28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 339301 - 339310 of 468061
First | Prev. | 33926 33927 33928 33929 33930 33931 33932 33933 33934 33935 33936 | Next | Last
Name
GuestAbugs, 28/02/2019 04:56:24
<a href="https://amazoninformationprmie.net/gentle-gay-porn.html">gentle gay porn</a> <a href="https://amazoninformationprmie.net/lesbian-sister-porn-tube.html">lesbian sister porn tube</a> <a href="https://amazoninformationprmie.net/horny-teenagers-porn.html">horny teenagers porn</a> <a href="https://amazoninformationprmie.net/black-humiliation-sex.html">black humiliation sex</a> <a href="https://amazoninformationprmie.net/big- * -loving-teens.html">big * loving teens</a> <a href="https://amazoninformationprmie.net/grandma-likes-big- * .html">grandma likes big dick</a> <a href="https://amazoninformationprmie.net/anime-mpeg-porn.html">anime mpeg porn</a> <a href="https://amazoninformationprmie.net/big-fat-thick-cocks.html">big fat thick cocks</a> <a href="https://amazoninformationprmie.net/fucked-up-porn-movies.html">fucked up porn movies</a> <a href="https://amazoninformationprmie.net/make-her-squirt.html">make her squirt</a>
Name
TyroneLayen, 28/02/2019 04:55:45
<a href="http://cialissv.com/#">how can i buy cialis without a prescription</a> cialis coupon <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
female cialis lowest price <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a>
cialis 20mg price http://cialissv.com/
<a href=http://cialissv.com/#>cialis without a doctors prescription</a>
http://globalvacationpoints.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissv.com
<a href="http://varmintshooting.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissv.com/#">how to get cialis without doctor</a>
Name
Douglasscone, 28/02/2019 04:54:40
<a href="http://cialisvv.com/#">Buy cialis online</a> cialis 5 mg price walmart <a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a>
tadalafil 5mg <a href=http://cialisvv.com/#>http://cialisvv.com/</a>
cialis generic prices http://cialisvv.com/
<a href=http://cialisvv.com/#>Buy cialis</a>
http://plaintiffsupport.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvv.com
<a href="http://hudson-heritage.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvv.com#">no prescription tadalafil</a>
http://prozet56.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvv.com/
<a href="http://mirekosveta.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisvv.com/#">buy generic cialis online</a>
Name
Douglasscone, 28/02/2019 04:54:27
<a href="http://cialisvus.com/#">Cialis online</a> cialis cena apoteka <a href="http://cialisvus.com/#">cialisvus.com</a>
cialis coupon <a href=http://cialisvus.com/#>http://cialisvus.com/</a>
how to get cialis online http://cialisvus.com/
<a href=http://cialisvus.com/#>Cheap cialis</a>
http://stembiomedical.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvus.com
<a href="http://greenvilleduilawyer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvus.com#">ed drugs without a prescription</a>
http://stdkgroup.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisvus.com/
<a href="http://inppk.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvus.com/#">where to buy cialis online</a>
Name
TyroneLayen, 28/02/2019 04:54:15
<a href="http://cialissi.com/#">cialis without a prescription</a> cialis lowest price <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
buy tadalafil <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis tablets http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis online without a prescription</a>
http://thing-a-ma-jigs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://macmillanaudiobooks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">cialis prescription</a>
Name
TyroneLayen, 28/02/2019 04:52:41
<a href="http://cialissy.com/#">tadalafil without a doctors prescription</a> tadalafil generic name <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
generic cialis <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
forum cialis uk http://cialissy.com/
<a href=http://cialissy.com/#>cialis without a doctor's prescription</a>
http://miraclehoop.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissy.com
<a href="http://forensicexpertwitnesses.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissy.com/#">cialis no doctor's prescription</a>
Name
Douglasscone, 28/02/2019 04:52:39
<a href="http://cialisvus.com/#">Cialis tablets australia</a> cialis uk suppliers <a href="http://cialisvus.com/#">cialisvus.com</a>
tadalafil generic <a href=http://cialisvus.com/#>http://cialisvus.com/</a>
cialis 20 mg best price india http://cialisvus.com/
<a href=http://cialisvus.com/#>Cialis tablets</a>
http://starkeyomaha.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvus.com
<a href="http://e-travelaergo.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvus.com#">cialis online without prescriptio</a>
http://comportal.kz/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvus.com/
<a href="http://gametrade.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisvus.com/#">buy cials online</a>
Name
Douglasscone, 28/02/2019 04:52:01
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">pharmeasy</a> canadian pharmacy world <a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a>
online canadian pharmacy <a href=http://canadianpharmacyies.com/#>http://canadianpharmacyies.com/</a>
buy viagra usa http://canadianpharmacyies.com/
<a href=http://canadianpharmacyies.com/#>pharmacie</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
<a href="http://robertfarrarcapon.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com#">canadianpharmacyusa24h is it legal</a>
http://abc4.kz/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyies.com
<a href="http://pinkycar.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyies.com/#">order canadian prescriptions online</a>
Name
Douglasscone, 28/02/2019 04:51:59
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canada pharmacy</a> buy viagra online usa <a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a>
canadian online pharmacies reviews <a href=http://canadianpharmacyies.com/#>http://canadianpharmacyies.com/</a>
canadian drug store http://canadianpharmacyies.com/
<a href=http://canadianpharmacyies.com/#>canadian pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
<a href="http://delta-sci-lab.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com#">canada medication list</a>
http://npa-schekino.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyies.com
<a href="http://divniigorod.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyies.com/#">canada drug</a>
Name
TyroneLayen, 28/02/2019 04:51:59
<a href="http://cialisonl.com/#">cialis purchase online without prescription</a> purchasing generic cialis on the internet <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis tablets australia <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis 20 mg http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>real cialis without a doctor's prescription</a>
http://rgr74.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonl.com/
<a href="http://kievbusinesscentre.com.ua/bitrix/rk.php?goto=http://cialisonl.com/#">without a doctors prescription</a>
Reviews 339301 - 339310 of 468061
First | Prev. | 33926 33927 33928 33929 33930 33931 33932 33933 33934 33935 33936 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)