28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 50681 - 50690 of 468059
First | Prev. | 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 | Next | Last
Name
Douglasscone, 05/09/2019 00:37:39
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacies</a> pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacies without an rx <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
Northwest Pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmaceuticals online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://midlandnationallife.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy times</a>
http://santehnika-24.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://medplant.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">north west pharmacy canada</a>
<a href="http://www.google.ml/url?q=http://canadianopharmacy.com/">online pharmacies india</a>
https://greatplainsmakerspace.com/wiki/index.php/How_Vitamins_And_Pure_Cures_Can_Cure_Your_Erectile_Dysfunction_In_Days
Name
cretriree, 05/09/2019 00:37:31
chk <a href="https://newhempoil2020.com/#">cbd oil florida</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 00:36:31
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">generic viagra</a> purchasing viagra from mexico <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra levitra cialis comparison <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra generica comprar http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra pills</a>
http://requestfoods.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://viridiangraphix.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra online without script</a>
<a href="http://vetshop.com.ua/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra cheap</a>
<a href="http://lawcenter.khu.ac.kr/index.php?mid=board_FBQS22&document_srl=907002">buy viagra pills</a>
<a href="http://matrixpharm.ru/forum/index.php?PHPSESSID=fi28vv4bte1q01tv8bquc86ll7&action=profile;u=101802">buy viagra</a>
<a href="https://www.zerodechetchambery.fr/index.php?title=Neurological_Complications_On_Account_Of_Diabetes">buy viagra online best price</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 00:35:49
<a href="http://www.viagraessale.com/#">generic viagra</a> generic viagra safe <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
20 mg viagra for daily use <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
Canadian viagra http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra pills</a>
http://elulagiftshop.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://snowboardingpro.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">get viagra fast without prescription</a>
<a href="http://zoo29.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagraessale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="http://infoberkut.ru/BlancheV1351/what-it-is-advisable-to-learn-about-kamagra">buy viagra medication</a>
<a href="http://arkay.se/The_Pure_Alternative_To_Pharmacological_Remedy">buy viagra online</a>
<a href="http://gtublog.com/index.php?a=profile&u=jacksonflag">buy viagra pills online</a>
Name
LarryWeids, 05/09/2019 00:35:46
You definitely made your point.
online pharmacy no prescription
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharcharmy</a>
online discount pharmacy
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">online pharmacies</a>
cheap drugs online - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://t.yygongjiao.com/Contact">canadian drugs without prescription cic</a> 645c711
Name
RonaldVonse, 05/09/2019 00:34:46
Valuable advice. Regards!
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">list of approved canadian pharmacies</a>
canada drug prices - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=http://topfinatorstopics.com/?page_id=7&unapproved=21283&moderation-hash=bd585a2ee571da640b4bd4c6a4a9af94#comment-21283>safe canadian online pharmacies mi</a> 39e971d
Name
honoTrourob, 05/09/2019 00:34:32
urp <a href="https://turbohempcbd.com/#">cbd oil dosage</a>
mvx <a href="https://turbohempcbd.com/#">buy cbd online</a>
Name
MerAbetryerelay, 05/09/2019 00:34:26
vax <a href="https://turbohempcbd.com/#">benefits of cbd oil</a>
qvt <a href="https://turbohempcbd.com/#">what is hemp oil good for</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 00:31:51
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online order medicine</a> online canadian pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
rx from canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadianpharmacyusa24h https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine tablets shopping</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://fuguvision.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada drugs</a>
http://okna-de.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://loraplus.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian prescription drugstore</a>
<a href="http://www.hbf-empowerment.org/index.php/component/k2/itemlist/user/837">global pharmacy canada</a>
http://hackermann.de/doku.php?id=locate_only_the_excessive_class_house_imp_ovement_additions
Name
JosephHeimb, 05/09/2019 00:29:55
Very good facts. Kudos!
legitimate online pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canada pharmaceuticals online</a>
northwest pharmaceuticals canada
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
cialis canadian pharmacy - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/6615.htm">candrugstore com Jen</a> 1dd8_ea
Reviews 50681 - 50690 of 468059
First | Prev. | 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)