28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 37811 - 37820 of 438780
First | Prev. | 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 | Next | Last
Name
Michaelgibre, 16/08/2019 00:39:24
Kudos, I enjoy it.
pharmacy on line
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">online drugstore</a>
reputable canadian mail order pharmacies
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">online pharmacies in usa</a>
canadian pharmacy cialis - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="https://www.biomedcalibration.com/?tfa_next=%2Fforms%2Fview%2F4610909%2F3e25c878ef29bcd07e5b9297cf7e583a%2F143149270%26sid%3Dddaac90f913606e0679a3952870dc217">c­vs pharmacy online wept</a> dd6a71d
Name
Charleschics, 16/08/2019 00:37:34
Nicely put, Thanks a lot.
drug prices comparison
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">list of legitimate canadian pharmacies</a>
canadian pharmacies online prescriptions
<a href="https://www.canadianpharmacyu.com//">canadian pharmacies</a>
online pharmacies no prescription - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href="https://demos.launchimp.com/100BMOC/forums/topic/live-vitesse-vs-pec-zwolle-live-stream-watch-online/page/5/#post-384598">ed meds online Sr</a> 0dd6a71
Name
Robertacism, 16/08/2019 00:35:39
Whoa tons of valuable knowledge.
<a href="https://www.canadianpharmacycom.com//">cheap drugs</a>
trust pharmacy canada - https://www.canadianpharmacy-ltd.com/

<a href=http://cien-byarhair.com/archives/7989#comment-1513708>reputable canadian mail order pharmacies Hism</a> 8430dd6
Name
TyroneLayen, 16/08/2019 00:35:33
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra</a> generic levitra reviews <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
generic levitra 2018 <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra generic http://www.buylevitraa.com/
generic levitra 10mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>vardenafil</a> levitra generic 5mggeneric levitra 40mglevitra generic alternativebuy levitra onlinevardenafil hclvardenafil pricelevitra generic 60 mg
http://anchorbd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://aflitiv.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra reviews</a>
http://mobi-plus.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://erismann.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra 10mg</a>
Name
Charleschics, 16/08/2019 00:34:42
Thank you. Numerous tips.

cheap prescription drugs
<a href="https://www.canadianpharmacy-ltd.com//">canada pharmacy</a>
canadian pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharcharmy</a>
prescription cost comparison - https://www.pharmacyonline-canadian.com/

<a href="https://hemeroscopea.com/mariajose/forums/topic/100-point-essay-rubric-research/#post-229923">canadian pharmacies-24h Kn</a> 11afa39
Name
EdwardDar, 16/08/2019 00:33:34
Appreciate it! A lot of posts.

<a href="https://www.safeonlinecanadian.com//">canadian pharmacies online</a>
canadian pharmacy certified canada pharmacy online - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://www.dfnfc.com/guestbook.asp>viagra canada vet</a> 0dd6a71
Name
JosephHeimb, 16/08/2019 00:33:33
Kudos! I like this!
safeway pharmacy
<a href="https://www.canadianpharmacyopen.com//">trust pharmacy canada</a>
canada pharmacies online prescriptions
<a href="https://www.canadianpharmacy-guide.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
approved canadian pharmacies online - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/4771.htm">prescription pricing Jen</a> 0_eac9f
Name
Douglasscone, 16/08/2019 00:32:45
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmeasy</a> online canadian pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacies shipping to usa <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian prescriptions online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacie</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://1-day-irp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">northwest pharmacies</a>
http://gynclinic.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://tork-club.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">drugstore online</a>
<a href="http://www.google.co.kr/url?q=http://canadianorderpharmacy.com/">online drug store</a>
http://www.consulenzaleonardo.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=ChanelWick
Name
Michaelgibre, 16/08/2019 00:32:14
Very good forum posts, Kudos!
best canadian mail order pharmacies
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">canadian online pharmacy</a>
drugstore online
<a href="https://www.canadianpharmacyopen.com//">canadian pharmaceuticals online</a>
canadian prescription - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href="http://www.rstc.co.id/berita-539-pertemuan-stakeholder-rs-dr-tadjuddin-chalid-makassar.html">buy drugs online Pa</a> 430dd6a
Name
LarryWeids, 16/08/2019 00:31:27
You've made your point!
canadian cialis
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">london drugs canada</a>
canadian rx
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">northwestpharmacy</a>
canada drug pharmacy - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/7475.htm">prescription drug assistance Jen</a> a71dd1_
Reviews 37811 - 37820 of 438780
First | Prev. | 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)