28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 96321 - 96330 of 489560
First | Prev. | 9628 9629 9630 9631 9632 9633 9634 9635 9636 9637 9638 | Next | Last
Name
LarryWeids, 10/08/2019 06:53:10
You explained it fantastically.
online canadian pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">london drugs canada</a>
discount pharmaceuticals
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy online</a>
rx pharmacy - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/7432.htm">canadapharmacy com Jen</a> 39e971d
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 06:51:47
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20mg</a> levitra 20 mg for sale <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra generic name <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra cam http://www.buylevitraa.com/
vardenafil hcl 20mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra</a> levitra genericgeneric levitra 10mglevitra prices in mexicovardenafil hydrochloridelevitra 20 mg directions
http://joelrafael.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://smart-guard.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">buy leviton</a>
http://yushla.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://futuris-print.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">buy levitation discs</a>
Name
boxbyhody, 10/08/2019 06:51:40
fmn <a href="https://cbdhempoil20.com/#">cbd oil</a>
nze <a href="https://cbdhempoil20.com/#">cbd oil at walmart</a>
Name
Charleschics, 10/08/2019 06:51:15
Thank you. I enjoy it!
reputable canadian mail order pharmacies
<a href="https://www.canadianpharmacyu.com//">canadian pharcharmy</a>
canadapharmacy
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharcharmy</a>
canada pharmacies online pharmacy - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href="http://vansirc.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=2227936">canadian viagra pade</a> 8430dd6
Name
mayopayTointy, 10/08/2019 06:50:23
vja [url=https://hempcbd10.com/#]what is hemp oil good for[/url]
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 06:49:44
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra generic</a> buy levitra online <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra generic name <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
vardenafil hcl 20mg http://www.buylevitraa.com/
levitra generico <a href=http://www.buylevitraa.com/#>buy generic levitra</a> levitra generic 60 mglevitra 20 mg costgeneric levitrabuy leviton insteadlevitra vs viagra comparisonlevitra vs viagra vs cialislevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra
http://cutandmake.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://zanestatz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra vs viagra ingredients</a>
http://megaklimat.kz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://comfortsveta.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra vs viagra comparison</a>
Name
RonaldVonse, 10/08/2019 06:49:02
Amazing many of beneficial facts!
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">london drugs canada</a>
candrugstore com - https://www.canadianpharmacyopen.com/

<a href=http://musiqa.net/uzmusic/9383-mashxur-boboev-oyson.html>best online pharmacies no prescription Lity</a> 645c711
Name
epinfurgeneigix, 10/08/2019 06:46:48
stp <a href="https://onlinecasinons.us/#">casino game</a>
chc <a href="https://onlinecasinons.us/#">big fish casino</a>
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 06:44:10
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra 10 mg kopen</a> levitra vs viagra vs cialis <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra 20 mg para que sirve <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra 20 mg price http://www.buylevitraa.com/
buy leviton insted <a href=http://www.buylevitraa.com/#>generic levitra</a> buy levitralevitra 10 mg kopenbuy leviton insteadlevitra vs viagra comparisongeneric levitra 100mglevitra generic brandbuy levitra onlinelevitra 10 mg prezzo
http://is4steelna.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://lovecharleston.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg price</a>
http://compmaster.az/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://magnit-nn.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg cost</a>
Name
Robertacism, 10/08/2019 06:43:58
Incredible plenty of beneficial facts!
<a href="https://www.canadianpharmacycom.com//">online pharmacy</a>
canada pharmacy online reviews - https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com/

<a href=http://www.promain.cn/bbs/view.php?id=board&page=1&page_num=20&select_arrange=headnum&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=3461&category=>pharmacy on line goky</a> 8430dd6
Reviews 96321 - 96330 of 489560
First | Prev. | 9628 9629 9630 9631 9632 9633 9634 9635 9636 9637 9638 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)