28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 82261 - 82270 of 468050
First | Prev. | 8222 8223 8224 8225 8226 8227 8228 8229 8230 8231 8232 | Next | Last
Name
Aversisse, 03/08/2019 08:36:41
ido <a href="https://cbdhemp10.com/#">buy cbd new york</a>
Name
TyroneLayen, 03/08/2019 08:35:39
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices</a> levitra 20 mg directions <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
vardenafil price <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra 20 mg para que sirve http://www.buylevitraa.com/
levitra vs viagra <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra generic</a> generic levitra 20mglevitra 10 mg prezzobuy leviton insteadlevitra couponlevitra vs viagra ingredientslevitra generic brandvardenafil hydrochloridelevitra prices
http://carverightworkshop.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://checkyourvenue.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic 60 mg</a>
http://mezocosmetics.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://outletov.net/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generico</a>
Name
TyroneLayen, 03/08/2019 08:33:26
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic</a> levitra vs viagra vs cialis <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
generic levitra reviews <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra coupon http://www.buylevitraa.com/
generic levitra 20mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 20 mg bayer prezzo</a> levitra vs viagra costgeneric levitra 2018levitra generic brandlevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra generic 5mgvardenafil generic
http://catholic-store.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://ultimateclassiccollections.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra</a>
http://optifit.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://torels.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">buy leviton</a>
Name
Travisbrons, 03/08/2019 08:33:23
Thanks, I like this!

does cialis help incontinence
<a href="https://cialismsnrx.com/">buy cialis online</a>
what is the indication for cialis <a href="https://www.cialisonlinebuymsn.com/">ketoconazole cialis interaction</a>

<a href="http://www.cosmo-drug.co.jp/cgi-bin-common/bbs.cgi">cialis О№О±П„ПЃО№ОєО· ПѓП…ОЅП„О±ОіО·</a>
<a href="http://aquarium.cside.biz/cgi/ar/ar.cgi?page=3">cialis en aguascalientes</a>
<a href="https://www.dpfplumbing.co/wordpress/product/premium-quality/#comment-288689">best site for buying cialis</a>
Name
gaichethederete, 03/08/2019 08:32:41
mon <a href="https://hempoil10.com/#">full spectrum hemp oil</a>
Name
TyroneLayen, 03/08/2019 08:32:29
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra 20 mg</a> levitra rezeptfrei deutschland <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
buy levitra online <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
buy leviton http://www.buylevitraa.com/
vardenafil hcl 20mg tab <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 20mg</a> generic levitra reviewsvardenafilgeneric levitra 100mglevitra vs viagra effectivenesslevitra kopen zonder receptlevitra 20 mg dosage
http://chemolite.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://losangelesbreastlift.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">buy leviton instead</a>
http://podkova7.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://yarfitness.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg</a>
Name
Josephhiers, 03/08/2019 08:29:28
You expressed that well!

canada online pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyntv.com/">london drugs canada</a>
best canadian online pharmacy <a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/">canadian drugstore</a>

<a href="http://expenditure-transportation-commerce.catlink.eu/world-of-warcraft/277247791/online-prescription-drugs-wear">canadian prescription drugstore</a>
<a href="http://www.sierra-leone.or.kr/eng/?p=241#comment-131096">pharmacy prices</a>
<a href="http://www.acmtrad.com/hola-mundo/#comment-2282">canadian discount pharmacy</a>
Name
epinfurgeneigix, 03/08/2019 08:24:55
aqm <a href="https://onlinecasinons.us/#">play casino</a>
krs <a href="https://onlinecasinons.us/#">real money casino</a>
Name
Josephhiers, 03/08/2019 08:24:52
Seriously plenty of useful facts.

international pharmacies that ship to the usa
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/">canadian pharmacy</a>
drugs online <a href="https://www.canadianpharmacyopen.com/">online prescription drugs</a>
http://testing.ghanabuys.com/display.php?id=222&trnasnum=OY-DCW
https://forum.msk24city.ru/viewtopic.php?f=2&t=315945
http://pgsgd.com/home.php?mod=space&uid=695845
http://caclp.cn/home.php?mod=space&uid=41893
http://wlb.e-wspolpraca.pl/aktualnosci/112,3-zasady-work-life-balance-ktorych-lepiej-nie-lamac.html
Name
adellajam, 03/08/2019 08:23:56
rqw <a href="https://cbdhemp20.com/#">cbd pure hemp oil</a>
Reviews 82261 - 82270 of 468050
First | Prev. | 8222 8223 8224 8225 8226 8227 8228 8229 8230 8231 8232 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)