28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 93861 - 93870 of 489559
First | Prev. | 9382 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9389 9390 9391 9392 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 11/08/2019 22:44:38
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra 20 mg</a> vardenafil generic <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra 20 mg cost <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
vardenafil price http://www.buylevitraa.com/
levitra generic alternative <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 20mg</a> vardenafil hcl 20mg tablevitra coupongeneric levitra 20mggeneric levitra reviewslevitra 20 mg directionslevitra vs viagra cost
http://discount-birdcages.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://sfgfin.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra vs viagra cost</a>
http://diburo.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://4paltsa.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra vs viagra ingredients</a>
Name
Reopfausbadebop, 11/08/2019 22:44:04
doc <a href="https://hempcbd10.com/#">cbd oil for dogs</a>
phm <a href="https://hempcbd10.com/#">cbd</a>
Name
EdwardDar, 11/08/2019 22:42:30
Seriously plenty of helpful info!
<a href="https://www.canadianpharmacy-ltd.com//">online canadian pharmacy</a>
drugstore online - https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com/

<a href=http://traviet.net/Thread-ihpopcweeb?pid=600586#pid600586>canada drugs online Mag</a> 6a71dd1
Name
Douglasscone, 11/08/2019 22:41:13
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian online pharmacies</a> canadian government approved pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
on line pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada online pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmaceuticals online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://onlineadvice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy uk</a>
http://7chka.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://simpaty.net/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacies</a>
<a href="http://www.bitcoinapedia.com/index.php?title=About_Generic_Levitra">international pharmacy</a>
http://yourm88.com/m88bet/profile.php?id=444237
Name
TyroneLayen, 11/08/2019 22:40:44
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra</a> levitra prices in mexico <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra generic brand <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra 20 mg for sale http://www.buylevitraa.com/
buy levitating cup <a href=http://www.buylevitraa.com/#>buy levitra</a> levitra prices at walmartlevitra 20 mg for salelevitra bayer 20mg meilleur prixvardenafil hclprices for levitra 20 mggeneric levitra 10mgvardenafil hcl 20mg tab
http://proudteacher.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://polishandslavicfcu.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices in usa pharmacy</a>
http://xn--90aefy5b.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://alavir.by/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra online</a>
Name
Deshawnhib, 11/08/2019 22:39:33
You made your point.
canadian pharmacy viagra brand
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">canadian pharmacies that ship to us</a>
safeway pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadianpharmacyservice.com</a>
canada viagra - https://www.canadianpharmacyopen.com/

<a href="http://www.kapipe.kr/?doc=bbs/gnuboard.php&bo_table=online&sselect=&stext=&ssort=&sorder=&wr_id=668777&page=">canadian pharcharmy onlinecanadian online pharmacy ol</a> 71de428
Name
JosephHeimb, 11/08/2019 22:37:35
Amazing tons of awesome advice!
doctor prescription
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharcharmy</a>
canadian pharmacies-24h
<a href="https://www.canadianpharmacy-guide.com//">online canadian pharmacy</a>
most reliable canadian pharmacies - https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/6760.htm">canadian drugstore online Jen</a> c711afa
Name
LarryWeids, 11/08/2019 22:37:28
This is nicely said! !
drugstore online
<a href="https://www.pharmacyonline-canadian.com//">canadian pharmaceuticals online</a>
best 10 online canadian pharmacies
<a href="https://www.canadianpharmacyu.com//">canadian pharcharmy</a>
rx pharmacy - https://www.canadianpharmacyu.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/7432.htm">canadapharmacy com Jen</a> 30dd6a7
Name
TyroneLayen, 11/08/2019 22:37:16
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy 10 mg levitra</a> vardenafil <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra rezeptfrei deutschland <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra generic name http://www.buylevitraa.com/
levitra vs viagra vs cialis <a href=http://www.buylevitraa.com/#>buy levitra generic</a> generic levitrabuy levitating cupvardenafil pricelevitralevitra vs viagra costlevitra 20 mg for salebuy levitralevitra generic alternativebuy leviton instead
http://byteaware.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://skenephotographyco.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">buy levitating cup</a>
http://stark-indu.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://plast-master.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra</a>
Name
Empareacegree, 11/08/2019 22:36:53
igt <a href="https://cbdhempoil30.com/#">organic hemp oil</a>
pvy <a href="https://cbdhempoil30.com/#">hemp oil side effects</a>
Reviews 93861 - 93870 of 489559
First | Prev. | 9382 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9389 9390 9391 9392 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)