28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 101 - 110 of 372819
First | Prev. | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 23/07/2019 02:11:05
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra 10 mg kopen</a> buy leviton insted <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra coupon <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
buy levitating cup http://www.buylevitraa.com/
buy leviton insted <a href=http://www.buylevitraa.com/#>generic levitra</a> buy levitonvardenafil genericgeneric levitra 100mgvardenafil hcl 20mg tablevitra 20 mg directions
http://hemperol.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://tourneynetwork.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic name</a>
http://resart.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://audioescort.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 10 mg prezzo</a>
Name
TyroneLayen, 23/07/2019 02:10:41
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra online</a> buy levitating cup <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
buy levitation discs <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra 20 mg http://www.buylevitraa.com/
levitra <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 20 mg</a> levitra vs viagra comparisongeneric levitra 40mgbuy leviton insteadlevitra vs viagra ingredientslevitra 10 mg prezzogeneric levitra reviewsbuy levitra onlinelevitra prices in mexicovardenafil hcl 20mglevitra generic brand
http://superprocess.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://thatwonderfuldogradioshow.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">vardenafil</a>
http://xn-----8kcegg6aqfxdazrgjp8n.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://xn----stbkdobj4e.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">vardenafil hcl 20mg tab</a>
Name
PionsgenToxhene, 23/07/2019 02:07:45
ohs <a href="https://casinorealmoney.us/#">casino game</a>
gfi <a href="https://casinorealmoney.us/#">dakota sioux casino</a>
Name
TyroneLayen, 23/07/2019 02:07:20
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy 10 mg levitra</a> levitra prices at walmart <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
generic levitra vardenafil <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra generic available http://www.buylevitraa.com/
levitra cam <a href=http://www.buylevitraa.com/#>buy levitra generic</a> levitra prices in mexicolevitra prices at costcolevitra bayer 20mg meilleur prixgeneric levitra vardenafillevitra priceslevitra vs viagra comparison
http://ortizmaintenance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://incomecreator.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generico</a>
http://xn--62-6kchpavqzi4aob7b.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://kamendesign.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic name</a>
Name
TyroneLayen, 23/07/2019 02:06:35
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra</a> buy levitation discs <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra 10 mg prezzo <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
buy levitating cup http://www.buylevitraa.com/
generic levitra 100mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>vardenafil</a> levitra 20 mg for salelevitra genericolevitra 20 mg directionslevitra pricesbuy levitra online
http://rc-aerial-video.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://mdimailer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra bayer 20mg meilleur prix</a>
http://taimyr24.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://stanislaw-tabak.com/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg para que sirve</a>
Name
TyroneLayen, 23/07/2019 02:06:15
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra prices</a> levitra vs viagra effectiveness <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
generic levitra reviews <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
vardenafil generic http://www.buylevitraa.com/
levitra generic <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra generic</a> levitra generic 5mgvardenafil hydrochloridelevitra prices at costcogeneric levitra 40mglevitra generic brandbuy levitravardenafil generic
http://theomegasector.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://smartidlock.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra vs viagra effectiveness</a>
http://treespk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://simpaty.net/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra vs viagra</a>
Name
TyroneLayen, 23/07/2019 02:05:40
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg bayer prezzo</a> vardenafil hcl <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
buy levitra <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra prices at costco http://www.buylevitraa.com/
levitra 20 mg dosage <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 10 mg prezzo</a> vardenafil hcl 20mg tablevitra kopen zonder receptlevitra vs viagra vs cialisgeneric levitra 10mggeneric levitra 20mgvardenafil genericvardenafillevitra 20 mg
http://stewartregulatory.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://ramulus.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg directions</a>
http://chzsa.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://btv174.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">vardenafil price</a>
Name
cetearige, 23/07/2019 02:05:14
jxz <a href="https://online-casino24.us/#">caesar casino online slot games</a>
kdm <a href="https://online-casino24.us/#">empire casino online</a>
Name
TyroneLayen, 23/07/2019 02:05:03
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra online</a> levitra generic 60 mg <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra 10 mg kopen <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra cam http://www.buylevitraa.com/
levitra prices at walmart <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra online</a> vardenafil hydrochloridelevitra 20 mg directionsbuy leviton instedlevitra generic 60 mgvardenafil hcl 20mg tab
http://autovaluehawaii.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://pcb-cadence.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">vardenafil hcl</a>
http://virus-boardwear.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://eurosiv.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">vardenafil</a>
Name
TyroneLayen, 23/07/2019 02:03:10
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra</a> levitra vs viagra comparison <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra rezeptfrei deutschland <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
generic levitra 20mg http://www.buylevitraa.com/
levitra prices <a href=http://www.buylevitraa.com/#>vardenafil</a> generic levitra vardenafilbuy leviton instedlevitra vs viagra vs cialislevitra 10 mg prezzolevitra 20 mg dosagelevitra 20 mg for salelevitra 20 mg price
http://boomspraying.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://partidodelared.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra online</a>
http://nostroy.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://xn--80aalqodidg.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra rezeptfrei deutschland</a>
Reviews 101 - 110 of 372819
First | Prev. | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)