28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 26521 - 26530 of 405680
First | Prev. | 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 28/07/2019 01:16:55
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra</a> levitra 20 mg cost walmart <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
vardenafil price <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra generic 5mg http://www.buylevitraa.com/
levitra 20 mg cost walmart <a href=http://www.buylevitraa.com/#>buy levitra</a> levitra 20 mg genericlevitra generic brandlevitra vs viagra ingredientsgeneric levitra reviewslevitra vs viagra costlevitra vs viagra effectivenessgeneric levitra 2018
http://advancionstorage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://akronvision.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices at costco</a>
http://1c-sovmestno.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://apteka-green.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices at walmart</a>
Name
TyroneLayen, 28/07/2019 01:14:14
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic</a> levitra coupon <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra 20 mg for sale <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra 20 mg dosage http://www.buylevitraa.com/
levitra 20 mg generic <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 20 mg bayer prezzo</a> levitra vs viagra effectivenesslevitra priceslevitra generic availablelevitra onlinegeneric levitra vardenafillevitra cam
http://haowanchu.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://iowaentrepreneur.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg</a>
http://trans-ek.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://favoritmontazh.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg price</a>
Name
Travisbrons, 28/07/2019 01:11:51
Fine info. Thanks a lot.

fungsi cialis 80 mg
<a href="https://www.cialisonlinebuymsn.com/">generic cialis</a>
cialis dosage when to take <a href="https://cialismsnrx.com/">cialis brisbane</a>


https://www.carcare.gr/hello-world/#comment-9745
https://internationalstorytelling.org/ghana/y-yoga-a-pr-campaign/slide12-2/?unapproved=315749&moderation-hash=f8c99c3cfd2bbed1fe6a00500587a6fa#comment-315749
http://www.internatclermont.com/soiree-fete-fouraine/?unapproved=4395&moderation-hash=96eda69beb54d662db24ecaf005010a8#comment-4395
http://parts-ads-impressed.catlink.eu/general-help/237631437/online-apotheke-cialis-rezeptfrei-siz
http://www.show.co.za/stadium-theatre/hello-world/#comment-5098
Name
mepeAlkable, 28/07/2019 01:11:33
mwo <a href="https://hempcbdoil2019.com/#">hemp oil vs cbd oil</a>
khp <a href="https://hempcbdoil2019.com/#">cbd oil vs hemp oil</a>
Name
TyroneLayen, 28/07/2019 01:08:58
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">vardenafil</a> generic levitra 20mg <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
generic levitra reviews <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra vs viagra vs cialis http://www.buylevitraa.com/
levitra generic available <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra without a doctor prescription</a> generic levitra reviewslevitra prices at costcolevitra prices at cvsprices for levitra 20 mgbuy levitravardenafil hydrochloridelevitra prices in mexico
http://childvictimid.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://chache.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices in mexico</a>
http://vtt14.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://alconsult.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices at costco</a>
Name
suttivisrus, 28/07/2019 01:03:53
enz <a href="https://cbdoilwalmart.com/#">cbd pure hemp oil</a>
hic <a href="https://cbdoilwalmart.com/#">cbd oil online</a>
Name
TyroneLayen, 28/07/2019 01:03:18
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra</a> levitra vs viagra cost <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra vs viagra vs cialis <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra online http://www.buylevitraa.com/
levitra 20 mg dosage <a href=http://www.buylevitraa.com/#>buy levitra</a> levitra vs viagralevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra vs viagra vs cialislevitra generic 5mglevitra generic availablevardenafil hcl 20mglevitra 20 mg para que sirve
http://ihatereputationdefender.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://longdrugstores.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices at costco</a>
http://desten.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://photosale.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices at walmart</a>
Name
Dubsnilebus, 28/07/2019 01:02:21
cdz <a href="https://onlinecasinoslots888.us/#">free casino games sun moon</a>
Name
TyroneLayen, 28/07/2019 01:01:13
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra 10 mg kopen</a> levitra vs viagra cost <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra prices in usa pharmacy <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra generic 5mg http://www.buylevitraa.com/
buy levitra online <a href=http://www.buylevitraa.com/#>generic levitra</a> levitra 20 mg genericlevitra generic 5mglevitra 20 mg cost walmartlevitra 10 mg prezzolevitra rezeptfrei deutschlandgeneric levitra 40mglevitra kopen zonder receptlevitra generic brand
http://advancionbattery.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://adamsautomotiveracingengines.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg dosage</a>
http://inetidea.net/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://m-irt.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg for sale</a>
Name
UnsuffSnure, 28/07/2019 01:00:44
vvk <a href="https://casinorealmoneyplay.us/#">vegas casino games</a>
asa <a href="https://casinorealmoneyplay.us/#">caesars slots</a>
Reviews 26521 - 26530 of 405680
First | Prev. | 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)