28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72971 - 72980 of 489559
First | Prev. | 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 7301 7302 7303 | Next | Last
Name
Douglasscone, 04/09/2019 01:44:02
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies online</a> pharmacy canada <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
buy viagra online usa http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian online pharmacies</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://worldexpressinsurance.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian pharmacies</a>
http://csb56.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://life-water.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian drugs</a>
<a href="http://www.722400.net/home.php?mod=space&uid=1121626&do=profile&from=space">online prescriptions</a>
http://mcdonogh35archive.com/index.php?title=How_Do_I_Do_Know_If_I_Am_Having_A_Heart_Assault
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 01:43:57
Seriously a lot of useful advice!
no 1 canadian pharcharmy online
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies</a>
canada pharmacies online
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacy world</a>
approved canadian pharmacies online - https://canadianpharmaciescubarx.com/

6a71dd3
Name
Douglasscone, 04/09/2019 01:40:03
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals online</a> online pharmacy canada <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmacies shipping to usa <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacies shipping to usa http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmeasy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://productionreprieve.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian drugstore</a>
http://imzo.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://sdco.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian cialis</a>
<a href="http://www.google.com.om/url?q=http://canadianopharmacy.com/">canadian pharmaceuticals</a>
https://justclassads.com/user/profile/542821
Name
Douglasscone, 04/09/2019 01:39:31
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">order medicine online</a> pharmacy online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmeasy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian online pharmacies legitimate http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>medicine online shopping</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://musics-in-motion.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian pharmaceuticals</a>
http://zastroyka-uga.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://svargatools.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy near me</a>
<a href="http://unicomcard.com/space-uid-35117.html">pharmacy canada</a>
http://www.dlsbbb.com/home.php?mod=space&uid=176272&do=profile&from=space
Name
Keithmouts, 04/09/2019 01:36:05
Appreciate it. A good amount of facts!

online pharmacy
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian viagra</a>
canadian prescription
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">trust pharmacy canada</a>
canada pharma limited llc - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

dd6_8c9
Name
Douglasscone, 04/09/2019 01:32:19
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">generic viagra 100mg</a> generic viagra sites <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra costa rica <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra cost goodrx http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra without prescription</a>
http://chrisbrubeck.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://ken-fisher-forbes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">how to buy viagra online without</a>
<a href="http://tdagat-shop.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="https://tinbongda.co/thethao/profile.php?id=204699">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="http://www.downku.com/space-uid-4654.html">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://www.dlsbbb.com/home.php?mod=space&uid=46507&do=profile&from=space">buy generic viagra pills</a>
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 00:59:17
You actually mentioned that very well.
health canada drug database
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian cialis</a>
prescription without a doctor's prescription
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmaceuticals online</a>
no 1 canadian pharcharmy online - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

428430d
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 00:59:17
Thank you, I like this!
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">legal canadian prescription drugs online</a>
buy cialis - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=https://fotoclub-ludwigsburg.de/?p=1&unapproved=63796&moderation-hash=df5a73602f551b20a0676f027bd01142#comment-63796>pharmacy near me hed</a> a71dd7_
Name
Douglasscone, 04/09/2019 00:58:13
<a href="https://viagravipsale.com/#">viagra prices</a> viagra without a doctor prescription usa <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra without a doctor prescription safe <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
lowest price viagra pills https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra tablets</a>
http://getasmartercore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://breastcancerrehabilitationspecialists.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra purchase without perion us pharmacy</a>
<a href="http://pyjama-party.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="http://chtokushat.ru/blog/575.html">buy viagra medication</a>
<a href="https://tivg.net.au/index.php/What_s_Mamajuana">buy viagra online</a>
<a href="http://itsaio.science.uva.nl/wiki/index.php/Viagra_Levitra_Cialis_All_Carry_Threat_To_Vision">buy viagra pills online</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 00:24:10
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra prices</a> viagra levitra cost comparison <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra 50 mg price cvs <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra uk http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra tablets</a>
http://petkensa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://testforcancer.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">buying viagra without a prescription</a>
<a href="http://softgrad.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://www.shaziling.com/space-uid-8354.html">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="https://www.240u.com/space-uid-337580.html">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://www.722400.net/home.php?mod=space&uid=752314&do=profile&from=space">buy viagra delhi</a>
Reviews 72971 - 72980 of 489559
First | Prev. | 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 7301 7302 7303 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)