28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 96141 - 96150 of 489561
First | Prev. | 9610 9611 9612 9613 9614 9615 9616 9617 9618 9619 9620 | Next | Last
Name
mepeAlkable, 10/08/2019 09:20:45
tyo <a href="https://cbdhempoil10.com/#">cbd oil side effects</a>
sgl <a href="https://cbdhempoil10.com/#">cbd oil for pain</a>
Name
braindarrisse, 10/08/2019 09:18:23
mqm <a href="https://onlinecasinoleo.us/#">casino games</a>
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 09:17:28
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra</a> levitra <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra 20 mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra generic available http://www.buylevitraa.com/
levitra 20 mg dosage <a href=http://www.buylevitraa.com/#>vardenafil</a> levitra 20 mg costlevitra vs viagra vs cialisgeneric levitra 10mglevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 20 mg for salelevitra prices in usa pharmacylevitra vs viagra
http://imfidelity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://goodsforgifts.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices</a>
http://tm-nn.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://rpnkirov.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra coupon</a>
Name
Deshawnhib, 10/08/2019 09:16:03
You actually mentioned it perfectly!
canada drugs
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">cvs pharmacy online</a>
londondrugs
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmaceuticals online reviews</a>
prescription drug price comparison - https://www.canadianpharmacyopen.com/

<a href="http://sulganow.jugem.jp/?eid=1575">canadian drug stores online hew</a> e971de4
Name
Charleschics, 10/08/2019 09:16:01
Many thanks, A lot of content.

cheap drugs online
<a href="https://www.canadianpharmacy-guide.com//">canadian viagra</a>
pain meds online without doctor prescription
<a href="https://www.pharmacyonline-canadian.com//">canadian pharmaceuticals online</a>
canadian pharmacy viagra brandcanadian pharmaceuticals online - https://www.pharmacyonline-canadian.com/

<a href="http://nueakhlong.krabi.doae.go.th/?p=900#comment-961923">cialis online jast</a> 71de428
Name
Douglasscone, 10/08/2019 09:15:41
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmeasy</a> prescriptions from canada without <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian drugstore <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadianpharmacyusa24h is it legal https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacie</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://myworkstations.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian online pharmacy</a>
http://m-dec.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://xn--80adfdcxigew2a0kta.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharcharmy online</a>
<a href="http://poselokgribovo.ru/forum/index.php?action=profile;u=254072">canada online pharmacy</a>
http://mcdonogh35archive.com/index.php?title=Ship_Stunning_Personalized_Messages_To_Your_Liked_Ones_And_Make_Their_Day_Particular
Name
Douglasscone, 10/08/2019 09:14:22
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online order medicine</a> canadian cialis <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian government approved pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwest pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online medicine tablets shopping</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://bambookitchencountertops.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian rx</a>
http://cwr.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://all-bor.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugs for sale</a>
<a href="http://pinta.vip/home.php?mod=space&uid=400384&do=profile&from=space">prescriptions from canada without</a>
http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/index.php/Tricks_To_Cure_Your_E.D._Downside_Naturally
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 09:14:12
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra 20 mg</a> levitra kopen zonder recept <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra prices at cvs <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra prices in mexico http://www.buylevitraa.com/
generic levitra 100mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 20mg</a> levitra bayer 20mg meilleur prixlevitra rezeptfrei deutschlandlevitra prices in usa pharmacyvardenafil genericbuy leviton instedlevitra generic 60 mg
http://tomstuker.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://voipheroes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra online</a>
http://ivaoconf.org/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://vitokin.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra vs viagra effectiveness</a>
Name
Deshawnhib, 10/08/2019 09:13:37
You suggested this perfectly!
cheap drugs
<a href="https://www.pharmacyonline-canadian.com//">canadian pharmacy king</a>
viagra from canada
<a href="https://www.safeonlinecanadian.com//">canadian pharmaceuticals online</a>
canadian prescription drugs - https://www.canadianpharmacy-guide.com/

<a href="https://aprokomedia.com/download-mp3/naira-marley-illuminati-ft-zlatan.html?unapproved=68729&moderation-hash=f0512a9537c3f026bacbe4dd63078abf#comment-68729">canadian prescriptions online Cics</a> a39e971
Name
Charleschics, 10/08/2019 09:12:49
Fantastic facts, Thanks a lot.
canadian pharmacies that ship to us
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">health canada drug database</a>
canadian king pharmacy
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">canadian pharmacies online</a>
pharmacy without dr prescriptions - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="https://rahadiandimas.staff.uns.ac.id/?page_id=2&unapproved=16799&moderation-hash=3b7104d05ed3130ddef83181b5bb4abc#comment-16799">canadian pharma companies Rop</a> 11afa39
Reviews 96141 - 96150 of 489561
First | Prev. | 9610 9611 9612 9613 9614 9615 9616 9617 9618 9619 9620 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)