28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72301 - 72310 of 489559
First | Prev. | 7226 7227 7228 7229 7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 | Next | Last
Name
Douglasscone, 04/09/2019 20:55:08
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online medicine to buy</a> canadian drugstore <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
northwest pharmacies online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacies online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>medicine online order</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://myapartmentnightmare.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canada medication</a>
http://otlnal.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://novard.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada rx</a>
<a href="https://www.thunderspygaming.com/index.php?action=profile;u=43074">canadian medications online</a>
http://aryanstore.com/forum/entry.php?133848-Promotes-Fertility-In-the-Elderly
Name
Coreybumem, 04/09/2019 20:54:14
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies online</a> canadian pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
drugstore online shopping reviews <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
rx from canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian online pharmacies</a>
canadian pharmacy no prescriptioncanadian drugssafe canadian online pharmaciescanadian drugstorereputable canadian prescriptions onlinebuy vistagra usabuy viagrow proonline pharmaciestop rated canadian pharmacies online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://smallgroup.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy</a>
http://mobi-sys.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://cgamos.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy viagra brand</a>
Name
Robertacism, 04/09/2019 20:52:04
Amazing plenty of wonderful knowledge.
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacies</a>
pharmacie canadienne - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=http://aveiro.cne-escutismo.pt/v2/?page_id=1173&unapproved=70287&moderation-hash=fde5a83a8b1ff2fae3304c610188a87c#comment-70287>canadian pharmacy king kiff</a> 430dd6a
Name
LarryWeids, 04/09/2019 20:48:15
You reported this effectively!
northwest pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canada pharmacy online</a>
canada pharmacy online
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacy</a>
pharmacy online store - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://justbegun.online/category/entrepreneur/">my canadian pharmacy er</a> 1dd7_11
Name
Coreybumem, 04/09/2019 20:47:41
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacies</a> canadian pharmacy world <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
prescriptions from canada without <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada online pharmacies surrey http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies stendra</a>
drugstore online reviewscanada medications buycanadian pharcharmy online24canadian pharmacies shipping to usacanadian cialisdrugstore online shopping reviewsprescriptions from canada withoutcanadian pharmacy uk deliverycanada pharmaceuticals online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://brookfieldresidentialgroup.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy onesource</a>
http://siver.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://tkb-ip.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacies online prescriptions</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 20:46:11
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a> canada viagra <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
buy vistagra online safe <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian cialis http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://kittyculture.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canada medication pharmacy</a>
http://2302345.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://krepmag.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies legitimate</a>
<a href="http://cherry.idcpf.com/home.php?mod=space&uid=46149&do=profile&from=space">northwest pharmacy canada</a>
http://bdcvillemomble.fr/wiki/epi3e7/Supercharge_Your_Home-based_Business_Weblog_With_These_15_Should-Have_Blog_Plugins
Name
Douglasscone, 04/09/2019 20:45:29
<a href="http://www.viagraessale.com/#">viagra prices</a> viagra on line no prec usa <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
generic for viagra <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra 50mg coupons http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra tablets</a>
http://jesusalone.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://silksurat.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">viagra without prescription overnight</a>
<a href="http://cpmow.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="http://socialrus.com/story3711740/can-you-buy-viagra-in-goa">buy viagra uk</a>
<a href="http://google-pluft.us/forums/profile.php?id=82617">buy viagra no rx</a>
<a href="http://50.116.50.64/index.php/Curing_Erectile_Dysfunction_The_Herbal_Means">buy viagra with no prescription</a>
Name
Folleyabrara, 04/09/2019 20:42:16
lfz <a href="https://casinoonlineslotsww.com/#">free casino</a> ylo <a href="https://casinoonlineslotsww.com/#">free casino games</a>
Name
PionsgenToxhene, 04/09/2019 20:42:07
mgd <a href="https://casinoonlineslotsww.com/#">casino games</a> qfx <a href="https://casinoonlineslotsww.com/#">play casino</a>
cpj <a href="https://casinoonlineslotsww.com/#">big fish casino</a>
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 20:41:59
Nicely expressed of course! .
canadian online pharmacy
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacies</a>
best online international pharmacies
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacy</a>
international pharmacy - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/6615.htm">candrugstore com Jen</a> 428430d
Reviews 72301 - 72310 of 489559
First | Prev. | 7226 7227 7228 7229 7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)