglasscone, 05/09/2019 05:12:12
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian online pharmacies</a> canada drug <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada medication pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmeasy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmaceuticals online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://davidburgess.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">international pharmacy</a>
http://vostcom.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://med-erisman.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacies</a>
<a href="http://yourm88.com/m88bet/profile.php?id=441408">canadian pharmaceuticals online</a>
http://clinicalprecision.co.ke/index.php/component/k2/itemlist/user/513230
Name
Douglasscone, 05/09/2019 05:11:16
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">medicine online shopping</a> online pharmacy canada <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharcharmy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada pharmacy online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online order medicine</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://americasbestbuilt.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online drug store</a>
http://sanma.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://fond27.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy meds</a>
<a href="http://bayareanonprofits.xyz/blogs/viewstory/30238">pharmacy canada online prescriptions</a>
http://imagebbs.net/w/index.php/Dysfonction-erectile.com:_Dysfonction_Erectile
Name
DennisHek, 05/09/2019 05:08:58
Nicely put, Cheers!

acheter viagra en ligne de suisse
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">http://viaonlinebuyntx.com/</a>
is women there a women's viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>adult sites charles linskaill find viagra</a>
Name
GeorgeMic, 05/09/2019 05:07:07
Seriously many of beneficial knowledge.

cialis avantages
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
cialis muskelsmerter
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Randythart, 05/09/2019 05:05:33
You explained that well!
viagra raynauds
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">http://viaonlinebuyntx.com/</a>
viagra being prescribed for inmate
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 05:02:31
<a href="https://viagravipsale.com/#">buy viagra</a> Viagra 5 mg <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra without a doctor prescription mexico <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
generic viagra 100mg https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra</a>
http://arnellworkshop.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://radicaleyeshades.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra online without persciption</a>
<a href="http://raiber.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="http://itsaio.science.uva.nl/wiki/index.php/My_ED_Diary">buy viagra online safely</a>
<a href="http://www.wcwpr.com/UserProfile/tabid/85/userId/8519926/Default.aspx">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://www.wuzhishan.hn.cn/home.php?mod=space&uid=1090402&do=profile&from=space">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 05:01:38
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">generic viagra</a> generic viagra safe <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra 50mg price walmart pharmacy <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra pills 100 mg http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra pills</a>
http://telwares.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://ohiocourtsnetwork.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">viagra without a prescription order</a>
<a href="http://oxstreet.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="http://btc357.com/forum/profile.php?id=420781">buy viagra online safely</a>
<a href="http://wiki.kennynow.com/index.php?title=How_To_Begin_A_Jewelry_Business">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://lordsofpain.tv/member.php?u=258763-LulaKinslo">buy cheap viagra coupon</a>
Name
JerrodBig, 05/09/2019 05:01:33
Nicely put. Thanks.

viagra online href forum topic id
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">pharmacy on line viagra discount</a>
roy mercer viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>copy viagra</a>
Name
EdwardDar, 05/09/2019 04:58:36
Excellent material. Cheers!
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">online pharmacies</a>
canadian viagra - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=http://farmington-andorra-scalability.catlink.eu/general-discussion/387106304/discount-pharmaceuticals-tare>discount pharmaceuticals tare</a> d6a71dd
Reviews 62921 - 62930 of 480476
First | Prev. | 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297 6298 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)