28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 101 - 110 of 224706
First | Prev. | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 10:45:35
<a href="http://cialisonl.com/#">ed meds online without doctor prescription</a> cialis 5mg prix <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis online usa <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
tadalafil 10 mg tablets http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>no prescription tadalafil</a>
http://zaknco.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://bernard-jacobs-theater.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">cheap cialis without a doctors prescription</a>
<a href="http://wikipediajapan.org/index.php?title=A_Criticism_Of_%22All_The_Shah_s_Men%22">cialis without a doctor preion</a>
<a href="https://wiki.jelly.beer/index.php?title=User:ColletteCardell">cialis subscription</a>
Name
j4s9f9x2, 20/04/2019 10:45:24
<a href=" https://customessay.icu/ ">buy custom essays online</a>, customer service essays
custom essay writing sites - <a href=" https://customessay.icu/ ">custom my essay</a>
https://customessay.icu/
Name
m8h0i8r2, 20/04/2019 10:45:23
<a href=" https://essaywritingg.icu/ ">mba essay writing service</a>, help writing a narrative essay
essay writing websites, <a href=" https://essaywritingg.icu/ ">do essay writing services work</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 10:43:26
<a href="http://cialissi.com/#">real cialis without a doctor's prescription</a> buy cialis with no prescription <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis tadalafil 5mg <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis generic 2018 http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis purchase online without prescription</a>
http://sitrick-company.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://flow-fish.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">without a doctors prescription</a>
<a href="http://www.sociowiki.eu/index.php?title=Intercourse_For_Diabetic_Men">buy cialis without prescription</a>
<a href="http://paradisecityrollerderby.com/index.php?mid=issu&document_srl=535609">buy cialis no prescription</a>
Name
MerAbetryerelay, 20/04/2019 10:43:10
det <a href=https://onlinecasinomax.us/#>casino games slots free</a>
Name
Douglasscone, 20/04/2019 10:41:32
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">online pharmacy</a> canada pharmacy <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
canadian pharmacy king <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
northwest pharmacy canada http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>pharmacy online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://royal-islandonline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com#">pharmacies shipping to usa</a>
http://topsantehnik.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://1sovmestno.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">on line pharmacy</a>
<a href="https://rastafaritv.net/why-would-someone-not-use-stoploss/">canadian prescriptions online</a>
http://www.shturmovka.ru/blog/130566.html
Name
f7b1e6b6, 20/04/2019 10:41:16
<a href=" https://cheapessay.icu/ ">buy an essay online cheap</a>, buy essays cheap
essay service cheap - <a href=" https://cheapessay.icu/ ">buy an essay cheap</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 10:41:13
<a href="http://cialissi.com/#">online cialis no prescription</a> tadalafil dosage <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis 5 mg price <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis cena srbija http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis without a doctors prescription</a>
http://ekavanna.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialissi.com/
<a href="http://inetidea.net/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/#">buying cialis without prescription</a>
<a href="https://israeli-arts.com/groups/purchase-cialis-on-the-web-even-with-out-prescribed-medication/">tadalafil without a doctors prescription</a>
<a href="http://g-ghoneim.com/vb/member.php?u=301423">buy cialis online without prescription</a>
Name
x0h4e7s8, 20/04/2019 10:40:40
<a href=" https://buyessay.icu/ ">buy a essay</a>, buy essays online safe
essays to buy - <a href=" https://buyessay.icu/ ">buy an essay cheap</a>
https://buyessay.icu/
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 10:38:35
<a href="http://cialissi.com/#">cialis without a doctor's prescription canada</a> cialis prices 20mg <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
tadalafil generic 2018 <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
tadalafil tablets 20 mg dosage http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>buy cialis without a prescription</a>
http://shopseks.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
<a href="http://gorod-ust-labinsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/#">tadalafil online without a prescription</a>
<a href="http://i-win.info/iwin/profile.php?id=59953">order cialis without a prescription</a>
<a href="https://electronicfursuits.com/wiki/index.php/Hudson_Valley_Urology">by cialis without prescription</a>
Reviews 101 - 110 of 224706
First | Prev. | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)