28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72921 - 72930 of 489559
First | Prev. | 7288 7289 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 | Next | Last
Name
Coreybumem, 04/09/2019 02:53:59
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmeasy</a> best canadian pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
northwestpharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwest pharmacies mail order http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>discount canadian pharmacies</a>
canadian pharmacysonline pharmacies legitimatecanadian medications listcanada drug pharmacycanadian medicationscanada pharmacies online prescriptionscialis canadian pharmacycanada medication
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://rjnfoundation.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">northwest pharmacy canada</a>
http://marketklimat.com/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://zoovector.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">northwest pharmacies</a>
Name
suttivisrus, 04/09/2019 02:52:38
mit <a href="https://cbdoil30.com/#">cbd oil canada</a>
bbe <a href="https://cbdoil30.com/#">cbd oil</a>
Name
FreenoSweerve, 04/09/2019 02:52:38
ikh <a href="https://cbdoil30.com/#">hemp oil cbd</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 02:50:25
<a href="https://viagravipsale.com/#">viagra generic</a> viagra uk generic <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
revatio or viagra <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
generic viagra coupons https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>cheap viagra</a>
http://engagespace.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://ac-11supplement.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra without perscriptions</a>
<a href="http://barry.am/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="https://www.y1024.org/home.php?mod=space&uid=7984&do=profile&from=space">buy viagra uk</a>
<a href="http://54.212.40.231/index.php/The_Gender_Knowledge_Gap:_How_Girls_Are_Harm_By_Technology_Built_For_Men">buy viagra no rx</a>
<a href="http://www.okctimebank.com/repair-your-flv-files-2/">buy viagra with no prescription</a>
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 02:50:22
Beneficial content. With thanks.
northwest pharmacy canada
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian viagra</a>
canada pharmacies online prescriptions
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">order prescriptions online without doctor</a>
buy online prescription drugs - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

de42843
Name
Robertacism, 04/09/2019 02:48:55
Thanks a lot! Useful information.
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">london drugs canada</a>
cheap drugs - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://thomas-zenker.info/hello-world?unapproved=19543&moderation-hash=ceca0258abf9e8d51185b6f3d16a55f8#comment-19543>meds online Si</a> afa39e9
Name
Charleschics, 04/09/2019 02:48:19
You've made your stand pretty well.!
online pharmacy usa
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canada pharmacy online</a>
north west pharmacy canada
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy drugs online</a>
canadian pharmacies online prescriptions - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href="http://www.yatim-auliyaa.com/berita-301-pt-unilever-peduli-yatim.html">pharmacy drug store Duh</a> 3_c7379
Name
Douglasscone, 04/09/2019 02:47:56
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacies</a> pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada rx <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>international pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://psfuk.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian viagra</a>
http://kingroup.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://kressmarket.com.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy viagra</a>
<a href="https://www.hratuga.de/pfadfinderwissen/index.php?title=Europe_Is_The_Second_Largest_Market">canadian pharmacies that ship to us</a>
https://textimager.hucompute.org/corpus2wiki/index.php/Andropause_Can_Influence_A_Man%E2%80%99s_Physical
Name
Douglasscone, 04/09/2019 02:46:28
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacies</a> prescriptions from canada without <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacies online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmaceuticals online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://beachfrontbroker.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">northwestpharmacy</a>
http://inlux-m.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://1c-ka.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">cialis from canada</a>
<a href="http://liquid-space.net/ls/index.php/How_Do_I_Know_If_I_Am_Having_A_Heart_Assault">online pharmacies</a>
http://imagebbs.net/w/index.php/6_Uses_For_Viagra_Apart_From_THAT_One
Name
Coreybumem, 04/09/2019 02:45:26
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy</a> discount canadian pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada medications cheap <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
legitimate canadian mail order pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada online pharmacies surrey</a>
global pharmacy canadacandida viagraonline pharmacies legitimatenorthwest pharmacies onlinecanadian pharmacy viagra brandcanadian pharmaceuticals for usa salesdiscount canadian pharmacies
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://sugoaway.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">north west pharmacies canada</a>
http://dialog-nibelung.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://uzsm.uz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacies</a>
Reviews 72921 - 72930 of 489559
First | Prev. | 7288 7289 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)