28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 17841 - 17850 of 468059
First | Prev. | 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 | Next | Last
Name
Jamescreed, 07/10/2019 19:30:31
You have made your point pretty well!.

enhance viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra without insurance</a>
viagra canine prescription
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra without a doctors prescription</a>
Name
Douglasscone, 07/10/2019 19:24:01
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">drugstore online</a> pharmacy times <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian drug store <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy canada online prescriptions https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://drdelange.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">drugs for sale</a>
http://imzo.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://mayak7.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">prescriptions from canada without</a>
<a href="http://46.32.240.43/highlandsupport.co.uk/index.php?title=Viagra_Levitra_Cialis_Which_Is_Healthier">trust pharmacy canada</a>
http://solutions4it.in/studies.qa/index.php?qa=282795&qa_1=is-generic-viagra-the-same-as-common-viagra
Name
Jamescreed, 07/10/2019 19:19:48
Reliable postings. Thank you.

generic viagra professional
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">100mg viagra without a doctor prescription</a>
viagra ad email norton
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>generic viagra without a doctor prescription</a>
Name
RobertWet, 07/10/2019 19:12:46
With thanks, Terrific stuff.

si puo comprare il cialis senza ricetta
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">que tiempo dura el efecto de cialis</a>
cialis and nsaids
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>generic cialis</a>
Name
Douglasscone, 07/10/2019 19:12:03
<a href="https://cialisda.com/#">cialis prices</a> buy cialis online <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
order cialis <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
cialis cena apoteka https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>generic cialis</a>
http://syvrobotics.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://h-jcomponents.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">canadian pharmacy no prescription cialis</a>
http://elkiboom.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/
<a href="http://4paltsa.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/#">buy cialis online safely</a>
Name
Douglasscone, 07/10/2019 19:11:04
<a href="https://cialisda.com/#">generic cialis tadalafil</a> cialis from canada <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
purchasing generic cialis on the internet <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
buy cialis us pharmacy https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>cialis</a>
http://pigdb.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://brkhomes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">how to get cialis without doctor</a>
http://photosale.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/
<a href="http://cntu-vek.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/#">buy cialis online us pharmacy</a>
Name
Jamescreed, 07/10/2019 19:09:14
Kudos! Great stuff.

viagra soft tabs canada
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra without a doctor prescription usa</a>
viagra discount europe
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra without a doctor's prescription</a>
Name
Douglasscone, 07/10/2019 19:01:14
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine tablets shopping</a> northwest pharmacy canada <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada medication <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online canadian pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine to buy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://deseretpress.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">prescriptions from canada without</a>
http://luggagepocket.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://uzbekenergo.uz/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">trust pharmacy canada</a>
<a href="http://yoriyorifood.com/xxxx/spacial/6286309">canadian drugstore</a>
http://51vipsrc.com/home.php?mod=space&uid=146335&do=profile&from=space
Name
RobertWet, 07/10/2019 18:59:27
Cheers. Wonderful information.

tips for taking cialis
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">cialis online</a>
cialis rue du four
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>cialis tablets</a>
Name
Douglasscone, 07/10/2019 18:57:23
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacie</a> canadianpharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacies <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy times https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies shipping to usa</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://purecor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmacies that ship to us</a>
http://sceplenie.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://nevholod.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">top rated canadian pharmacies online</a>
<a href="http://www.tiankongqun.com/index.php?action=profile;u=28574">canadian drug</a>
http://forum.ts-4games.pl/index.php?/user/392253-katlyndrak/
Reviews 17841 - 17850 of 468059
First | Prev. | 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)