28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72941 - 72950 of 489559
First | Prev. | 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 | Next | Last
Name
Douglasscone, 04/09/2019 02:30:09
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">medicine online order</a> canadian pharcharmy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
north west pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada medication pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online medicine order discount</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://carterspohn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">cialis from canada</a>
http://dream-kite.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://cortes.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies</a>
<a href="http://torg.org.ua/user/profile/791931">buy viagra usa</a>
http://imagebbs.net/w/index.php/User:LamontReade226
Name
Coreybumem, 04/09/2019 02:29:06
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies</a> pharmacy canada online prescriptions <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacycanadian pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacy canada online prescriptions http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmaceuticals</a>
canadian pharmacyscanadian mail order pharmaciescanada pharmaciesonline pharmacies mexicogood canadian online pharmaciescanadian pharmacy viagraprescriptions from canada without
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://millennialfuture.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy near me</a>
http://vuit.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://5071176.com/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy uk delivery</a>
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 02:28:12
You expressed that fantastically.
drug costs
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canada pharmaceuticals online</a>
buy online prescription drugs
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy</a>
canada pharmacy online orders - http://canadianpharmacyntv.com/

c711afa
Name
Douglasscone, 04/09/2019 02:23:35
<a href="http://www.viagraessale.com/#">buy viagra</a> viagra 20 mg price <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
viagra prices at costco <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
Viagra 20mg http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra</a>
http://ascendasvacations.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://bagelmuseum.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">can you get viagra without a doctor</a>
<a href="http://i-net.online/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="http://www.bagdreams.de/index.php?title=Cease_The_Hard_Work">buy viagra uk</a>
<a href="http://www.baltimoretruth.com/index.php?title=Re:_Trial_Of_Viagra_For_Fetal_Development_Restriction_Is_Halted_After_Child_Deaths">buy viagra no rx</a>
<a href="https://autohub.ng/user/profile/590">buy viagra with no prescription</a>
Name
Coreybumem, 04/09/2019 02:22:49
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy</a> pharmacy canada <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
Northwest Pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
online drug store http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian medications online</a>
canadian pharmacy viagra brandcanada online pharmacyonline pharmaciescanadianpharmacyusa24hhow safe are canadian online pharmacies
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://roomchamp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies legitimate</a>
http://8889.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://praludi.com/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacycanadian pharmacy</a>
Name
EdwardDar, 04/09/2019 02:20:23
Good facts, Thank you.
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian drug</a>
canadian pharmacies shipping to usa - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=https://loansbadcreditcilm.org/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2-289-2019-01-21-1135.html?unapproved=3400&moderation-hash=833d1cc48fe243317ecec30f9aba3891#comment-3400>fda approved canadian online pharmacies fabs</a> 430dd6a
Name
Keithmouts, 04/09/2019 02:20:16
Cheers! Plenty of information.

pharmacy tech
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">pharmacy on line</a>
viagra canada
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian cialis</a>
cheap drugs - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://urhelper.com/zb41_urhelper/zmSpamFree/zmSpamFree.php?zsfimg=1567536108">canadian prescription drugstore harf</a> 645c711
Name
Charleschics, 04/09/2019 02:19:41
You definitely made the point!
canadian king pharmacy
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacy king</a>
online pharmacy reviews
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharcharmy</a>
online drugstore - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://diabetescurenatural.com/type-2-diabetes-diabetic-coma/comment-page-1?unapproved=16483&moderation-hash=38bb5031bc57bb8445472f0e10cb41dc#comment-16483">prescription drugs without doctor approval el</a> 5c711af
Name
Douglasscone, 04/09/2019 02:18:17
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra 100mg</a> Viagra great britain <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra 50 mg price cvs <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra pills for women http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
http://antilineage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://cloverelectricservices.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">how to buy viagra online without getting ripped off</a>
<a href="http://xn----7sbbean6a5bivw1a.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="http://planet-nomads-wiki.com/index.php?title=Top_5_Herbs_That_Boost_Testosterone_Ranges_Naturally">buy viagra uk</a>
<a href="http://salescoach.ro/content/researchers-study-prescription-drug-posts-social-networks">buy viagra no rx</a>
<a href="http://conservativedating.com/index.php/SophiaHauslaib6/">buy viagra with no prescription</a>
Name
Michaelgibre, 04/09/2019 02:17:17
Thanks a lot, Ample advice!

canadian pharmacies online
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">pharmacy northwest canada</a>
international pharmacy
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">cialis canada</a>
online pharmacy canada - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://www.erart.co.kr/bbs/view.php?id=board&page=1&page_num=20&select_arrange=hit&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=85&category=">best price prescription drugs pi</a> 9e971de
Reviews 72941 - 72950 of 489559
First | Prev. | 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)