28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72431 - 72440 of 489560
First | Prev. | 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 | Next | Last
Name
Douglasscone, 04/09/2019 16:59:48
<a href="http://www.viagraessale.com/#">generic viagra</a> viagra 20 mg pricing <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
generic for viagra <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra coupons card http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra pills</a>
http://grandmakatieskitchen.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://flatmap.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra without prescription</a>
<a href="http://sel28.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra cheap</a>
<a href="http://88poker.co/forum/profile.php?id=282200">buy viagra pills</a>
<a href="https://trackandfieldnews.com/discussion/member.php?u=234139-Chantal38T">buy viagra</a>
<a href="https://wikitunnel.org/index.php/User:ManuelScobie59">buy viagra online best price</a>
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 16:56:14
Good material, Thanks.
price pro pharmacy canada
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacies</a>
canadian pharmacy online
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canada pharmacy</a>
aarp recommended canadian pharmacies - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/6615.htm">candrugstore com Jen</a> 428430d
Name
Douglasscone, 04/09/2019 16:52:36
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online medicine order discount</a> cialis from canada <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
northwest pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacies-24h http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian drugs</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://isitiufficiali.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canada drug pharmacy</a>
http://varton.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://chaogov.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada drugs</a>
<a href="http://ibeli4u.com/user/profile/326674">canadian prescription drugstore</a>
http://www.google.com.ng/url?q=http://canadiannpharmacy.com/
Name
Keithmouts, 04/09/2019 16:51:19
Regards. Ample info!

canada pharma limited llc
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">pharmacy online</a>
canada pharmacy online orders
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacy king</a>
canadian pharmacy - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="http://urhelper.com/zb41_urhelper/zmSpamFree/zmSpamFree.php?zsfimg=1567536108">canadian prescription drugstore harf</a> 28430dd
Name
Douglasscone, 04/09/2019 16:45:59
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacy</a> canadian prescription drugstore <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian prescription drugstore <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharcharmy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://alaricap.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy onesource</a>
http://med.uz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://rufence.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyusa24h is it legal</a>
<a href="http://italentos.com.br/wiki/index.php?title=Mrgll%C2%B4s_NewsPage_r_Computer_-_Gaming_-_ESports:_Generic_Viagra">pharmacy times</a>
http://infernal-gamerz.fr/members/halleyheffner0/
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 16:44:25
Amazing write ups. Thanks a lot.
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
canadian drugstore online - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=http://takagi1.net/eye/archives/155?unapproved=280915&moderation-hash=917e207f4a1a6aa56b5d81daa8b006e4#comment-280915>discount pharmaceuticals kix</a> 6a71dd2
Name
EnduntyEstapy, 04/09/2019 16:44:05
oto <a href="https://casinogamesww.com/#">free casino games online</a> vxt <a href="https://casinogamesww.com/#">casino real money</a>
qnq <a href="https://casinogamesww.com/#">free casino games online</a>
Name
epinfurgeneigix, 04/09/2019 16:44:05
gkz <a href="https://casinogamesww.com/#">best online casinos</a>
emk <a href="https://casinogamesww.com/#">real money casino</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 16:43:04
<a href="https://viagravipsale.com/#">generic viagra 100mg</a> viagra on line in utah <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra 20 mg <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
Viagra 5mg prix https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra without prescription</a>
http://diamentbuilding.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://rubynatural.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra very expensive without insurance</a>
<a href="http://xn----etbbpebsgodkm3p.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="https://buku5.com/user/profile/1697">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://itsaio.science.uva.nl/wiki/index.php/Find_Solution_To_Give_Attention_To_Dietary_Supplement_Safety_Experts_Say">buy cheap viagra on line</a>
<a href="https://www.mutlualisverisler.com/?p=782602">buy viagra delhi</a>
Name
LarryWeids, 04/09/2019 16:39:20
Cheers! I appreciate it!
canada meds
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canada pharmacy online</a>
online canadian pharmacies
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">aarp approved canadian online pharmacies</a>
canadian mail order pharmacies - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="http://justbegun.online/category/entrepreneur/">my canadian pharmacy er</a> 11afa39
Reviews 72431 - 72440 of 489560
First | Prev. | 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)