28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 101 - 110 of 456722
First | Prev. | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Next | Last
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:04:53
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a> canadianpharmacyusa24h is it legal <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada drug pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online prescriptions https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacy online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://upscaleliving.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online prescriptions</a>
http://harp.ua/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://omk-ozersk.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online prescription</a>
<a href="https://www.svipmm.com/home.php?mod=space&uid=108845&do=profile&from=space">canadian pharcharmy</a>
http://www.yeashow.com.tw/forum/index.php?action=profile;u=314938
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:01:14
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmaceuticals online</a> rx from canada <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
northwest pharmacies <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online prescription https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine shopping</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://yourcreditadvantage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy online</a>
http://sentosa.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://21seminar.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">prescriptions online</a>
<a href="http://aqhwxh.com/home.php?mod=space&uid=10155&do=profile&from=space">pharmacy</a>
http://www.txexla.fraserphysics.com/index.php?title=The_Battle_Within:_Battling_The_Ravages_Of_Fight_Trauma
Name
EnduntyEstapy, 17/10/2019 00:55:20
pvq <a href="https://freecasinoslots.us.org/#">vegas world free slots games</a> ake <a href="https://freecasinoslots.us.org/#">all free slots</a>
isn <a href="https://freecasinoslots.us.org/#">vegas casino games slots free</a>
Name
cryncHivaartire, 17/10/2019 00:55:11
wtq <a href="https://freecasino888.us.org/#">100 no deposit bonus codes</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 00:54:34
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacie</a> canadian pharmacies that ship to us <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
rx from canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacies shipping to usa https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies shipping to usa</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://buffblonde.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian rx</a>
http://avtomir-kazakhstan.kz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://advmoobel.ee/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">drugs for sale</a>
<a href="http://www.hupub.com/space-uid-1639045.html">prescriptions from canada without</a>
https://www.svipmm.com/home.php?mod=space&uid=108840&do=profile&from=space
Name
Douglasscone, 17/10/2019 00:52:11
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacie</a> canadian pharmacies online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacy near me <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
buy vistagra online safe https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies shipping to usa</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://dong-loi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmacy meds</a>
http://pgrl.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://wmw.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy canada online prescriptions</a>
<a href="https://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=Erectile_Dysfunction_Causes_Could_Be_Many">online pharmacy</a>
http://pciapp.cloudapp.net/gpath/index.php/Do_Narcissists_Have_Associates
Name
Douglasscone, 17/10/2019 00:51:03
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy uk</a> canadian pharmacies that ship to us <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian online pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacy cialis https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://pathologydoc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">buy viagra usa</a>
http://oskol.city/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://1slink.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacies-24h</a>
<a href="http://www.google.ht/url?q=http://canadianbpharmacy.com/">canadianpharmacy</a>
http://doukoult.xyz/home.php?mod=space&uid=185398&do=profile&from=space
Name
Douglasscone, 17/10/2019 00:37:41
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy uk</a> canadian online pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada medication pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
northwest pharmacies https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://phalanxinitiative.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada medications cheap</a>
http://snab-a.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://mterentiev.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">northwestpharmacy</a>
<a href="http://griffinprinter.org/Griffin%20OS/index.php?action=profile;u=236390">cialis from canada</a>
https://www.swiss-focus.ch/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=247614
Name
PionsgenToxhene, 17/10/2019 00:34:59
fky <a href="https://onlinecasinobay.us.org/#">simslots free slots</a> lkq <a href="https://onlinecasinobay.us.org/#">slots lounge</a>
kxr <a href="https://onlinecasinobay.us.org/#">free casino games vegas world</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 00:34:32
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmaceuticals online</a> canada pharmacy online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online canadian pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmeasy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://ufcjunkie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada medication</a>
http://xn----ptbqdcsg.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://prohunt.kz/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada rx</a>
<a href="http://www.anunciosnow.com/user/profile/133332">canadian medications online</a>
http://www.google.so/url?q=http://canadiantousapharmacy.com/
Reviews 101 - 110 of 456722
First | Prev. | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)