28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72521 - 72530 of 489560
First | Prev. | 7248 7249 7250 7251 7252 7253 7254 7255 7256 7257 7258 | Next | Last
Name
Douglasscone, 04/09/2019 14:28:07
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacies</a> canadian pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online canadian pharmacies <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadianpharmacyusa24h is it legal https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharcharmy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://casualrepublic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian online pharmacy</a>
http://anysoft24.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://avtozapchastirf.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharcharmy online</a>
<a href="https://greatplainsmakerspace.com/wiki/index.php/How_One_Can_Cure_ED_Naturally">canada online pharmacy</a>
http://ibeli4u.com/user/profile/331962
Name
LarryWeids, 04/09/2019 14:23:29
Amazing facts, Kudos!
global pharmacy canada
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">aarp approved canadian online pharmacies</a>
best canadian online pharmacies
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacy drugs online</a>
trust pharmacy canada - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href="http://justbegun.online/category/entrepreneur/">my canadian pharmacy er</a> e428430
Name
Douglasscone, 04/09/2019 14:21:46
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagra prices</a> viagra without a doctor prescription <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra 50mg or 100mg <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra pills generic http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra tablets</a>
http://learntoplayguitarchords.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://sackit.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">viagra without buy preion</a>
<a href="http://ocean-wood.com/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="https://rahaayee.org/index.php/User:RainaZepeda">buy viagra medication</a>
<a href="http://wikipediajapan.org/index.php?title=Natural_Vigra_VIAGRA_Tablets">buy viagra online</a>
<a href="http://petropoulad.com/UserProfile/tabid/43/UserID/1577110/Default.aspx">buy viagra pills online</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 14:20:53
<a href="https://viagravipsale.com/#">generic viagra</a> viagra purchasing <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
Viagra or viagra <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra on line no prec australia https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra pills</a>
http://hlhall.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://johnpostgallery.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra without a prescription uk</a>
<a href="http://zoo29.com/bitrix/rk.php?goto=https://viagravipsale.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://www.shturmovka.ru/blog/155479.html">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://blenderclan.tuxfamily.org/html/userinfo.php?uid=59032">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://www.goldenanapa.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=DennisV540">buy viagra delhi</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 14:19:38
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online order medicine</a> online pharmacies legitimate <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online pharmacies india https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine tablets shopping</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://jefferson.vision/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">on line pharmacy</a>
http://xn--80afhhzgfhjyv1h.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://eipaz.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian prescriptions online</a>
<a href="https://goappreciation.com/groups/medical-health-insurance-for-solo-entrepreneurs-1357993558/">canada online pharmacies</a>
http://aryanstore.com/forum/entry.php?146551-Could-You-Survive-Total-Economic-Collapse
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 14:18:18
You stated it well.
canadian drugstore
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian viagra</a>
canadian pharmacies shipping to usa
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacy</a>
canadian family pharmacy - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

dd6a71d
Name
Coreybumem, 04/09/2019 14:17:43
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies</a> drugs for sale deep web <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
the best canadian online pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacy canada best http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacy online 24</a>
canada pharmacies online prescriptionsnorth west pharmacies canadabuy vistagra usaonline pharmacies of canadapharmacy canada 24canadian pharmacy no prescriptioncanadian pharmacies stendraonline pharmacies tech schoolcanadian prescriptions online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://letstalkgourmet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">northwest pharmacies in canada</a>
http://toform.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://se-navigator.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada medication cost</a>
Name
Robertacism, 04/09/2019 14:17:40
Kudos, Plenty of material.

<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian drug</a>
canadian pharmacy king - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://ddzdszx.cn/Telyna7901?unapproved=18407&moderation-hash=7108088c2a8a2a508eb73da209a88a48#comment-18407>pharmacy prices compare Ot</a> 1de4284
Name
cretriree, 04/09/2019 14:14:19
sec <a href="https://newhempoil2020.com/#">zilis cbd oil</a>
Name
Keithmouts, 04/09/2019 14:13:25
Thanks. A lot of advice!

canada pharmacies without script
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian viagra</a>
canada pharmacies
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canada pharmaceuticals online</a>
londondrugs - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href="http://urhelper.com/zb41_urhelper/zmSpamFree/zmSpamFree.php?zsfimg=1567536108">canadian prescription drugstore harf</a> 5c711af
Reviews 72521 - 72530 of 489560
First | Prev. | 7248 7249 7250 7251 7252 7253 7254 7255 7256 7257 7258 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)