28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 180031 - 180040 of 480464
First | Prev. | 17999 18000 18001 18002 18003 18004 18005 18006 18007 18008 18009 | Next | Last
Name
FreenoSweerve, 24/05/2019 12:39:35
kdt <a href=https://mycbdoil.us.org/#>hemp oil store</a>
Name
TyroneLayen, 24/05/2019 12:39:28
<a href="http://cialissi.com/#">cialis without a doctor's prescription in usa</a> cialis pills 20 <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis generic 2018 <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis tadalafil 5mg http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis purchase online without prescription</a>
http://fallbrookfarmtotable.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://lommen.technology/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">cialis without a doctor's prescription</a>
<a href="http://wiki.preview.thebrandfactory.com/index.php?title=User%3ACamilleGertz4">tadalafil without a doctor's prescription</a>
<a href="http://bb02.cimafoundation.org:8080/mediawiki/index.php/User:DorieAston">buy cialis without a doctor's prescription</a>
Name
Douglasscone, 24/05/2019 12:39:17
http://wishiknowed.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=eddrugsgeneric.com
<a href="http://quiznoseminar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">erectile dysfunction pills</a>
<a href="http://benchmarcsystems.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">erectile dysfunction treatment</a>
<a href="http://superlawyersuperman.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">erectile dysfunction remedies</a>
<a href="http://arcadvisorygroup.cn/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">help with erectile dysfunction</a>
http://club-mam.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://eddrugsgeneric.com/
<a href="http://semena-samara.ru/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction medications</a>
<a href="http://mystebelek.ru/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction drugs</a>
<a href="http://xn--b1afba7aopm.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">best erectile pills</a>
<a href="http://yarposad.ru/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">best erectile dysfunction pills</a>
<a href="https://diendanmuaban.xyz/member.php?u=3626-buckmcclus-html#">canadian pharmacies</a>
<a href="https://www.478566.com/space-uid-104842.html#">pharmacies shipping to usa</a>
<a href="http://womenofgod.org/index.php/blog/246981/generic-cialis-to-get-relief-from-erectile-dysfunction-in-males/#">online pharmacies canada</a>
<a href="https://www.suzuki-katana.net/smf/index.php?action=profile;u=219319#">levitra 20 mg bayer prezzo</a>
<a href="http://tronsr.org/index.php?p=/profile/bethhaber#">levitra 20 mg</a>
Name
TyroneLayen, 24/05/2019 12:39:12
<a href="http://cialisonl.com/#">tadalafil without a doctor's prescription</a> cialis uk price <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis tablets side effects <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
generic for cialis 20mg http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>tadalafil without a doctor prescription</a>
http://britart-cat.com/bitrix/rk.php?goto=http://cialisonl.com/
<a href="http://avsound.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisonl.com/#">cialis without a doctor</a>
<a href="http://larivelazione.altervista.org/member.php?u=510381-ChassidyBu">cialis without subscription</a>
<a href="https://dreamyiwu.com/board/299">no prescription tadalafil</a>
Name
TyroneLayen, 24/05/2019 12:38:57
<a href="http://cialissi.com/#">buy cialis with prescription</a> cialis 20 mg coupon <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis generic 60 mg <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
purchase cialis online no prescription http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>tadalafil without a doctor's prescription</a>
http://xn--24-6kcu4bjwc.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
<a href="http://artdrom.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/#">tadalafil without prescription</a>
<a href="http://www.guoccc.com/home/space-uid-18125.html">get cialis prescription online</a>
<a href="http://sa-tt.com/apple/member.php?u=547327">canadian pharmacy no prescription cialis</a>
Name
TyroneLayen, 24/05/2019 12:38:32
<a href="http://cialissi.com/#">cialis without a doctor prescription</a> cialis without a doctor's prescription from canada <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
buy cialis with no prescription <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis 5mg pricing http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>online prescription for cialis</a>
