28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 31 - 40 of 456727
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
Name
Douglasscone, 17/10/2019 04:18:55
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine to buy</a> pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online prescription <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
northwest pharmacy canada https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>medicine online order</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://robinsville.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online drug store</a>
http://hemlok.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://sevrg.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy meds</a>
<a href="http://www.lezaixin.com/home.php?mod=space&uid=213976&do=profile&from=space">pharmacy canada online prescriptions</a>
http://wiki.howl.fm/Health_Insurance_For_Solo_Entrepreneurs
Name
Douglasscone, 17/10/2019 04:18:45
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacies online</a> buy vistagra online safe <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian medications online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian online pharmacies legitimate https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian online pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://popcornmovieposters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">global pharmacy canada</a>
http://baubau-coal.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://ukrainepravo.com/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy no prescription</a>
<a href="http://www.google.dj/url?q=http://ukcanadianpharmacy.com/">northwest pharmacies online</a>
https://www.swiss-focus.ch/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=314155
Name
Douglasscone, 17/10/2019 04:18:35
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy uk</a> pharmacy canada online prescriptions <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada pharmacy online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
northwest pharmacies https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://currentgiftcheck.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">top rated canadian pharmacies online</a>
http://bscashmere.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://gel-servis.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian drug</a>
<a href="http://maler-klumpp.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1628654">canada medications cheap</a>
https://hilfe.isys-informatik.ch/index.php?title=Some_Essential_Issues_To_Learn_About_Generic_Viagra
Name
Douglasscone, 17/10/2019 04:16:43
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy</a> buy vistagra online safe <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian online pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacies online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://zootees.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmacy</a>
http://dps-kk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://ciab.expert/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacies</a>
<a href="https://rebwiki.sinsoftheprophets.com/index.php?title=100_Secure_And_Nameless">canadian drugs</a>
https://www.hratuga.de/pfadfinderwissen/index.php?title=This_Doc_Is_Subject_To_Copyright
Name
Douglasscone, 17/10/2019 04:14:05
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy</a> canada drugs <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian drugstore <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacies without an rx https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://rubystandard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada online pharmacies</a>
http://proffcom24.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://5238585.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacies online</a>
<a href="http://120.116.38.11/dis/home.php?mod=space&uid=2646204&do=profile&from=space">canadian online pharmacies</a>
https://dfrpg-resources.paranetonline.com/index.php?title=Purchase_Low_Cost_Generic_Viagra_Online
Name
braindarrisse, 17/10/2019 04:10:46
dfj <a href="https://realmoney.us.org/#">casino blackjack</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 04:06:42
<a href="https://cialisda.com/#">buy cialis online</a> cialis generic 2018 <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
tadalafil 20 mg <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
cialis 5 mg coupon https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>buy cialis</a>
http://holidayconsultant.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://rusticislands.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">online prescription for cialis</a>
http://cnt-consult.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/
<a href="http://matrix-eng.ru/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/#">buy cials online</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 04:05:27
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online order medicine</a> buy viagra online usa <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian cialis <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacies-24h https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine tablets shopping</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://biotract.ru/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmeasy</a>
http://xn--80aal0anemclg.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://lira-sapr.kz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacie</a>
<a href="http://31.3.97.52/aquabots/index.php/User:ElissaF0235">pharmacies shipping to usa</a>
http://www.lacantinadeisapori.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=SethGillil
Name
Douglasscone, 17/10/2019 04:04:51
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacies</a> online prescription <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian cialis <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy canada online prescriptions https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>drugstore online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://cngfastfillstation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada viagra</a>
http://emiliano.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://newsroom24.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian drug store</a>
<a href="http://tu.mo-lan.com/home.php?mod=space&uid=104800&do=profile&from=space">canadianpharmacyusa24h</a>
https://ghanaton.com/user/profile/137665
Name
Douglasscone, 17/10/2019 04:00:32
<a href="https://cialisda.com/#">buy cialis online</a> cialis prices walmart <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
tadalafil generic 2018 <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
generic for cialis daily 5 mg https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>buy cialis</a>
http://livfearless.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://vhstudio.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">cialis without a doctor's prescription usa</a>
http://forum1520.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/
<a href="http://ivaoconf.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/#">buy cials online</a>
Reviews 31 - 40 of 456727
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)