28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72321 - 72330 of 489559
First | Prev. | 7228 7229 7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 | Next | Last
Name
Coreybumem, 04/09/2019 20:25:12
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy online</a> online pharmacies mexico <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
north west pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian cialis http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>drugstore online canada</a>
buy viagra usacanadian pharmacies that ship to usdrugs for sale onlinereputable canadian prescriptions onlinecanadian medications listcanada medication listcanada drugs onlinerx from canada
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://mobilebaynep.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">safe canadian online pharmacies</a>
http://webvdcom.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://mrst.com.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugs for sale deep web</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 20:23:11
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">drugstore online</a> northwest pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
north west pharmacy canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
buy vistagra online safe https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://sweetgirlmarketplace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online pharmacies in usa</a>
http://geovision.kz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://mzra.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmaceuticals online</a>
<a href="http://www.admin-host.de/index.php?title=How_Your_Food_Plan_Can_Influence_Your_Love_Life">buy vistagra online safe</a>
https://www.google.com/url?q=http://cialisya.com/
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 20:19:29
Regards, Useful information!
trusted overseas pharmacies
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmaceuticals online reviews</a>
canadapharmacyonline
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian drug</a>
buy cialis - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/6615.htm">candrugstore com Jen</a> 30dd6a7
Name
Douglasscone, 04/09/2019 20:18:28
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra</a> Viagra from canada <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra tablets for men <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
generic for viagra 20mg http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra</a>
http://ameristarrealtors.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://ac11skincare.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra online without prescription</a>
<a href="http://chsdm-parts.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="http://bayareanonprofits.xyz/blogs/viewstory/103277">buy viagra online safely</a>
<a href="http://forum.viewbiquity.com/member.php?action=profile&uid=412434">buy viagra online cheap</a>
<a href="https://vw88love.com/forum/profile.php?id=408942">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 20:17:38
<a href="http://www.viagraessale.com/#">online viagra</a> viagra pills for sale <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
Buy viagra online <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
Low cost viagra 20mg http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra on line</a>
http://liquidwifi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://smsinavi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">via gra without prescriptions uk</a>
<a href="http://harp.ua/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="http://www.techhouse.us/Forum/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=28657">buy viagra uk</a>
<a href="http://www.webniwa.com/home.php?mod=space&uid=1541303&do=profile">buy viagra no rx</a>
<a href="http://eternalmonolith.info/How_Lengthy_Does_Viagra_Last_After_Expiration">buy viagra with no prescription</a>
Name
Keithmouts, 04/09/2019 20:14:01
You actually mentioned it really well!
online canadian pharmacies
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">ed meds online without doctor prescription</a>
canadapharmacyonline.com
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canada pharmaceuticals online</a>
doctor prescription - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="https://www.pacificwaverider.com/news/shoutbox/12/shoutbox.php?viewall=true">international pharmacy Jurn</a> fa39e97
Name
Coreybumem, 04/09/2019 20:08:56
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacy online</a> canadian pharmacy online 24 <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online canadian pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwest pharmacy canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online canadian pharmacy</a>
buy vistagra online safecanada rxonline drug storedrugs for sale in mexicocanadian medications by mailcanadian pharmacies without an rxcanadian discount pharmacies in canadagood canadian online pharmacies
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://universalbuildingmaintenance.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada medication prices</a>
http://tekno-stroy.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://autosnab-spb.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">trust pharmacy canada reviews</a>
Name
Charleschics, 04/09/2019 20:06:56
You actually said that perfectly.
mexican online pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy king</a>
canadian drugs
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies online</a>
canadian rx - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://www.whzhedu.cn/jdsrk8574?unapproved=6345&moderation-hash=d3de022fb3eef6d52e2bedf80f6dcc4f#comment-6345">prescription drugs without doctor approval dic</a> 45c711a
Name
LarryWeids, 04/09/2019 20:02:55
Whoa quite a lot of amazing data!
prescription discount
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies</a>
visit poster's website
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacies that ship to us</a>
canada drug - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href="http://justbegun.online/category/entrepreneur/">my canadian pharmacy er</a> 1dd7_11
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 20:02:22
Very good stuff, Thanks a lot.
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy</a>
buy online prescription drugs - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://www.ita4.org/index.php?eid=260#comments>buy prescription drugs without doctor vask</a> 1dd6_40
Reviews 72321 - 72330 of 489559
First | Prev. | 7228 7229 7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)