28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 91 - 100 of 224707
First | Prev. | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Next | Last
Name
Coreybumem, 20/04/2019 10:55:41
<a href="http://www.cialisiv.com/#">www.cialisiv.com</a> cialis comanda
cialis generico in farmacia <a href=http://www.cialisiv.com/#>http://www.cialisiv.com/</a>
cialis comanda http://www.cialisiv.com/#cialis-20mg
<a href="http://berkshireofthetriadrealestate.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.cialisiv.com/#">no prescription tadalafil</a>
<a href="http://binariusshop.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.cialisiv.com/#">buy cialis online no prescription</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 10:55:33
<a href="http://cialisonl.com/#">tadalafil without a doctor's prescription</a> buy tadalafil online <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis tablets side effects <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis generico in farmacia http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>cialis without a prescription</a>
http://xn--6wx2c.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://mauichiropractor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">cialis online without a prescription</a>
<a href="https://westwoodlabs.de/wiki/index.php?title=New_Technology_Reveals_Promise_In_Opposition_To_Resistant_Staph_Infections">cialis prescription</a>
<a href="http://ksu.umutbey.com/forum/index.php?action=profile;u=560307">online cialis no prescription</a>
Name
a5v4m4l2, 20/04/2019 10:55:24
<a href=" https://writemyessay.icu/ ">write my essay paper</a> - write my essay discount code
write my essay online, <a href=" https://writemyessay.icu/ ">cheap write my essay</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 10:55:14
<a href="http://cialisonl.com/#">generic cialis without prescription</a> how to get cialis online <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis generic name <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
buy generic cialis pills http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>cialis without a doctor's prescription</a>
http://aggrewell.cn/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://vikeland.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">canadian pharmacy no prescription</a>
<a href="http://mmpri.ir/member.php?u=62579-WilfredoBo">cialis without a doctor's prescription</a>
<a href="http://greenplanet.ie/index.php?action=profile;u=136939">tadalafil without a doctor's prescription</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 10:54:34
<a href="http://cialissi.com/#">tadalafil without a doctor's prescription</a> tadalafil 20mg price <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
purchase cialis online no prescription <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis 20 mg coupons 2018 http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis prescription</a>
http://morisania.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialissi.com/
<a href="http://anakopia.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/#">online cialis no prescription</a>
<a href="https://www.safeskyhacks.com/Forums/member.php?u=123719-DanialWedd">buying cialis without prescription</a>
<a href="http://www.sociowiki.eu/index.php?title=Residing_And_Loving_With_Prostate_Most_Cancers">tadalafil without a doctors prescription</a>
Name
Troradurb, 20/04/2019 10:54:19
vha <a href=https://onlinecasinoslots247.us/#>free vegas slots</a>
Name
Coreybumem, 20/04/2019 10:50:55
<a href="http://www.cialisda.com/#">www.cialisda.com</a> tadalafil 5mg reviews
cialis generic india <a href=http://www.cialisda.com/#>http://www.cialisda.com/</a>
generic for cialis 20mg http://www.cialisda.com/#generic-cialis
<a href="http://pediwheel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.cialisda.com/#">real cialis without a doctor's prescription</a>
<a href="http://buka-telecom.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.cialisda.com/#">buy cialis pills</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 10:48:57
<a href="http://cialissi.com/#">no prescription tadalafil</a> cialis tadalafil 20mg <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
generic for cialis daily 5 mg average price <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
generic cialis lowest price http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis purchase online without prescription</a>
http://r-group.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://neakerasia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">cheap cialis without a doctors prescription</a>
<a href="http://www.shturmovka.ru/blog/119686.html">cialis without a doctor preion</a>
<a href="http://www.rcdox.com/index.php/Generic_Cialis_Will_Be_Bought_By_The_Frequent_Man_To_Deal_With_ED">cialis subscription</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 10:47:57
<a href="http://cialissi.com/#">ed meds online without doctor prescription</a> cialis 20 mg directions <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
tadalafil generic international <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
venta cialis generico http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>by cialis without prescription</a>
http://saticocosmefactory.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialissi.com/
<a href="http://ratie.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/#">can i buy cialis without a prescription</a>
<a href="http://www.rcdox.com/index.php/Impotence_Treatments:_Male_Impotence_Therapy">tadalafil without a doctor prescription</a>
<a href="http://wiki.preview.thebrandfactory.com/index.php?title=Uncomfortable_Side_Effects_Of_Cialis_Use">how can i buy cialis without a prescription</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 10:47:55
<a href="http://cialissi.com/#">cialis purchase online without prescription</a> tadalafil 20 mg best price <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis tadalafil c200 <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
buy cialis germany http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis without a doctors prescription</a>
http://alpinefloor.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
<a href="http://sozidau.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/#">tadalafil without a doctors prescription</a>
<a href="https://betadeals.com.ng/user/profile/3289967">buy cialis online without prescription</a>
<a href="http://www.rmlalliance.com/forum/index.php?action=profile;u=147883">generic cialis without a doctor</a>
Reviews 91 - 100 of 224707
First | Prev. | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)