28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72591 - 72600 of 489561
First | Prev. | 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 7264 7265 | Next | Last
Name
LarryWeids, 04/09/2019 12:09:06
You have made your stand quite effectively!.
us pharmacy no prior prescription
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
canadian pharmacies top best
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies</a>
canadian pharmacy uk delivery - http://canadianpharmacyntv.com/

1de4284
Name
Douglasscone, 04/09/2019 12:08:23
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine to buy</a> canadian pharmacy no prescription <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharcharmy online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online drug store https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>medicine online order</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://redneckhuntingclub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">northwest pharmacies</a>
http://horecahome.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://eshche.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">drugstore online</a>
<a href="https://wiki.benheck.com/index.php/Locate_Solely_The_Excessive_Class_Dwelling_Enchancment_Additions_Contractors_For_Your_Private_Home_Enchancment_Initiative­s">online drug store</a>
http://www.google.gl/url?q=http://viagraawithoutdoctor.com/
Name
Robertacism, 04/09/2019 12:05:25
Many thanks! Valuable stuff!
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">londondrugs</a>
drugs from canada online - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://inumoaruke.jp/newpage20060909.shtml>canadian rx pharmacy online ea</a> a39e971
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 12:03:57
You actually said this well!
canadian prescription drugs
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmaceuticals online</a>
canadian king pharmacy
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian online pharmacies</a>
best online pharmacies no prescription - https://canadianpharmaciescubarx.com/

428430d
Name
Douglasscone, 04/09/2019 12:03:38
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmeasy</a> canada online pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
buy vistagra online safe http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacie</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://zanjinbao.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">pharmacies</a>
http://1c-uuc.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://atlantis-pak.net/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals online</a>
<a href="https://renegade-angel.ch/mediawiki/index.php?title=You_Probably_Have_Erectile_Dysfunction">pharmeasy</a>
https://belizeanuncio.com/user/profile/493763
Name
Douglasscone, 04/09/2019 12:03:25
<a href="http://www.viagravonline.com/#">buy viagra</a> viagra 50mg not working <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
Viagra tablets <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra 20 mg coupons http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra</a>
http://worldwidedmcaauditing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://nelmedcorporation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">purchase viagra without precription</a>
<a href="http://zhuk-kop.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
<a href="http://www.111you.com/home.php?mod=space&uid=2301280&do=profile">where to buy viagra online</a>
<a href="http://dscardip.com/board/index.php?page=User&userID=573881">buy viagra online no prescription</a>
<a href="http://www.400clubthailand.com/home.php?mod=space&uid=433014&do=profile&from=space">buy viagra without a doctor's prescription</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 12:02:34
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra prices</a> viagra tablets india <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra prices without insurance <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra prices at costco http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra tablets</a>
http://2pmsolutions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://freesmartscore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">brand name viagra without prescription</a>
<a href="http://egm-septic.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="http://khaiphabanthan.vn/forum/member.php?u=829702-TarahSoq1">buy viagra uk</a>
<a href="http://keo88.org/tyle/profile.php?id=128472">buy viagra no rx</a>
<a href="http://12bittrade.com/data/profile.php?id=340846">buy viagra with no prescription</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 12:00:06
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a> pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada drug pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadianpharmacyusa24h http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>international pharmacy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://kentuckyoriginal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canada medication</a>
http://pravdyvakraina.org/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://pro-social.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada rx</a>
<a href="http://www.raiderfans.net/forum/member.php?u=379713-Dewayne04U">canadian medications online</a>
http://wikiindica.org/index.php/New_Drugs_Utilizing_Solely_A_Pc_The_Web_And_Free_Online_Information
Name
Douglasscone, 04/09/2019 11:59:42
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacy</a> canadian prescription drugstore <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
drugs for sale <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada viagra https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://bluegreenaspen.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian online pharmacy</a>
http://maxifishing.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://krepmag.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharcharmy online</a>
<a href="http://bongdazo.com/bongda/profile.php?id=744310">canada online pharmacy</a>
http://prilavok63.ru/user/profile/279341
Name
braindarrisse, 04/09/2019 11:57:53
dts <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">casino play</a>
Reviews 72591 - 72600 of 489561
First | Prev. | 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 7264 7265 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)