28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 75061 - 75070 of 468043
First | Prev. | 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 03:29:46
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra 10 mg prezzo</a> vardenafil generic <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
vardenafil hcl <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
vardenafil hcl 20mg http://www.buylevitraa.com/
generic levitra vardenafil <a href=http://www.buylevitraa.com/#>cheap 20mg levitra</a> levitra vs viagra ingredientslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra vs viagralevitra prices in mexicolevitra 20 mg para que sirvebuy levitating cuplevitra 20 mggeneric levitra 10mgvardenafil hydrochloride
http://behaviordescription.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://b-informedinsurance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra rezeptfrei deutschland</a>
http://feedbet.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://uberry.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic 5mg</a>
Name
Deshawnhib, 10/08/2019 02:58:33
You said it nicely..
price prescription drugs
<a href="https://www.pharmacyonline-canadian.com//">online canadian pharmacy</a>
best online pharmacies canada
<a href="https://www.canadianpharmacyopen.com//">online pharmacies in usa</a>
prescription online - https://www.canadianpharmacy-guide.com/

<a href="http://uselessrecords.com/forum/index.php?topic=776506.new#new">mexican pharmacy online medications Zory</a> 430dd6a
Name
Douglasscone, 10/08/2019 02:57:58
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy</a> online prescription <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online prescriptions <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada pharmacy online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://zakheim.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy canada online prescriptions</a>
http://expetro.com.ua/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://zazolin.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a>
<a href="http://cledi.org.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=853050&do=profile">cialis canadian pharmacy</a>
https://online.jhcsc.edu.ph/wiki/index.php/Medical_Insurance_For_Solo_Entrepreneurs
Name
EdwardDar, 10/08/2019 02:57:44
Thanks! Great information.
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
canadian pharmacies without prescriptions - https://www.canadianpharmacyopen.com/

<a href=https://www.arifnizami.com/forums/topic/hvor-kan-jeg-se-red-joan-pa-nett-gratis/#post-142344>canadian pharcharmy Nib</a> de42843
Name
Keithmouts, 10/08/2019 02:56:49
You expressed it wonderfully.
drugs for sale
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacies</a>
medication costs
<a href="https://www.canadianpharmacyopen.com//">london drugs canada</a>
canadian pharmacies online prescriptions - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/6621.htm">approved canadian online pharmacies Jen</a> a71dd4_
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 02:56:17
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra</a> vardenafil hydrochloride <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
generic levitra 40mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra vs viagra ingredients http://www.buylevitraa.com/
levitra 10 mg prezzo <a href=http://www.buylevitraa.com/#>vardenafil</a> buy leviton insteadlevitra 20 mg dosagebuy leviton instedlevitra 20 mg genericlevitra 20 mg directionsvardenafil hydrochloridebuy levitation discslevitra 20 mg pricevardenafil price
http://puckdropper.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://anneaufiero.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic 5mg</a>
http://portextreme.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://tambik.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic alternative</a>
Name
RonaldVonse, 10/08/2019 02:56:04
You stated this really well.
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">online pharmacies of canada</a>
online pharmacy usa - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=http://www.nfd.com.tw/62/62-board/default.asp>costco pharmacy pricing ki</a> a71dd2_
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 02:55:25
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic</a> levitra generic available <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra prices at walmart <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra rezeptfrei deutschland http://www.buylevitraa.com/
levitra generic alternative <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 20 mg bayer prezzo</a> generic levitra 100mglevitra 20 mg costlevitra generic 5mglevitra vs viagra effectivenesslevitra kopen zonder receptvardenafil hcl 20mgvardenafil hcl 20mg tablevitra 20 mg for salelevitra generico
http://retiringmilitaryofficers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://zeropointcrystals.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra vardenafil</a>
http://voen-ipo.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://latigresse.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra reviews</a>
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 02:55:23
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">vardenafil</a> levitra vs viagra comparison <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
generic levitra 100mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
buy levitating cup http://www.buylevitraa.com/
levitra vs viagra comparison <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra without a doctor prescription</a> vardenafil pricebuy levitation discslevitra 10 mg prezzolevitra generic 60 mglevitra 20 mg directionslevitra vs viagra comparisonlevitra prices
http://partytown.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://selectengineeringservices.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic name</a>
http://baninapresne.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://securityrussia.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 10 mg prezzo</a>
Name
Douglasscone, 10/08/2019 02:55:01
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">medicine online shopping</a> canada pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian rx <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian prescriptions online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online order medicine</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://winemyway.guru/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian pharmaceuticals</a>
http://alexadm63.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://stanislaw-tabak.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy near me</a>
<a href="http://www.servisciyim.com/forum/entry.php?34001-Why-It-is-best-to-Use-Viagra-Or-Cialis">pharmacy canada</a>
http://brol.maartenaelvoet.me/elgg/blog/view/1729404/researchers-throw-mild-on-the-mechanism
Reviews 75061 - 75070 of 468043
First | Prev. | 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)