28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 63881 - 63890 of 480462
First | Prev. | 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 6394 | Next | Last
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 00:59:17
Thank you, I like this!
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">legal canadian prescription drugs online</a>
buy cialis - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=https://fotoclub-ludwigsburg.de/?p=1&unapproved=63796&moderation-hash=df5a73602f551b20a0676f027bd01142#comment-63796>pharmacy near me hed</a> a71dd7_
Name
Douglasscone, 04/09/2019 00:58:13
<a href="https://viagravipsale.com/#">viagra prices</a> viagra without a doctor prescription usa <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra without a doctor prescription safe <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
lowest price viagra pills https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra tablets</a>
http://getasmartercore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://breastcancerrehabilitationspecialists.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra purchase without perion us pharmacy</a>
<a href="http://pyjama-party.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="http://chtokushat.ru/blog/575.html">buy viagra medication</a>
<a href="https://tivg.net.au/index.php/What_s_Mamajuana">buy viagra online</a>
<a href="http://itsaio.science.uva.nl/wiki/index.php/Viagra_Levitra_Cialis_All_Carry_Threat_To_Vision">buy viagra pills online</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 00:24:10
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra prices</a> viagra levitra cost comparison <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra 50 mg price cvs <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra uk http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra tablets</a>
http://petkensa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://testforcancer.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">buying viagra without a prescription</a>
<a href="http://softgrad.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://www.shaziling.com/space-uid-8354.html">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="https://www.240u.com/space-uid-337580.html">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://www.722400.net/home.php?mod=space&uid=752314&do=profile&from=space">buy viagra delhi</a>
Name
Victorfen, 04/09/2019 00:22:31
With thanks, Terrific stuff.
<a href="http://cialisbirx.com/cialis+40+mg+generic/cialis-online-ec-37">generic cialis</a>
site fiable vente cialis - http://cialisbirx.com/cialis+40+mg+generic/cialis-online-ec-37
<a href="http://cialisbirx.com/cialis+40+mg+generic/cialis-online-ec-37">cialis 20 mg</a>
Name
Davidbob, 04/09/2019 00:22:11
Cheers, I value it!
<a href="https://cialismsnrx.com/">buy cialis pills</a>
risks of using cialis - https://cialismsnrx.com/
<a href="https://cialismsnrx.com/">cialis 20 mg</a>
<a href="http://www.bombjourthegame.com/viewthread.php?tid=65700">safe dosage cialis Danieltoula</a> 0dd6a71
Name
cetearige, 04/09/2019 00:21:52
hdo <a href="https://hemp-oil2019.com/#">what is cbd oil</a>
wjt <a href="https://hemp-oil2019.com/#">buy cbd online</a>
Name
KevinSmolf, 04/09/2019 00:21:19
Nicely put, Thanks!
<a href="http://viagramsnrx.com/best+viagra/for-sale-viagra-42-3b">buy viagra</a>
viagra delivered within 24 hours - http://viagramsnrx.com/best+viagra/for-sale-viagra-42-3b
<a href="http://viagramsnrx.com/best+viagra/for-sale-viagra-42-3b">buy generic viagra</a>
<a href="http://www.onehes.com/function/ourphp_code.php">light switch plate viagra Kevindrync</a> 71dd2_a
Name
Coreybumem, 04/09/2019 00:21:07
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies</a> canadian pharmaceuticals stocks <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online pharmacies of canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian online pharmacies legitimate http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian drugs</a>
canadian pharmacies online prescriptionscanadian pharmaceuticals naftatrusted pharmacy canada scamcanadian pharmaceuticalsdrugs for sale onlinecanadian rxdrugstore onlinecanadian pharmacy kingtrusted pharmacy canadanorthwest pharmacy canada
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://riverclub.church/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">northwest pharmacies in canada</a>
http://suzukinn.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://growto.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada medication cost</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 00:18:21
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies</a> canada drug pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian online pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada online pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharcharmy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://proactivenotifications.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">online pharmacy</a>
http://cat29.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://lazur29.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">cialis canadian pharmacy</a>
<a href="http://italentos.com.br/wiki/index.php?title=A_Small_Each_Day_Dose_Of_Viagra_May_Scale_Back_Colorectal_Cancer_Threat">buy viagra now</a>
http://gg6288.com/home.php?mod=space&uid=302097&do=profile&from=space
Name
Victorfen, 04/09/2019 00:16:46
You expressed this very well!
<a href="http://cialisbirx.com/cialis+40+mg+generic/cialis-online-ec-37">buy cialis pills</a>
buying cialis vietnam - http://cialisbirx.com/cialis+40+mg+generic/cialis-online-ec-37
<a href="http://cialisbirx.com/cialis+40+mg+generic/cialis-online-ec-37">buy cialis pills</a>
Reviews 63881 - 63890 of 480462
First | Prev. | 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 6394 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)