28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 26521 - 26530 of 480461
First | Prev. | 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 | Next | Last
Name
Jamescreed, 12/10/2019 16:20:46
Fantastic posts, Thanks!

viagra and cialis drugs
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra without prescription</a>
santo domingo viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra without prescription</a>
Name
Douglasscone, 12/10/2019 16:19:52
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine to buy</a> global pharmacy canada <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacy no prescription <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada drug https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>medicine online order</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://bingzone.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">buy viagra usa</a>
http://sever04.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://maina-admin.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacies-24h</a>
<a href="https://users.soe.ucsc.edu/~dustin/doku.php?id=how_can_you_keep_planta_wa_ts_f_om_coming_again">canadianpharmacy</a>
http://www.scooterchinois.fr/userinfo.php?uid=16016756
Name
Douglasscone, 12/10/2019 16:19:20
<a href="https://cialisda.com/#">cialis</a> cialis 5 mg price walmart <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
buy cialis cheap <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
cialis 5 mg generic https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>tadalafil generic</a>
http://18778367366.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://leesburg.pro/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">how to get cialis without a prescription</a>
http://ureskul.ru/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/
<a href="http://optica-chameleon.ru/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/#">where to buy cialis online</a>
Name
RoartAroneetype, 12/10/2019 16:17:29
ose [url=https://casinobingo.us.org/#]doubledown casino free slots[/url]
ggr [url=https://casinobingo.us.org/#]play free slot[/url]
Name
Douglasscone, 12/10/2019 16:16:08
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine order discount</a> canada pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
global pharmacy canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian online pharmacies https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian drugs</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://redportal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy canada online prescriptions</a>
http://xn-----7kceecpfavg3ahllhmbibpkn7ae9fl9m1a.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://saticocosmefactory.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a>
<a href="http://forum.sdarabia.com/member.php?action=profile&uid=368012">cialis canadian pharmacy</a>
http://www.degess.com/bbs/home.php?mod=space&uid=232835&do=profile&from=space
Name
Jamescreed, 12/10/2019 16:12:42
Info certainly regarded!!

viagra beating cialis
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra without doctor prescription</a>
viagra medicinal
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra without a doctor prescription</a>
Name
Douglasscone, 12/10/2019 16:12:28
<a href="https://cialisda.com/#">cialis online</a> buy cialis online <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
cialis generico online <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
tadalafil 5mg for sale https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>cheap cialis</a>
http://k9rugged.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://yourholdingthefutureinyourhands.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">tadalafil without a doctor's prescription</a>
http://matrixengineering.ru/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/
<a href="http://pro-balanse.com/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/#">buy cialis with no prescription</a>
Name
Douglasscone, 12/10/2019 16:09:26
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">international pharmacy</a> prescriptions online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacies in usa <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadianpharmacyusa24h is it legal https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://africahall.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">rx from canada</a>
http://rostcom.com/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://bookhouse.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy cialis</a>
<a href="http://tu.mo-lan.com/home.php?mod=space&uid=74882&do=profile&from=space">pharmacy online</a>
http://209.8.75.140/UserProfile/tabid/87/UserID/2050367/Default.aspx
Name
CharlieViase, 12/10/2019 16:07:44
Tips very well applied.!

cialis tadalafil precio en mexico
<a href="http://ciaonlinebuyntx.com/">cialis houdbaarheid</a>
cialis tablet filmomhuld 20mg
<a href=http://ciaonlinebuyntx.com/>buy cialis usa</a>
Name
Douglasscone, 12/10/2019 16:07:41
<a href="https://cialisda.com/#">cialis</a> tadalafil 20mg <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
tadalafil 5mg preco <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
cialis 5 mg tab https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>tadalafil generic</a>
http://phar-more.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://neutritec.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">buy prescription drugs without doctor</a>
http://unikom.org/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/
<a href="http://viet-house.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/#">where to buy cialis online</a>
Reviews 26521 - 26530 of 480461
First | Prev. | 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)