28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 438781 - 438790 of 456730
First | Prev. | 43874 43875 43876 43877 43878 43879 43880 43881 43882 43883 43884 | Next | Last
Name
Weercenty, 15/12/2018 09:26:24
free casino games <a href="https://playonlinecasino.us.org/#">real casino</a> | <a href=" https://playonlinecasino.us.org/# ">online casino</a> | <a href=https://playonlinecasino.us.org/#>play slots online</a> <a href=https://playonlinecasino.us.org/#>play casino</a>
Name
Weercenty, 15/12/2018 09:24:06
the cbd store <a href="https://cannacbdoilrx.com/#">is cbd oil legal</a> | <a href=" https://cannacbdoilrx.com/# ">cbd pills</a> | <a href=https://cannacbdoilrx.com/#>cbd products online</a> <a href=https://cannacbdoilrx.com/#>cbd oil florida</a>
Name
Weercenty, 15/12/2018 09:21:06
slotomania free slots <a href="https://onlinecasino2018.us.org/#">free casino games</a> | <a href=" https://onlinecasino2018.us.org/# ">free online casino slots</a> | <a href=https://onlinecasino2018.us.org/#>free slots casino games</a> <a href=https://onlinecasino2018.us.org/#>online casino games</a>
Name
Weercenty, 15/12/2018 09:21:05
cbd oil capsules <a href="https://cbdoilmarketusa.com/#">cbd oil for sale</a> | <a href=" https://cbdoilmarketusa.com/# ">cbd oil australia</a> | <a href=https://cbdoilmarketusa.com/#>cbd isolate</a> <a href=https://cbdoilmarketusa.com/#>cbd oil reviews</a>
Name
GuestCluse, 15/12/2018 09:20:34
<a href=" http://sevawebsites.org/de/wie-lange-dauert-es-bis-antidepressiva-aus-dem-koerper-sind/ ">wie lange dauert es bis antidepressiva aus dem körper sind</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/rezept-fuer-viagra/ ">rezept für viagra</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/sikapur-kieselsaeure-gel/ ">sikapur kieselsäure gel</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/adventskalender-aufhaengen-ohne-naegel/ ">adventskalender aufhängen ohne nägel</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/medikamente-mit-wirkstoff-diclofenac/ ">medikamente mit wirkstoff diclofenac</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/phyto-soya-gel/ ">phyto soya gel</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/minoxidil-2/ ">minoxidil 2</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/samsung-lithium-ionen-36-volt-10-ah-wartungsfrei/ ">samsung lithium ionen 36 volt 10 ah wartungsfrei</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/hemoclin-gel-anwendung/ ">hemoclin gel anwendung</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/geratam-vs-piracetam/ ">geratam vs piracetam</a>
Name
Douglasscone, 15/12/2018 09:19:43
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacy online</a> canadian pharmaceuticals <a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian viagra <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacys http://canadianpharmacyonli.com/
<a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>online canadian pharmacy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://usvirginislands4kids.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy near me</a>
http://pravda.press/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/
<a href="http://lunaled.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy uk delivery</a>
Name
GuestCluse, 15/12/2018 09:19:21
<a href=" http://sevawebsites.org/de/was-sind-zugvoegel/ ">was sind zugvögel</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/pa-sports-kamagra/ ">pa sports kamagra</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/chia-gel/ ">chia gel</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/tryptophan-forum/ ">tryptophan forum</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/piracetam-tablets/ ">piracetam tablets</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/forum-kamagra/ ">forum kamagra</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/raubvoegel-in-deutschland/ ">raubvögel in deutschland</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/sally-hansen-miracle-gel-erfahrungen/ ">sally hansen miracle gel erfahrungen</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/cialis-5g/ ">cialis 5g</a> <a href=" http://sevawebsites.org/de/erythromycin-for-skin-rashes/ ">erythromycin for skin rashes</a>
Name
Weercenty, 15/12/2018 09:18:38
cbd dog treats <a href="https://cannacbdoilrx.com/#">cv sciences cbd oil</a> | <a href=" https://cannacbdoilrx.com/# ">hempworx cbd</a> | <a href=https://cannacbdoilrx.com/#>cbd oil dosage instructions</a> <a href=https://cannacbdoilrx.com/#>cbd vape oil</a>
Name
GuestCluse, 15/12/2018 09:14:09
<a href=" http://edict.khlim.be/wunderlich-sturzbuegel-r1200gs-lc/ ">wunderlich sturzbügel r1200gs lc</a> <a href=" http://edict.khlim.be/escitalopram-erfahrungen/ ">escitalopram erfahrungen</a> <a href=" http://edict.khlim.be/mtx-therapie-rheuma/ ">mtx therapie rheuma</a> <a href=" http://edict.khlim.be/vergleich-potenzmittel/ ">vergleich potenzmittel</a> <a href=" http://edict.khlim.be/albrechtshof-hotel-berlin/ ">albrechtshof hotel berlin</a> <a href=" http://edict.khlim.be/cellulite-gel-test/ ">cellulite gel test</a> <a href=" http://edict.khlim.be/lasix-electrolyte-imbalance/ ">lasix electrolyte imbalance</a> <a href=" http://edict.khlim.be/voltaren-preis-apotheke/ ">voltaren preis apotheke</a> <a href=" http://edict.khlim.be/mcp-tropfen-und-alkohol-trinken/ ">mcp tropfen und alkohol trinken</a> <a href=" http://edict.khlim.be/gelnaegel-trend-2017/ ">gelnägel trend 2017</a>
Name
Douglasscone, 15/12/2018 09:13:51
<a href="http://cialisvus.com/#">Cialis 20mg</a> tadalafil generic 20mg <a href="http://cialisvus.com/#">cialisvus.com</a>
tadalafil 20mg tablets <a href=http://cialisvus.com/#>http://cialisvus.com/</a>
cialis 5mg tablets http://cialisvus.com/
<a href=http://cialisvus.com/#>Cialis 20 mg</a>
http://samigural.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvus.com
<a href="http://lakewoodcriminallawyer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvus.com#">without a doctors prescription</a>
http://smart-apple.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisvus.com/
<a href="http://steklotver.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvus.com/#">buy cialis pills online</a>
Reviews 438781 - 438790 of 456730
First | Prev. | 43874 43875 43876 43877 43878 43879 43880 43881 43882 43883 43884 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)