28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72761 - 72770 of 489559
First | Prev. | 7272 7273 7274 7275 7276 7277 7278 7279 7280 7281 7282 | Next | Last
Name
Douglasscone, 04/09/2019 07:17:35
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian online pharmacies</a> canada rx <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian online pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacies shipping to usa https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmaceuticals online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://foodworldworkersunite.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online pharmacies legitimate</a>
http://xn--80acmmjhixjafjde1m.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://ekt-54.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">northwest pharmacy canada</a>
<a href="https://www.gidenzprestige.com/groups/erectile-dysfunction-drug-fails-for-diastolic-coronary-heart-failure-patients/">northwest pharmacies</a>
https://justclassads.com/user/profile/541238
Name
Coreybumem, 04/09/2019 07:16:49
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacy</a> canadian drug <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
trust pharmacy canada reviews <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada pharmaceuticals online</a>
Canadian Pharmacy USAcanada online pharmacies medicationlegitimate canadian mail order pharmaciesbuy viagra usaonline pharmacies indiacialis canadian pharmacycanadian medications 247online pharmacies legitimate
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://boobsnuggle.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">trusted pharmacy canada</a>
http://elar.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://4mma.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian government approved pharmacies</a>
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 07:15:12
Terrific information, Regards!
pharmacy on line
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
canadian pharmacies-247
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacy</a>
buy prescription drugs without doctor - http://canadianpharmacyntv.com/

28430dd
Name
Coreybumem, 04/09/2019 07:14:33
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian drugs</a> trust pharmacy of canada <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian online pharmacies legitimate <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian rx http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian medications pharmacy</a>
canadian pharmaceuticalspharmacy canada bestnorthwest pharmacies in canadapharmacy canada online prescriptionsmost reliable canadian online pharmacies
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://patrickperugini.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacies</a>
http://geolife.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://90000.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacy</a>
Name
Coreybumem, 04/09/2019 07:10:10
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian drugs</a> canada drugs online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada drug pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
buy viagrow http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>most reliable canadian pharmacies</a>
canadian drugcanadian rx world pharmacynorthwest pharmacies onlinecanada medication pricescanadian medications onlinecanadian rxdrugs for sale deep webnorthwest pharmaciescanadian discount pharmacies in canadaprescription drugs without prior prescription
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://clarityassociates.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">prescriptions from canada without</a>
http://rusapr.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://cit-tmb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">trust pharmacy canada</a>
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 07:09:39
You actually expressed this effectively!
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canada pharmacy</a>
candrugstore com - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=http://www.rijschool-easydrive.nl/driving/safety-driver/#comment-40746>prescription drug cost jig</a> d1_4024
Name
Douglasscone, 04/09/2019 07:09:15
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy uk</a> buy viagra usa <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian medications online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada pharmacies</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://athenaretainedsearchllc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">top rated canadian pharmacies online</a>
http://torkportal.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://xn--80aaxidg9j.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian drug</a>
<a href="http://www.elza.co.il/forum/profile.php?id=1730705">canada medications cheap</a>
https://textimager.hucompute.org/corpus2wiki/index.php/Erectile_Dysfunction_Causes_Can_Be_Many
Name
Douglasscone, 04/09/2019 07:08:40
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra generic</a> viagra tablets india <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra uk generic <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra 50 mg prices at walmart http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>cheap viagra</a>
http://ddaymuseum.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://hgregorysuperstore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">obtaining viagra without prescription</a>
<a href="http://arxles.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
<a href="http://wiki.masterhpc.es/index.php/What_It_s_Worthwhile_To_Find_Out_About_Kamagra">where to buy viagra online</a>
<a href="http://necft.com/user/JoanneThomas/">buy viagra online no prescription</a>
<a href="http://www.vimedia.co.id/how-do-spam-filters-work/">buy viagra without a doctor's prescription</a>
Name
Keithmouts, 04/09/2019 07:06:55
Thank you, Good stuff!
canadian pharcharmy onlinecanadian online pharmacy
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">cvs pharmacy online</a>
canada pharmacy online
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacy king</a>
canadian online pharmacy - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href="http://urhelper.com/zb41_urhelper/zmSpamFree/zmSpamFree.php?zsfimg=1567536108">canadian prescription drugstore harf</a> 39e971d
Name
Empareacegree, 04/09/2019 07:03:57
xsl <a href="https://hemp-oil2020.com/#">hemp oil side effects</a>
rmk <a href="https://hemp-oil2020.com/#">cbd oil price</a>
Reviews 72761 - 72770 of 489559
First | Prev. | 7272 7273 7274 7275 7276 7277 7278 7279 7280 7281 7282 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)