28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 31 - 40 of 105785
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 18/02/2019 01:31:40
<a href="http://cialisonl.com/#">cialis without doctor prescription</a> cialis cena apoteka <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
generic cialis tadalafil fast <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
generic cialis at walmart http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>tadalafil without a doctors prescription</a>
http://usacentral.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://riverroastandtap.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">cialis online without prescription</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:31:28
<a href="http://viagraiy.com/#">viagra from canada</a> viagra generics <a href="http://viagraiy.com/#">viagraiy.com</a>
viagra daily dose <a href=http://viagraiy.com/#>http://viagraiy.com/</a>
daily viagra use for bph http://viagraiy.com/
<a href=http://viagraiy.com/#>generic viagra online</a>
http://petitemasterpiece.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraiy.com
<a href="http://relocationamerica.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://viagraiy.com/#">how much is viagra without insurance</a>
<a href="http://grandint.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://viagraiy.com/#">buy viagra</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:30:33
<a href="http://cialisonli.com/#">Cialis 20mg</a> cialis 5 mg price walmart <a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a>
buy cialis online best price <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a>
cialis online canada http://cialisonli.com/
<a href=http://cialisonli.com/#>Cialis 20 mg</a>
http://hearing-aids-maysville-ky.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonli.com
<a href="http://conceptparadesign.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonli.com#">online cialis no prescription</a>
http://energy56.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonli.com/
<a href="http://energostar.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonli.com/#">buy cialis pills online</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:29:53
<a href="http://cialisvi.com/#">Cialis 5mg</a> cialis coupons printable <a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a>
cialis pills generic <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
tadalafil 10 mg best price http://cialisvi.com/
<a href=http://cialisvi.com/#>Cialis</a>
http://dynutilextra.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvi.com
<a href="http://parentingdiscounts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvi.com#">how can i buy cialis without a prescription</a>
http://lambabo.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisvi.com/
<a href="http://stroydom.com/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvi.com/#">buy cialis with no prescription</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:27:20
<a href="http://cialisonli.com/#">Cialis 20mg</a> tadalafil 5mg troche <a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a>
cialis 20 mg <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a>
cialis 20 mg best price broomfield http://cialisonli.com/
<a href=http://cialisonli.com/#>Cialis 20 mg</a>
http://ubsamericas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonli.com
<a href="http://ciprianoscoffee.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonli.com#">canadian pharmacy no prescription cialis</a>
http://kindkids.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonli.com/
<a href="http://da2da.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisonli.com/#">where to buy cialis online</a>
Name
Trumanirric, 18/02/2019 01:26:59
physician samples of cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis price comparison
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis generic</a>
buy cialis 5mg canada
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:26:41
<a href="http://rldta.com/#">buy viagra online</a> viagra vs viagra super active <a href="http://rldta.com/#">rldta.com</a>
generic for viagra 20mg <a href=http://rldta.com/#>http://rldta.com/</a>
viagra generica comprar http://rldta.com/
<a href=http://rldta.com/#>viagra online</a>
http://concordassetmanagement.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=rldta.com
<a href="http://johannasjustice.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://rldta.com/#">generic viagra without visa</a>
<a href="http://mrfire.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://rldta.com/#">buy viagra germany</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:26:13
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian online pharmacies</a> trust pharmacy canada reviews <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
buy viagrow <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
pharmacy canada online prescriptions http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>drugstore online</a>
http://touriosity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://japanesestaffing.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com#">trusted pharmacy canada</a>
http://uralnedra.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/
<a href="http://musicmen-dv.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian government approved pharmacies</a>
Name
TyroneLayen, 18/02/2019 01:24:37
<a href="http://cialissv.com/#">cialis without prescriptions</a> tadalafil 10 mg best price <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
cialis generico online <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a>
buy tadalafil online http://cialissv.com/
<a href=http://cialissv.com/#>cialis canada prescription</a>
http://lumenae.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissv.com
<a href="http://rampcamp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissv.com/#">order cialis without prescription</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:22:40
<a href="http://rldta.com/#">viagra uk</a> viagra levitra cialis comparison <a href="http://rldta.com/#">rldta.com</a>
viagra 20mg made by bayer <a href=http://rldta.com/#>http://rldta.com/</a>
viagra 25mg http://rldta.com/
<a href=http://rldta.com/#>viagra pills</a>
http://dumpmy401k.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=rldta.com
<a href="http://bentleymexico.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://rldta.com/#">get fast without prescription</a>
<a href="http://kupikarapuz.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://rldta.com/#">where to buy viagra online</a>
Reviews 31 - 40 of 105785
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)