28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72081 - 72090 of 489559
First | Prev. | 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 | Next | Last
Name
GeorgeMic, 05/09/2019 03:08:00
Cheers. An abundance of posts.


how long does it take to get cialis out of your system
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">interaction of cialis and alcohol</a>
prezzo cialis thailandia
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
Name
DennisHek, 05/09/2019 03:05:54
You actually mentioned it adequately.

louis murphy viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra for children</a>
snort viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra falls doctor band</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 03:04:27
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy online</a> aarp recommended canadian online pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
safe canadian online pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
viagra canadiense http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada pharmacy online</a>
buy viagra nowcanada pharmacies accountcandida viagradrugs for sale onlinecanada online pharmacies surreycanadian online pharmacies rateddrugstore onlinetrusted pharmacy canada scampharmacy onesourcedrugstore online reviews
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://ps4urewards.ca/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">how safe are canadian online pharmacies</a>
http://cyberpay.in/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://turochak-altai.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies legitimate</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 03:04:21
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online medicine shopping</a> pharmacy online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy no prescription <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmaceuticals online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>order medicine online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://discoverartmusicfestival.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadianpharmacyusa24h is it legal</a>
http://pokupki174.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://td-detstvo.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy times</a>
<a href="https://shortlisted.co.za/jobs/user/profile/140322">north west pharmacy canada</a>
https://baraholka.eu/user/profile/271153
Name
braindarrisse, 05/09/2019 02:58:26
qmj <a href="https://hemp-oil2019.com/#">benefits of hemp oil</a>
Name
gaichethederete, 05/09/2019 02:58:11
ekz <a href="https://hemp-oil2019.com/#">cbd oil for sale</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 02:57:18
<a href="https://viagravipsale.com/#">viagra prices</a> viagra pills 100 mg <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra 50mg price walmart <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra generics reviews https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra tablets</a>
http://onethousandcrystals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://syi9.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">buy viagra without the prescription</a>
<a href="http://teaco.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="https://www.17979td.com/home.php?mod=space&uid=91987&do=profile&from=space">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://classifiedsadsnow.online/profile.php?id=1563744">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://bbs.yx20.com/space-uid-565363.html">buy viagra delhi</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 02:56:14
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies</a> online canadian pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian cialis http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada pharmaceuticals online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://emiratescare.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">north west pharmacy canada</a>
http://bulatgroup.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://gofor.com.ua/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies india</a>
<a href="https://credinspress.com/?p=252938">canada medication pharmacy</a>
http://www.google.com.om/url?q=http://canadianjpharmacy.com/
Name
Randythart, 05/09/2019 02:55:20
Fantastic info, Cheers!
xtc viagra
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">pharmacy on line viagra discount</a>
viagra paxil
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>viagra 100 mg price</a>
Name
RonaldVonse, 05/09/2019 02:53:44
You suggested that exceptionally well!
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacies online</a>
canadian pharmacy viagra - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=https://fareastinc.co.jp/archives/4567/comment-page-1?unapproved=95434&moderation-hash=72c11a5b866a4931c5ba2c658e042bd9#comment-95434>canadian online pharmacies prescription drugs Pem</a> dd6a71d
Reviews 72081 - 72090 of 489559
First | Prev. | 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)