28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72581 - 72590 of 489560
First | Prev. | 7254 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 7264 | Next | Last
Name
Coreybumem, 04/09/2019 12:27:42
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies online</a> best canadian pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
order canadian prescriptions online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada viagra http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian online pharmacies</a>
canada medications informationcanada medication listnorthwest pharmacies mail orderbuy viagrow probuy viagra 25mg
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://thecorrecttarget.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacies account</a>
http://5-55.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://uszn032.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">Northwest Pharmacy</a>
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 12:26:30
You've made your stand extremely nicely!!
canadadrugstore365
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">legal canadian prescription drugs online</a>
price pro pharmacy canada
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharcharmy</a>
internet pharmacy - https://canadianpharmaciescubarx.com/

5_eac9f
Name
Douglasscone, 04/09/2019 12:24:21
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online order medicine</a> canada pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
international pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacy canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online medicine tablets shopping</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://meridiantrustfcu.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian rx</a>
http://essp.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://busauto.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugs for sale</a>
<a href="https://credinspress.com/?p=251013">prescriptions from canada without</a>
https://rg-web.at/index.php?title=Viagra_For_Vets_Prices_Surge_On_Conflict_Disorders
Name
Douglasscone, 04/09/2019 12:23:03
<a href="https://viagravipsale.com/#">viagra generic</a> viagra canadiense <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
Canadian viagra <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra uk only https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>cheap viagra</a>
http://thesmartlms.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://crescenzoshoots.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra very expensive without insurance</a>
<a href="http://academ-complect.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="https://www.lolige8.info/space-uid-241688.html">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="https://anchorites.org/groups/lloyds-on-line-doctor/">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://aurorapedia.com/Transferring_To_Thailand._Useful_Tips">buy generic viagra pills</a>
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 12:22:05
Nicely put, Appreciate it.
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian viagra</a>
medication costs - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://lucila.tv/?p=63&unapproved=4502&moderation-hash=d12eebfc64888d16eb7a8b0d25145f89#comment-4502>cheap medications pi</a> 6a71dd4
Name
Douglasscone, 04/09/2019 12:15:40
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online medicine tablets shopping</a> online prescriptions <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online pharmacies legitimate <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
online pharmacies india http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online medicine to buy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://richardriccard091.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">online pharmacy</a>
http://mozhga-gov.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://runorobot.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">cialis canadian pharmacy</a>
<a href="http://marijuana.businessbiz.org/blogs/viewstory/112542">buy viagra now</a>
http://tchdvip.com/home.php?mod=space&uid=230898&do=profile&from=space
Name
Douglasscone, 04/09/2019 12:13:26
<a href="http://www.viagraessale.com/#">viagra prices</a> viagra lowest price usa <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
viagra prices <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
Discount viagra http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra tablets</a>
http://gotoak.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://mysurebridge.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">buying viagra without prescription</a>
<a href="http://xstore24.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagraessale.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://2htwiz.net/support/index.php?action=profile;u=203822">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://www.deliberarchia.org/forum/index.php?action=profile;u=243680">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://ambitieux.cool/How_Our_Immune_System_Protect_Our_Physique_From_Invaders">buy viagra delhi</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 12:13:21
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">medicine online order</a> pharmacie <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online prescriptions <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmaceuticals https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine order discount</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://centralohioonline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy onesource</a>
http://xn--80aebh6acsbx.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://vezdehod-shop.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyusa24h is it legal</a>
<a href="http://natrium42.xyz/wiki/Generic_Cialis_To_Get_Relief_From_Erectile_Dysfunction_In_Men">pharmacy times</a>
https://baraholka.eu/user/profile/274619
Name
Coreybumem, 04/09/2019 12:11:51
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacy</a> legitimate canadian mail order pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacys http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online canadian pharmacies</a>
canadian drugonline pharmaciescanada pharmacies online prescriptionscanada drugcanada drug pharmacybest canadian pharmacymost reliable canadian online pharmaciesaarp recommended canadian pharmaciesbest canadian mail order pharmaciescanadian pharmacy world
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://personal-privacy-services.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies india</a>
http://xn--80aabatcl8eb2j.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://nastya-samorukova.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals stocks</a>
Name
LarryWeids, 04/09/2019 12:09:06
You have made your stand quite effectively!.
us pharmacy no prior prescription
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
canadian pharmacies top best
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies</a>
canadian pharmacy uk delivery - http://canadianpharmacyntv.com/

1de4284
Reviews 72581 - 72590 of 489560
First | Prev. | 7254 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 7264 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)