28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 91 - 100 of 456723
First | Prev. | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Next | Last
Name
adellajam, 17/10/2019 01:20:17
itq <a href="https://bovadacasino.us.org/#">vegas world</a>
Name
lieskSerSib, 17/10/2019 01:19:37
ucy <a href="https://hypercasino.us.org/#">best free slots vegas world</a>
mfb <a href="https://hypercasino.us.org/#">da vinci diamonds free online slots</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:16:05
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmaceuticals online</a> online pharmacies in usa <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacy times <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacies https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine shopping</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://ligadereyes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">buy viagra now</a>
http://ufacity.info/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://ruposm.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy king</a>
<a href="http://yunhedsw.com/home.php?mod=space&uid=181868&do=profile&from=space">drugstore online shopping</a>
http://wiki.howl.fm/Levitra_Coupons_And_Information
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:14:12
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online order medicine</a> pharmacy canada <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
prescriptions online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacy world https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine tablets shopping</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://carelift.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmacy world</a>
http://lindex.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://xn--80afej9aap.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy onesource</a>
<a href="http://forums.ggcorp.ninja/space-uid-6111442.html">canadianpharmacyusa24h is it legal</a>
http://tu.mo-lan.com/home.php?mod=space&uid=96453&do=profile&from=space
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:13:15
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacie</a> canada online pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online prescription <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian medications online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies shipping to usa</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://peepersreaders.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">drugstore online shopping</a>
http://energystr.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://orencsm.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">Northwest Pharmacy</a>
<a href="http://wgamez.net/index.php?mid=board_KGzu43&document_srl=1122925">canada drug pharmacy</a>
https://caribbeanfarmers.net/profile/SiobhanMaz
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:12:43
<a href="https://cialisda.com/#">cialis online</a> tadalafil troche <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
buy cheap cialis on line <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
cialis dosage https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>cheap cialis</a>
http://ragetank.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://expertisebeaute.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">buy cialis online without a prescription</a>
http://avto.city/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/
<a href="http://newnovoch.ru/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/#">buy generic cialis online</a>
Name
cetearige, 17/10/2019 01:11:48
icq <a href="https://realmoney.us.org/#">absolutely free casino slots games</a>
nqq <a href="https://realmoney.us.org/#">free casino games slot machines</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:10:09
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine order discount</a> cialis canadian pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
on line pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
on line pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian drugs</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://sourcegroupe.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">cialis canadian pharmacy</a>
http://xn--777-5cda9gm.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://utp.com.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">buy viagra now</a>
<a href="http://hyyl.jinmota.com/home.php?mod=space&uid=593312&do=profile&from=space">canadian pharmacy king</a>
http://www.google.co.ls/url?q=http://canadianmpharmacy.com/
Name
Aversisse, 17/10/2019 01:09:24
fwz <a href="https://hypercasino.us.org/#">play slots for real money united states</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:08:38
<a href="https://cialisda.com/#">cialis 20 mg</a> cialis prices <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
generic cialis uk <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
tadalafil generic dosage https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>generic cialis tadalafil</a>
http://binding-products.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://virtualbricks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">can you buy cialis without a prescription</a>
http://sgp3.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/
<a href="http://hytera-pro.ru/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/#">buy cialis online without a prescription</a>
Reviews 91 - 100 of 456723
First | Prev. | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)