28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 11 - 20 of 105785
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 18/02/2019 01:46:28
<a href="http://cialisonl.com/#">cialis purchase online without prescription</a> cialis 5 mg price walmart <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis generico opinion <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis pharmacy http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>how to get cialis without doctor</a>
http://solo.ua/bitrix/rk.php?goto=http://cialisonl.com/
<a href="http://it-4-u.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonl.com/#">cialis without a doctor's prescription usa</a>
Name
TyroneLayen, 18/02/2019 01:44:42
<a href="http://cialissy.com/#">cialis without a prescription</a> tadalafil tablets <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
cialis generico online <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
tadalafil troche http://cialissy.com/
<a href=http://cialissy.com/#>cialis without a doctors prescription</a>
http://hrmusa.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissy.com
<a href="http://huntridge.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissy.com/#">cialis online without a prescription</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:43:25
<a href="http://cialisvv.com/#">Cialis canada</a> cialis 5 mg <a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a>
tadalafil 10 mg 180 pills <a href=http://cialisvv.com/#>http://cialisvv.com/</a>
tadalafil 10 mg troche http://cialisvv.com/
<a href=http://cialisvv.com/#>Best buy canada online</a>
http://answerback.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvv.com
<a href="http://yourtissue.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvv.com#">cialis without a doctors prescription</a>
http://prozet56.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisvv.com/
<a href="http://nrmsoft.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvv.com/#">buy cialis online</a>
Name
TyroneLayen, 18/02/2019 01:43:10
<a href="http://cialissv.com/#">tadalafil without a doctors prescription</a> buy cialis delhi <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
tadalafil 20 mg rdt <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a>
tadalafil 10 mg 180 pills http://cialissv.com/
<a href=http://cialissv.com/#>tadalafil without a doctors prescription</a>
http://s-elec.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissv.com/
<a href="http://argesto.org/bitrix/rk.php?goto=http://cialissv.com/#">cialis without a doctor's prescription usa</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:42:25
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian online pharmacies</a> canadian rxlist <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
pharmacy canada reviews <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
drugstore online shopping reviews http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>drugstore online</a>
http://touriosity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://luxuryvalleyrentals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com#">canada pharmaceuticals online</a>
http://xn----ctbmrjjcz5j.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/
<a href="http://ogonek-toys.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">trusted pharmacy canada</a>
Name
k3z7a9i0, 18/02/2019 01:41:59
<a href=" https://buyessayon.com/ ">buy essays online cheap</a> - buy essay cheap online
buy essay online safe - <a href=" https://buyessayon.com/ ">buy custom essay online</a>
Name
GuestAbugs, 18/02/2019 01:41:52
<a href=" https://adverty.org/oriental-pussy-porn.html ">oriental pussy porn</a> <a href=" https://adverty.org/big-cocks-required.html ">big cocks required</a> <a href=" https://adverty.org/black-sudanese-pussy.html ">black sudanese pussy</a> <a href=" https://adverty.org/threesome-pornos.html ">threesome pornos</a> <a href=" https://adverty.org/xxx-sex-pron-video-com.html ">xxx sex pron video com</a> <a href=" https://adverty.org/large-black-penis-images.html ">large black penis images</a> <a href=" https://adverty.org/teenage-robot-porn-comics.html ">teenage robot porn comics</a> <a href=" https://adverty.org/intimate-anal-sex.html ">intimate anal sex</a> <a href=" https://adverty.org/shemale-porn-creampie.html ">shemale porn creampie</a> <a href=" https://adverty.org/gay-twinks-porn-tubes.html ">gay twinks porn tubes</a>
Name
GuestAbugs, 18/02/2019 01:41:31
<a href="https://adverty.org/long-pussy-hair-porn.html">long pussy hair porn</a> <a href="https://adverty.org/milf-and-black-cock-porn.html">milf and black cock porn</a> <a href="https://adverty.org/real-squirting-women.html">real squirting women</a> <a href="https://adverty.org/massage-porn-x-videos.html">massage porn x videos</a> <a href="https://adverty.org/huge-boob-mom-porn.html">huge boob mom porn</a> <a href="https://adverty.org/free-porno-iphone.html">free porno iphone</a> <a href="https://adverty.org/sexy-threesome-sex.html">sexy threesome sex</a> <a href="https://adverty.org/best-lesbian-porn-in-the-world.html">best lesbian porn in the world</a> <a href="https://adverty.org/teens-giving-oral-sex.html">teens giving oral sex</a> <a href="https://adverty.org/alicia-tyler-sex-videos.html">alicia tyler sex videos</a>
Name
TyroneLayen, 18/02/2019 01:40:41
<a href="http://cialisonl.com/#">tadalafil without a doctors prescription</a> cialis pills <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
generic cialis tadalafil india <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis 20 mg best price broomfield http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>buy cialis online without a prescription</a>
http://philvandiver.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://bq--3cltfa7pn7bq.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">buy prescription drugs without doctor</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:39:32
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian prescriptions online</a> canadian mail order pharmacies <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
canada online pharmacies surrey <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
canadian pharmacy online 24 http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>canada online pharmacies</a>
http://touriosity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://lakeforesthomesonline.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com#">online pharmacies india</a>
http://muzona.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/
<a href="http://xn--80aa1ag9a.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian pharmaceuticals stocks</a>
Reviews 11 - 20 of 105785
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)