28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 63381 - 63390 of 480464
First | Prev. | 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342 6343 6344 | Next | Last
Name
Douglasscone, 04/09/2019 15:33:53
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra 100mg</a> purchasing viagra in france <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
staxyn or viagra <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
is viagra for daily use http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
http://wefeedamerica.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://getasmartercore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">cheap viagra without a pr</a>
<a href="http://fgup-kaluga.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="http://bbs.comfast.cn/home.php?mod=space&uid=829251&do=profile&from=space">buy viagra uk</a>
<a href="http://fundam.su/user/profile/1926">buy viagra no rx</a>
<a href="http://excelbaap.com/member.php?u=489476-DaniI83683">buy viagra with no prescription</a>
Name
Wenioniabratt, 04/09/2019 15:33:51
grt <a href="https://casinoonlineslotsww.com/#">casino play</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 15:32:36
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacies shipping to usa</a> canada pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
prescriptions from canada without <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmaceuticals https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://hudsonlexus.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">buy vistagra online safe</a>
http://e-medical.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://otlnal.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacies of canada</a>
<a href="http://brol.maartenaelvoet.me/elgg/blog/view/1731380/sociology-of-medication-medicalization-of-deviance">canada drug</a>
http://fuamex.com/2019/08/blue-green-algae-benefits-the-one-healthiest-food-2/
Name
LarryWeids, 04/09/2019 15:31:43
Really lots of beneficial facts.
online canadian discount pharmacy
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacies online</a>
cvs pharmacy online
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">pharmacy online</a>
online pharmacy - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="http://justbegun.online/category/entrepreneur/">my canadian pharmacy er</a> e428430
Name
Coreybumem, 04/09/2019 15:30:37
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a> canadian online pharmacies legal <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
buy viagrow pro <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
north west pharmacy canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies</a>
northwest pharmacy canadacanada medications informationcanada drugcanadian online pharmacies legalcanada online pharmacies legitimate
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://gracekefalonia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada drugs</a>
http://krism.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://redaper.com/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies</a>
Name
Coreybumem, 04/09/2019 15:29:59
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacy</a> canada medication prices <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada vagra <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
most reliable canadian pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharcharmy online</a>
canadian online pharmacies legitimatecanadian discount pharmacies in ocala flcialis from canadagood canadian online pharmaciesdrugstore online canadacanadian discount pharmacies in canadapharmacy canada reviewscanada online pharmacies legitimatecanada pharmacies online prescriptions
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://biblemission.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada medication pharmacy</a>
http://xn---96-5cdlrw0b0adfeefp.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://nevholod.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy online24</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 15:28:09
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra generic</a> viagra purchasing <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra 50mg tab <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra coupons pfizer http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>cheap viagra</a>
http://mybironas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://nataliesmith.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra without consultation</a>
<a href="http://weewaa.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="https://deblaasbalgen.nl/?p=546355">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="http://aliko.org/index.php?title=Best_Of_HITESH_PARIKH">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://xn----7sbabeuepiplns5a1a.xn--p1ai/user/profile/4387">buy generic viagra pills</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 15:27:25
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online medicine shopping</a> pharmacy canada <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
international pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada drugs online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>order medicine online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://twowindows.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian government approved pharmacies</a>
http://mesk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://m-tender.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">rx from canada</a>
<a href="http://socialnetwork.businessbiz.org/blogs/viewstory/24959">canadian pharmacy cialis</a>
http://torg.org.ua/user/profile/756250
Name
Coreybumem, 04/09/2019 15:24:45
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacy</a> buy vistagra online safe <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada medications information <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian medications 247 http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacy onesource</a>
canadian online pharmacycanadianpharmacyusa24h is it legalcanada drug pharmacydrugstore online reviewsonline canadian pharmaciescanadian pharmacyscanada online pharmacies surrey
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://thetruthaboutaps.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacies online prescriptions</a>
http://rostcom.com/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://eatlovedrive.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">most reliable canadian online pharmacies</a>
Name
Robertacism, 04/09/2019 15:22:41
This is nicely put. !
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharcharmy</a>
canada online pharmacies - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://meetmeinthemiddle.london/hello-world?unapproved=20183&moderation-hash=248c55833813e682a9aaff593dea308c#comment-20183>canadian online pharmacies legitimate by aarp Blum</a> 8430dd6
Reviews 63381 - 63390 of 480464
First | Prev. | 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342 6343 6344 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)