28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72091 - 72100 of 489559
First | Prev. | 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 7215 | Next | Last
Name
JerrodBig, 05/09/2019 02:51:27
Kudos. Loads of data.


viagra chemical structure
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">does viagra extend proformance</a>
generic viagra sample
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>status of phizer cpyright on viagra</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 02:47:51
<a href="http://www.viagraessale.com/#">viagra prices</a> viagra 20 mg dosage <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
viagra daily use <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra on line with prec http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra tablets</a>
http://whisperingcampaignrecordings.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://thebabykick.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra without presc</a>
<a href="http://noterepair.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="http://2htwiz.net/support/index.php?action=profile;u=196935">buy viagra online safely</a>
<a href="http://banneroid.netlanc.net/blog/86158.html">buy viagra online cheap</a>
<a href="https://moronyard.com/wiki/index.php?title=Why_Researchers_Are_Testing_Viagra_For_Women_During_Pregnancy">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 02:46:40
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmaceuticals online</a> canadian pharmacies stendra <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian medications <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian mail order pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacy online</a>
global pharmacy canadacanada pharmaciesbest canadian pharmacies onlineaarp recommended canadian online pharmaciesthe best canadian online pharmaciescanadian viagraonline pharmacies legitimatepharmacy canada reviews
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://lomarcorporation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">drugstore online</a>
http://morph-suits.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://krimit.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online drug store</a>
Name
DennisHek, 05/09/2019 02:44:01
Wonderful posts. Many thanks.

viagra update on its lawsuit 2008
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">the best natural viagra alternative</a>
caverjet better viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
EdwardDar, 05/09/2019 02:41:34
Kudos, I enjoy it!
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy world</a>
canadian pharmacies without prescriptions - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://jdp-archdesign.com/?p=1&unapproved=28159&moderation-hash=838f612742aedcdce6a126f40a68be20#comment-28159>prescription without a doctor's prescription nah</a> a39e971
Name
Douglasscone, 05/09/2019 02:39:34
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine tablets shopping</a> pharmacy onesource <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine to buy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://tsaitsai.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">cialis canadian pharmacy</a>
http://xn--e1alqn.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://avan-tex.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">buy viagra now</a>
<a href="https://wiki.scooterhacking.org/index.php/5_Causes_To_Strive_Natural_Cure_Earlier_Than_Treatment">canadian pharmacy king</a>
http://solutions4it.in/studies.qa/index.php?qa=219408&qa_1=babies-died-drug-trial-tragedy-been-their-mothers-given-viagra
Name
GeorgeMic, 05/09/2019 02:37:23
Amazing information, Thanks a lot.

cialis in angeles city
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
achat cialis en andorre
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 02:35:06
<a href="http://www.viagravonline.com/#">generic viagra 100mg</a> viagra costco <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra 20 mg dosage <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
generic for viagra in usa http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra without prescription</a>
http://nowinthemarket.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://dmarti.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">viagra online without prescription</a>
<a href="http://aircon-panasonic.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://www.dlsbbb.com/home.php?mod=space&uid=47856&do=profile&from=space">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://chophanthiet123.com/user/profile/9011">buy cheap viagra on line</a>
<a href="https://it-adminio.ru/user/profile/93341">buy viagra delhi</a>
Name
Robertacism, 05/09/2019 02:34:41
Useful facts. Cheers.
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacies</a>
legal canadian prescription drugs online - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://www.lnwfzs.cn/ewyff8869?unapproved=5733&moderation-hash=b8dddb9a2a9afdd5bb53fc79961b58b3#comment-5733>meds online Cot</a> de42843
Name
DennisHek, 05/09/2019 02:34:30
Appreciate it! Numerous facts.


generic nbsp nbsp nbsp viagra
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">viagra vision problems</a>
viagra and time
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Reviews 72091 - 72100 of 489559
First | Prev. | 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 7215 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)