28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 11 - 20 of 438781
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
Name
Douglasscone, 22/09/2019 07:07:48
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy</a> online pharmacies in usa <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada medication <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy uk https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://cyvergenttechnologies.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">northwest pharmacy canada</a>
http://globex.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://slowday.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">northwest pharmacies</a>
<a href="http://wikipediajapan.org/index.php?title=Are_Energy_Struggles_Destroying_Your_Relationship">drugstore online</a>
http://www.meuforum.net/index.php?action=profile;u=64221
Name
Coreybumem, 22/09/2019 07:07:42
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy online</a> canadian rx world pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
north west pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
drugs for sale deep web http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada online pharmacy</a>
drugs for sale in ukcanadian pharcharmy online24canadian pharmacies online prescriptionsdrugs for sale usapharmacy onesourcecanadian pharmaceuticals
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://schmidtoceaninstitute.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy online 24</a>
http://arzgiradmin.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://algotex.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">northwest pharmacies in canada</a>
Name
Coreybumem, 22/09/2019 07:06:29
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy online</a> canada medication <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
best canadian pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
most reliable canadian online pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada online pharmacy</a>
canadian medications, liraglutidebuy viagrowcanadian medications pharmacycanada drugs onlinecanada medication listlegitimate canadian mail order pharmaciescanada pharmacies accountdrugstore online shoppingaarp recommended canadian pharmacies
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://innovativeequine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada drug pharmacy</a>
http://xn--1-8sbflmg7c7g.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://nikastom.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada online pharmacies</a>
Name
DyncMymnSic, 22/09/2019 07:05:44
isu [url=https://casino-game.us.org/#]casino real money[/url]
Name
Douglasscone, 22/09/2019 07:04:23
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian drugs</a> canada drug <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
rx from canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharcharmy online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://souloverhaul.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada medication</a>
http://cridex.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://etc27.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada rx</a>
<a href="https://textimager.hucompute.org/corpus2wiki/index.php/Viagra_Might_Make_For_A_Safer_Simpler_Stent">canadian medications online</a>
http://claim.jpn.org/cms/userinfo.php?uid=293790
Name
Douglasscone, 22/09/2019 07:03:57
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy online</a> online pharmacies of canada <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada medication <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
buy viagra usa https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://onlinefill.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy canada</a>
http://xn----7sbe4addbgopon5a1i.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://mppodarki.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada viagra</a>
<a href="http://fso.ad-jp.info/main/userinfo.php?uid=1249194">canadian drug store</a>
http://193.112.91.252/home.php?mod=space&uid=138085&do=profile
Name
Coreybumem, 22/09/2019 07:01:36
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacies</a> canadian pharmacies shipping to usa <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada pharmaceuticals online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadianpharmacy</a>
canadian pharmaceuticals stocksprescription drugs without prior prescriptioncanada rxonline pharmacylegitimate canadian mail order pharmacieshow safe are canadian online pharmaciescanadian discount pharmacies in ocala fl
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://tales2go.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada drugs online</a>
http://mega-event.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://halikov-studio.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy times</a>
Name
Coreybumem, 22/09/2019 06:58:03
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies</a> cialis canadian pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
trust pharmacy canada reviews <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada medications buy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online pharmacies canada</a>
legitimate canadian mail order pharmaciescanadian viagracanadian rxlistpharmacy canada reviewsaarp recommended canadian pharmaciescandida viagrano 1 canadian pharcharmy online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://salvationarmydonor.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">drugstore online shopping reviews</a>
http://pdcu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://vinilplast.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals</a>
Name
Coreybumem, 22/09/2019 06:56:57
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">on line pharmacy</a> canadian pharmacies without an rx <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy world <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian mail order pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian prescriptions online</a>
buy viagra online usapharmacy canada reviewscanadian drugsCanadian Pharmacy USAcanadian online pharmacy
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://autoloanforce.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian viagra</a>
http://centr-balkon.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://pink-beauty.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">online canadian discount pharmacies</a>
Name
Douglasscone, 22/09/2019 06:55:19
<a href="https://withoutadoctorsprescriptions.com/#">viagra 100mg</a> viagra mg <a href="https://withoutadoctorsprescriptions.com/#">withoutadoctorsprescriptions.com</a>
viagra 20 mg coupons <a href=https://withoutadoctorsprescriptions.com/#>https://withoutadoctorsprescriptions.com/</a>
viagra levitra and cialis https://withoutadoctorsprescriptions.com/
<a href=https://withoutadoctorsprescriptions.com/#>viagra without doctor prescription</a>
http://susbscancelrequest.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=withoutadoctorsprescriptions.com
<a href="http://webbybook.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://withoutadoctorsprescriptions.com/#">viagra plus without prescription</a>
<a href="http://brandvel.ru/bitrix/rk.php?goto=https://withoutadoctorsprescriptions.com/#">buy viagra uk</a>
<a href="http://nk-support.com/userinfo.php?uid=22281">buy viagra no rx</a>
<a href="http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/15818658-do-you-need-a-prescription-for-viagra/0">buy viagra with no prescription</a>
<a href="http://bbs.4765.com/home.php?mod=space&uid=1691335&do=profile&from=space">buy viagra cheap</a>
Reviews 11 - 20 of 438781
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)