28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 40001 - 40010 of 456718
First | Prev. | 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 | Next | Last
Name
Keithmouts, 04/09/2019 04:54:55
This is nicely put! .
canadian pharcharmy
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">london drugs canada</a>
internet pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmaceuticals online reviews</a>
rx pharmacy - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://urhelper.com/zb41_urhelper/zmSpamFree/zmSpamFree.php?zsfimg=1567536108">canadian prescription drugstore harf</a> afa39e9
Name
Douglasscone, 04/09/2019 04:53:06
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagra without doctor prescription</a> Viagra generic <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra uk only <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra pills definition http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>sildenafil 100mg</a>
http://lucasphoto.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://americankouros.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">viagra without credit card</a>
<a href="http://xn--d1achcjc7af.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="http://socialrus.com/story3679843/buy-viagra-london-over-counter">buy viagra medication</a>
<a href="https://sayara.org/index.php?page=user&action=pub_profile&id=34475">buy viagra online</a>
<a href="http://wikipediajapan.org/index.php?title=User:RobinBenner792">buy viagra pills online</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 04:52:53
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacy</a> canada medications cheap <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
drugstore online shopping <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada medication pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://thehouseclearing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian pharmacy meds</a>
http://autocomtrans.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://kidsweek.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy canada online prescriptions</a>
<a href="http://big-time7.ru/user/profile/210482">online pharmacy</a>
http://waldorfwiki.de/index.php?title=Viagra_Use_may_Harm_Fertility
Name
Douglasscone, 04/09/2019 04:51:49
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a> online pharmacies india <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
drugs for sale <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian viagra https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacy online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://arkansas-heart.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian cialis</a>
http://wescan.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://vesegonsk.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmaceuticals</a>
<a href="http://them88.com/m88cvf/profile.php?id=442652">pharmacy near me</a>
http://www.bitcoinapedia.com/index.php?title=How_Do_I_Know_If_I_Am_Having_A_Heart_Assault
Name
Robertacism, 04/09/2019 04:50:47
Great info. Kudos!
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadianpharmacy</a>
canadian pharcharmy online fda approved - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=http://www.bakerexplosion.com/?p=639&unapproved=63753&moderation-hash=2cc70a6414e97dbe48b46442767e1093#comment-63753>best canadian online pharmacies Sort</a> 39e971d
Name
Coreybumem, 04/09/2019 04:49:00
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy online</a> good canadian online pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
drugs for sale in mexico <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
online canadian discount pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada online pharmacy</a>
northwest pharmaciescanadian pharmacy viagrabuy vistagra online safeonline pharmaciescanadian pharmacy worldcanadian pharmaceuticals online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://ravenvapebar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">how safe are canadian online pharmacies</a>
http://fa-ton.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://xn---24-bedflgbrt7i.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies legitimate</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 04:45:47
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmaceuticals online</a> canadian medications online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadianpharmacyusa24h is it legal <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian online pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmeasy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://larrys9provisions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">drugs for sale</a>
http://herculesstands.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://primeclean.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">prescriptions from canada without</a>
<a href="http://erdgebunden.de/tiki-index.php?page=UserPagemurraykittredgeiy">trust pharmacy canada</a>
http://wiki.howl.fm/Erectile_Dysfunction_Causes_Photos
Name
Douglasscone, 04/09/2019 04:45:34
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online medicine order discount</a> canadian online pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmaceuticals http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian drugs</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://ocean-heroes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">cialis from canada</a>
http://discountfoto.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://spc.com.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies</a>
<a href="https://shortlisted.co.za/jobs/user/profile/138193">buy viagra usa</a>
http://www.google.dm/url?q=http://canadianorderpharmacy.com/
Name
Douglasscone, 04/09/2019 04:44:36
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies</a> northwestpharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacies without an rx <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>drugstore online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://wificourt.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian pharmaceuticals</a>
http://aeronav.aero/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://xn--80aaf0bh.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy near me</a>
<a href="http://www.matinlocresort.com/index.php?mid=blog_bak&document_srl=820963">pharmacy canada</a>
https://online.jhcsc.edu.ph/wiki/index.php/Supercharge_Your_Home_Business_Weblog_With_These_15_Must-Have_Blog_Plugins
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 04:41:37
Whoa many of good info!
online prescription drugs
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacy king</a>
drugs from canada with prescription
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">london drugs canada</a>
canadian online pharmacies prescription drugs - http://canadianpharmacyntv.com/

71dd6_e
Reviews 40001 - 40010 of 456718
First | Prev. | 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)