28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 50811 - 50820 of 468043
First | Prev. | 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 | Next | Last
Name
Coreybumem, 04/09/2019 20:08:56
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacy online</a> canadian pharmacy online 24 <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online canadian pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwest pharmacy canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online canadian pharmacy</a>
buy vistagra online safecanada rxonline drug storedrugs for sale in mexicocanadian medications by mailcanadian pharmacies without an rxcanadian discount pharmacies in canadagood canadian online pharmacies
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://universalbuildingmaintenance.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada medication prices</a>
http://tekno-stroy.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://autosnab-spb.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">trust pharmacy canada reviews</a>
Name
Charleschics, 04/09/2019 20:06:56
You actually said that perfectly.
mexican online pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy king</a>
canadian drugs
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies online</a>
canadian rx - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://www.whzhedu.cn/jdsrk8574?unapproved=6345&moderation-hash=d3de022fb3eef6d52e2bedf80f6dcc4f#comment-6345">prescription drugs without doctor approval dic</a> 45c711a
Name
LarryWeids, 04/09/2019 20:02:55
Whoa quite a lot of amazing data!
prescription discount
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies</a>
visit poster's website
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacies that ship to us</a>
canada drug - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href="http://justbegun.online/category/entrepreneur/">my canadian pharmacy er</a> 1dd7_11
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 20:02:22
Very good stuff, Thanks a lot.
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy</a>
buy online prescription drugs - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://www.ita4.org/index.php?eid=260#comments>buy prescription drugs without doctor vask</a> 1dd6_40
Name
Douglasscone, 04/09/2019 20:02:09
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacy</a> rx from canada <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada drug <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online canadian pharmacies https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://dumboxengine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmacies-24h</a>
http://flagmanplus.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://pampersok.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacy</a>
<a href="http://imagebbs.net/w/index.php/Prime_Reasons_Why_Relationships_Break_Down">canadian pharmacies without an rx</a>
http://dpordering.cetco.com/User-Profile/userId/1344920
Name
Douglasscone, 04/09/2019 20:00:28
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmaceuticals online</a> canadian medications online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacies of canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
Northwest Pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmeasy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://virgincelebrationholidays.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy onesource</a>
http://xn--24-6kca9al0ayg.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://emiliano.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyusa24h is it legal</a>
<a href="https://www.hratuga.de/pfadfinderwissen/index.php?title=Natural_Stamina_Power_Booster_Supplement_To_Last_Longer">pharmacy times</a>
http://prince2-foundation.wiki/index.php?title=Erectile_Dysfunction_Drug_Fails_For_Diastolic_Heart_Failure_Patients
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 19:56:46
Incredible tons of fantastic advice.
cheap prescription drugs
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian drug</a>
best price prescription drugs
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">meds online without doctor prescription</a>
canada pharmacies online - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/6615.htm">candrugstore com Jen</a> d0_eac9
Name
Douglasscone, 04/09/2019 19:55:40
<a href="https://viagravipsale.com/#">generic viagra 100mg</a> low cost viagra 100mg <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
stendra or viagra <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra without a doctor prescription usa https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra without prescription</a>
http://globalcomputers.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://disputeanything.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">buy viagra without a rx in the us</a>
<a href="http://udobnaya.net/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="https://justclassads.com/user/profile/198152">buy viagra online safely</a>
<a href="http://www.eslvy.com/home.php?mod=space&uid=48590&do=profile">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://weihsin.tw/modules/profile/userinfo.php?uid=853635">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Deshawnhib, 04/09/2019 19:55:37
This is nicely expressed! .
drugs online
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">londondrugs</a>
canada drugs pharmacy
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">ed meds online without doctor prescription</a>
buying drugs canada - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="https://doimatkhaulienquan.com/dang-ky-nick-lien-quan-mobile.html?unapproved=15504&moderation-hash=725bb0c0e4d36b6a7ca88059938a47b9#comment-15504">pharmacy northwest canada Bok</a> 11afa39
Name
Coreybumem, 04/09/2019 19:53:38
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies</a> canadian pharmacys <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
drugstore online shopping <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
trust pharmacy canada reviews http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada pharmacies</a>
canadian cialisonline pharmacies of canadacanada drug pharmacynorthwest pharmacy canadaorder canadian prescriptions onlinecialis from canadaviagra canadiensecanadian online pharmacies legitimate
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://eandme.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">northwestpharmacy</a>
http://as-snab.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://arshobby.com/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugs for sale in canada</a>
Reviews 50811 - 50820 of 468043
First | Prev. | 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)