28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 63541 - 63550 of 480467
First | Prev. | 6350 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 | Next | Last
Name
Coreybumem, 04/09/2019 11:03:39
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a> buy viagrow pro <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian prescriptions online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian drugs http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>drugstore online india</a>
canadian pharmaceuticals companiescanadian pharmacy no prescriptioncanada pharmacies accountcanadian pharmacy worldcanadian prescriptions online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://pregnostics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies</a>
http://artsoda.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://school6-sysert.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy no prescription</a>
Name
Coreybumem, 04/09/2019 10:32:19
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada online pharmacy</a> online pharmacies legitimate <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacycanadian pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
legitimate canadian mail order pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies shipping to usa</a>
drugs for sale usacanadian pharmacycanadian pharmacygood canadian online pharmaciesdiscount canadian pharmaciescanadian pharmacies stendracanadian pharmacy worldcanada online pharmacyonline canadian discount pharmaciescanadian pharmaceuticals online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://smile-train.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadianpharmacyusa24h</a>
http://gazprom-agnks.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://ufabumtorg.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugs for sale usa</a>
Name
Keithmouts, 04/09/2019 10:25:50
Lovely stuff, Regards!
mexican pharmacy online
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">london drugs canada</a>
online pharmacy reviews
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacies that ship to us</a>
online discount pharmacy - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://urhelper.com/zb41_urhelper/zmSpamFree/zmSpamFree.php?zsfimg=1567536108">canadian prescription drugstore harf</a> 45c711a
Name
Douglasscone, 04/09/2019 10:25:08
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmaceuticals online</a> canada online pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
on line pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
drugstore online shopping https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmeasy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://merchantree.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmacy online</a>
http://domani.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://udarnik-kam.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacy online</a>
<a href="https://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=Repurposing_Present_Drugs_Reveals_Molecules_That_Control_Physique_Clocks">online canadian pharmacy</a>
http://wikigrottaglie.org/index.php?title=Discover_Impotency_As_A_Resolved_Situation_By_Cialis
Name
Douglasscone, 04/09/2019 10:24:13
<a href="http://www.viagravonline.com/#">generic viagra</a> viagra ukraine <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra coupons for walgreens <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra 50 mg price walgreens http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra pills</a>
http://cafrackfacts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://coatingsconnect.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">viagra without perscription</a>
<a href="http://perfectknife.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="http://colonialalbany.org/index.php?title=Mens_Health_Prescription">buy viagra online safely</a>
<a href="http://www.advancemagisip.com/2019/04/21/horney-goat-weed/">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://xn--scoutmrke-02a.se/index.php/Understanding_What_The_Natural_Viagra_Online_Really_Is">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 10:23:37
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">generic viagra</a> best organic viagra <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra costco <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra 50 mg price walgreens http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra pills</a>
http://comstockhomesinc.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://jaysankeytalks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">without prescription in the usa</a>
<a href="http://miracletour.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://www.tessabannampad.go.th/webboard/index.php?action=profile;u=129824">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="https://conservatimes.com/smf/index.php?action=profile;u=186366">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://socialrus.com/story3706245/can-i-buy-viagra-in-istanbul">buy generic viagra pills</a>
Name
Michaelgibre, 04/09/2019 10:17:30
This is nicely said! .
canadian pharmacy no prescription
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmaceuticals online reviews</a>
northwest pharmacy
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacy</a>
prescription drugs online without - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://ruscompromat.ru/dyry-v-kosmose-zatykayut-moskovskoj-zemlej?unapproved=16084&moderation-hash=b9a335c18b6ca209591236fafd0982a4#comment-16084">pharmacie canadienne on</a> 1afa39e
Name
LarryWeids, 04/09/2019 10:16:07
This is nicely put. .
legitimate canadian mail order pharmacies
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacy</a>
canadian pharmacy no prescription
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian prescriptions online</a>
order prescriptions online without doctor - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

971de42
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 10:15:10
Thanks a lot, Terrific information!
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian online pharmacy</a>
buy cialis - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://wishcometrue.jp/?p=5307&unapproved=697386&moderation-hash=282c25f733fe171666d18ef99962515d#comment-697386>canada pharmaceuticals online Vevy</a> 9e971de
Name
Charleschics, 04/09/2019 10:15:03
Nicely put, Many thanks!
buy cialis
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">top rated canadian pharmacies online</a>
canada drugs
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
canada viagra - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://bokji.9393114.com/html/sub4_3.html?db=news2&page=42&db=news2&amode=&column=&keyword=&sort=&type=read&id=151511">pharmacy online mexico Dill</a> 6a71dd8
Reviews 63541 - 63550 of 480467
First | Prev. | 6350 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)