28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 96381 - 96390 of 489559
First | Prev. | 9634 9635 9636 9637 9638 9639 9640 9641 9642 9643 9644 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 06:01:07
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra online</a> levitra vs viagra vs cialis <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra prices in usa pharmacy <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
generic levitra reviews http://www.buylevitraa.com/
vardenafil hcl <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 20 mg</a> levitra generic availablelevitra 20 mg for salebuy levitonlevitra 20 mg para que sirvegeneric levitra 10mglevitra generic namelevitra 20 mg pricebuy levitralevitra vs viagra comparison
http://johnlucciola.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://fpra.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra cam</a>
http://tokarka.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://bshlv.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices</a>
Name
LarryWeids, 10/08/2019 05:59:48
You have made your point!
online pharmacies of canada
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
canada drug pharmacy
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canada online pharmacies</a>
canada prescription plus pharmacy - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/7293.htm">medical information online Jen</a> e971de4
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 05:59:24
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra</a> levitra generic name <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
buy leviton instead <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra vs viagra http://www.buylevitraa.com/
vardenafil hydrochloride <a href=http://www.buylevitraa.com/#>buy levitra online</a> vardenafil hcl 20mg tabgeneric levitralevitra 10 mg kopenlevitra 10 mg prezzolevitra vs viagra ingredients
http://descy.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://t1dglu.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra 2018</a>
http://s-klass.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://darsil.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra online</a>
Name
Charleschics, 10/08/2019 05:58:28
You actually suggested it effectively!
canada viagra
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canada pharmaceuticals online</a>
rx price comparison
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian online pharmacy</a>
pharmacy price compare - https://www.canadianpharmacyu.com/

<a href="http://fastbet.online/webboard/index.php?topic=7.new#new">best online canadian pharcharmy nex</a> 428430d
Name
Keithmouts, 10/08/2019 05:55:43
With thanks. Ample stuff.

online canadian pharcharmy
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">canada pharmaceuticals online</a>
canada pharmacy online reviews
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">canadian pharmacy king</a>
mexican pharmacy online - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/5569.htm">us pharmacy no prior prescription Jen</a> 428430d
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 05:55:11
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy generic levitra</a> levitra coupon <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra generic alternative <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra vs viagra vs cialis http://www.buylevitraa.com/
levitra prices at costco <a href=http://www.buylevitraa.com/#>buy levitra 10mg</a> levitra generic 60 mglevitra 10 mg prezzobuy levitation discslevitra 20 mg costlevitra prices at cvs
http://quantumtradingpost.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://harrishomeandgarden.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg for sale</a>
http://grasys.kz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://medovarus.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg generic</a>
Name
Folleyabrara, 10/08/2019 05:54:52
vvg <a href="https://onlinecasinoplay777.us/#">play online casino</a>
Name
gaichethederete, 10/08/2019 05:54:52
bmw <a href="https://onlinecasinoleo.us/#">play online casino</a>
Name
RonaldVonse, 10/08/2019 05:54:29
Many thanks, Loads of stuff!

<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacies that ship to us</a>
cialis online - https://www.canadianpharmacyu.com/

<a href=http://traba.be/?p=2346#comment-854158>online drugs Ker</a> c711afa
Name
cetearige, 10/08/2019 05:54:07
dia <a href="https://cbdhempoil20.com/#">hemp oil extract</a>
otd <a href="https://cbdhempoil20.com/#">buy cbd online</a>
Reviews 96381 - 96390 of 489559
First | Prev. | 9634 9635 9636 9637 9638 9639 9640 9641 9642 9643 9644 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)