http://ax.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://cattailssoftware.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">buy cialis with prescription</a>
<a href="http://www.ccchinese.ca/home.php?mod=space&uid=1977454&do=profile&from=space">tadalafil without prescription</a>
<a href="http://ts-encyclopedia.theosophy.world/index.php/Viagra_May_Scale_Back_Blood_Clots_After_Stent_Surgery">get cialis prescription online</a>
Name
Douglasscone, 24/05/2019 12:37:29
http://puertodehuelva.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=eddrugsgeneric.com
<a href="http://bakingtales.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">new drugs for ed</a>
<a href="http://gravediggerandsons.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">new ed drugs</a>
<a href="http://graniteventure.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">cheapest ed drugs</a>
<a href="http://signalhealth.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">ed drugs over the counter</a>
http://lawacademy.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://eddrugsgeneric.com/
<a href="http://yasnyden.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">cheap ed drugs</a>
<a href="http://rostcom.com/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">ed drugs list</a>
<a href="http://rsclass.ru/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erection pills</a>
<a href="http://yugopt.com/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction</a>
<a href="https://www.478566.com/home.php?mod=space&uid=101468&do=profile&from=space#">canadian pharmaceuticals online</a>
<a href="http://forum.vikingstown.at/profile.php?id=256362#">pharmacy uk</a>
<a href="http://wikipediajapan.org/index.php?title=Infants_Died_In_A_Drug-Trial_Tragedy._Why_Were_Their_Mothers_Given_Viagra#">international pharmacy</a>
<a href="http://www.polycomdemo.me/Generic_Viagra_Online_Purchase_At_Low-cost_Price#">buy 10 mg levitra</a>
<a href="https://www.crypto-oc.com/vb/member.php?u=75079#">generic levitra</a>
Name
TyroneLayen, 24/05/2019 12:37:26
<a href="http://cialissi.com/#">order cialis without prescription</a> forum cialis uk <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
tadalafil 20mg troche <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
tadalafil 5mg preco http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>online prescription for cialis</a>
http://divinemonkeys.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://www.englishsounds.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">buy cialis with prescription</a>
<a href="https://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=User:KitTjangamarra7">tadalafil without prescription</a>
<a href="http://wiki.masterhpc.es/index.php/Loads_Of_Arduous_Work">get cialis prescription online</a>
Name
TyroneLayen, 24/05/2019 12:36:45
<a href="http://cialisonl.com/#">cialis without a doctor's prescription in usa</a> cialis 5mg prix <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
tadalafil 5mg troche <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
tadalafil generic india http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>cialis without prescription</a>
http://tellmybarber.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://midriversdodge.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">cialis without doctor prescription</a>
<a href="https://electronicfursuits.com/wiki/index.php/User:BridgetteSaragos">cialis online without prescription</a>
<a href="http://www.rcdox.com/index.php/Don%E2%80%99t_Fall_For_This_Real_Cialis_Without_A_Doctor_s_Prescription_Scam">real cialis without a doctor's prescription</a>
Name
Douglasscone, 24/05/2019 12:36:18
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">drugstore online</a> canadian online pharmacy <a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a>
canada medications cheap <a href=http://canadianpharmacyies.com/#>http://canadianpharmacyies.com/</a>
canadian government approved pharmacies http://canadianpharmacyies.com/
<a href=http://canadianpharmacyies.com/#>online pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
<a href="http://nurdherd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com#">buy vistagra online safe</a>
http://ikra.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyies.com
<a href="http://rusbeer-shop.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyies.com/#">online pharmacies of canada</a>
<a href="https://wiki.farmacompendium.be/index.php/Beyond_The_Love_Of_A_Pal">canada drug</a>
http://congnghexe.net/auto/profile.php?id=258681
Reviews 180031 - 180040 of 480464
First | Prev. | 17999 18000 18001 18002 18003 18004 18005 18006 18007 18008 18009 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)