28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72691 - 72700 of 489560
First | Prev. | 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7274 7275 | Next | Last
Name
Deshawnhib, 04/09/2019 08:58:40
Cheers, Ample info.

canadian prescription drugstore
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canada pharmacy online</a>
canadian pharma companies
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">order prescriptions online without doctor</a>
fda approved canadian online pharmacies - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href="http://miyu0914.s31.xrea.com/miyu/miyu.cgi??">ed meds online mida</a> 11afa39
Name
Coreybumem, 04/09/2019 08:58:29
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy online</a> is trust pharmacy in canada legitimate <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian online pharmacies legitimate <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwest pharmacies online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada online pharmacy</a>
canadian pharmacies-24hdrugs for sale in ukcanada drugcanadian rxlistonline pharmacies tech schoolcanadian pharmaceuticals stocksdrugs for sale on internetglobal pharmacy canada
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://securityinternals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">buy vistagra online safe</a>
http://elsetistr.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://russian-poster.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals online</a>
Name
Coreybumem, 04/09/2019 08:57:50
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">international pharmacy</a> online pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
viagra canadiense <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacycanadian pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>drugs for sale in canada</a>
drugs for sale deep webcanada pharmaciescandida viagraonline pharmaciesdrugstore online indiacanadian pharmaceuticals for usa salescanadian medicationsthe best canadian online pharmaciescanadianpharmacyusa24h is it legalcanadian drugs
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://butelss.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">reputable canadian prescriptions online</a>
http://smpracing.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://teplos.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals for usa sales</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 08:57:17
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacies</a> canada medications cheap <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
global pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacie http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmaceuticals online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://clarkblackbuick.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">cialis from canada</a>
http://raychem.org/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://mega-consulting.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies</a>
<a href="http://www.bhlojas.com.br/user/profile/198643">buy viagra usa</a>
http://grayclassifieds.net/user/profile/1007228
Name
Keithmouts, 04/09/2019 08:56:32
Helpful advice. With thanks.
approved canadian pharmacies online
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacies</a>
online prescription drugs
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmaceuticals online reviews</a>
drug costs - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://urhelper.com/zb41_urhelper/zmSpamFree/zmSpamFree.php?zsfimg=1567536108">canadian prescription drugstore harf</a> 45c711a
Name
Robertacism, 04/09/2019 08:55:57
Tips effectively utilized!.
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">online pharmacy</a>
online canadian pharcharmy - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=http://ringoferice.com/forums/topic/normal-dose-of-provigil-kr/page/39/#post-91730>north west pharmacy canada kr</a> e971de4
Name
Douglasscone, 04/09/2019 08:53:08
<a href="http://www.viagraessale.com/#">generic viagra 100mg</a> Viagra pills <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
lowest viagra prices <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra 25mg vs 50mg http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra without prescription</a>
http://aapg.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://pearson-dunn.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">viagra without adoctor prescription</a>
<a href="http://xn----8sbem4dnh7c.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="https://terrarising.wiki/index.php/Can_Viagra_Permanently_Injury_Vision">buy viagra online safely</a>
<a href="http://www.popolsku.fr.pl/forum/index.php?action=profile;u=562985">buy viagra online cheap</a>
<a href="https://commons.thefnf.org/index.php/Five_Things_You_Will_Need_To_See_Or_Do_Within_The_Philippines">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 08:52:11
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine order discount</a> canadian pharmacies without an rx <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
buy vistagra online safe <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada medication pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian drugs</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://goldencorral.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">cialis canadian pharmacy</a>
http://roszap.com.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://demteam.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">buy viagra now</a>
<a href="https://greatplainsmakerspace.com/wiki/index.php/Neurological_Complications_Because_Of_Diabetes">canadian pharmacy king</a>
https://kyeea.kr/xe/index.php?mid=board_UfYh37&document_srl=4929535
Name
Coreybumem, 04/09/2019 08:50:08
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies shipping to usa</a> canadian medications, liraglutide <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
drugs for sale on internet <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
trusted pharmacy canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online pharmacies in usa</a>
canadian pharmacy worldhow safe are canadian online pharmaciescanada online pharmacynorthwestpharmacynorthwest pharmacies onlinesafe canadian online pharmaciesnorth west pharmacies canadacanadian discount pharmacies in canada
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://jetstreamgeophysics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy viagra</a>
http://naujadaina.lt/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://xn--80abj0abdelb0a3a.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">Canadian Pharmacy USA</a>
Name
Charleschics, 04/09/2019 08:49:10
Thanks. I appreciate it.
canadian rx pharmacy online
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">online pharmacies of canada</a>
canada drug
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian drugs</a>
londondrugs - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://travailtemporaireetpla.apps-1and1.net/metiers?unapproved=19506&moderation-hash=da2b99396c2b390e21fce0a5dbc526a8#comment-19506">24 hour pharmacy Ol</a> 30dd6a7
Reviews 72691 - 72700 of 489560
First | Prev. | 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7274 7275 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)