28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 101631 - 101640 of 480466
First | Prev. | 10159 10160 10161 10162 10163 10164 10165 10166 10167 10168 10169 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 27/07/2019 16:24:12
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra 20 mg</a> vardenafil hydrochloride <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra 20 mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
buy leviton instead http://www.buylevitraa.com/
levitra bayer 20mg meilleur prix <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 20mg</a> levitra 20 mg costlevitra 20 mglevitra camlevitra 20 mg cost walmartvardenafil hcl 20mg tab
http://rxmeals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://poyntingdirect.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic 5mg</a>
http://blagovest-tmn.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://koupitrezivo.com/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic alternative</a>
Name
cretriree, 27/07/2019 16:23:17
kem <a href="https://hempcbdoil2019.com/#">hemp oil vs cbd oil</a>
Name
RoartAroneetype, 27/07/2019 16:23:12
zjr <a href="https://hempcbdoil2019.com/#">pure cbd oil</a>
rqf <a href="https://hempcbdoil2019.com/#">cbd oil cost</a>
Name
Josephhiers, 27/07/2019 16:21:14
Thank you, Excellent information.

discount pharmaceuticals
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com/">canadian pharmacies that ship to the us</a>
cialis canadian pharmacy <a href="https://www.canadianpharmacyu.com/">canadian pharmacies</a>
http://www.economylinen.com/home/linen?unapproved=20032&moderation-hash=fb3565c4a9bf7844354860a3cacfc665#comment-20032
http://www.mmecaw.com/home.php?mod=space&uid=52839
https://sarniamarine.com/single-post/#comment-129939
http://golpokutir.in/robir-shure/#comment-12924
http://trustchambers.com/2017/02/07/mark-warner-to-oppose-sessions-for-attorney-general-2/#comment-3366
Name
cryncHivaartire, 27/07/2019 16:19:35
msd <a href="https://casinorealmoneyplay.us/#">las vegas casinos</a>
Name
Folleyabrara, 27/07/2019 16:17:23
imi <a href="https://casinorealmoney.us/#">caesars casino online</a>
Name
TyroneLayen, 27/07/2019 16:16:51
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra without a doctor prescription</a> buy levitation discs <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
vardenafil <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra rezeptfrei deutschland http://www.buylevitraa.com/
levitra generic brand <a href=http://www.buylevitraa.com/#>vardenafil 20mg</a> levitra generic brandlevitra 20 mg for salelevitra onlinegeneric levitralevitra rezeptfrei deutschland
http://graniteglobal.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://restorationblvd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">buy levitating cup</a>
http://optictoria.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://business96.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra</a>
Name
TyroneLayen, 27/07/2019 16:12:10
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">vardenafil 20mg</a> levitra vs viagra <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra generic brand <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra online http://www.buylevitraa.com/
levitra prices at costco <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra prices</a> generic levitra 10mggeneric levitrageneric levitra 2018generic levitra 40mglevitra generic 5mglevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra generic brand
http://guestvu.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://arcainus.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">prices for levitra 20 mg</a>
http://best-skate.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://plutos.kz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices in mexico</a>
Name
TyroneLayen, 27/07/2019 16:11:13
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra</a> levitra generic 60 mg <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra generic brand <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra 10 mg prezzo http://www.buylevitraa.com/
levitra generico <a href=http://www.buylevitraa.com/#>buy levitra</a> levitra kopen zonder receptlevitra couponvardenafil genericvardenafil pricelevitra bayer 20mg meilleur prixgeneric levitra reviewsbuy levitra onlinelevitra genericolevitra 20 mg dosagevardenafil hcl 20mg
http://guidepostmagazine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://tampabayretiree.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg price</a>
http://opteamum.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://geocor.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg cost</a>
Name
Travisbrons, 27/07/2019 16:09:15
Awesome write ups, Thank you!

gevaren van cialis
<a href="https://www.cialisonlinemsn.com/">cialis 20mg</a>
se vende cialis en argentina <a href="https://cialismsnrx.com/">prices of cialis 20 mg</a>


http://norm.legislators.velocity.catlink.eu/site-announcements/234980989/quem-tem-pressgjo-alta-pode-tomar-cialis-ea
http://foradhoras.com.pt/due-to-prolific-cone-collecting/#comment-2133613
http://www.auto-most.ru/humor/anekdot/
https://toirplus.com/showthread.php?tid=2336&pid=64632#pid64632
http://bbs239.hcwang.cn/home.php?mod=space&uid=16296763&do=profile&from=space
Reviews 101631 - 101640 of 480466
First | Prev. | 10159 10160 10161 10162 10163 10164 10165 10166 10167 10168 10169 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)