28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 217771 - 217780 of 456727
First | Prev. | 21773 21774 21775 21776 21777 21778 21779 21780 21781 21782 21783 | Next | Last
Name
braindarrisse, 28/04/2019 02:40:30
prs <a href="https://onlinecasinoslots888.us/#">casino slots</a>
Name
EnduntyEstapy, 28/04/2019 02:39:54
bgf [url=https://onlinecasinoplay.us/#]casino play[/url]
Name
u2v5d7d2, 28/04/2019 02:39:18
<a href=" https://essaywriter.icu/ ">top 10 essay writers</a>, instant essay writer
fake essay writer - <a href=" https://essaywriter.icu/ ">cheap essay writer</a>
Name
TyroneLayen, 28/04/2019 02:39:11
<a href="http://cialisonl.com/#">tadalafil without a doctor's prescription</a> cialis tablets side effects <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis condition <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis pills cost http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>cialis without a doctors prescription</a>
http://sumy-times.net/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonl.com/
<a href="http://sarlab.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisonl.com/#">cialis without a doctor prescription</a>
<a href="http://paradisecityrollerderby.com/index.php?mid=issu&document_srl=544687">cialis without a doctor 25</a>
<a href="http://newcamelot.co.uk/index.php?title=On-line_LICENSED_Drugstore">cialis without a doctor 20mg</a>
Name
TyroneLayen, 28/04/2019 02:38:11
<a href="http://cialissi.com/#">order cialis without prescription</a> buy cheap cialis in canada <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis 5mg generic prices <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis generico en mexico http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>online prescription for cialis</a>
http://vtb-russia.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
<a href="http://diginame.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/#">buy cialis with prescription</a>
<a href="http://ts-encyclopedia.theosophy.world/index.php/User:HymanSna70">tadalafil without prescription</a>
<a href="https://phibizzle.com/user/profile/12168">get cialis prescription online</a>
Name
TyroneLayen, 28/04/2019 02:38:06
<a href="http://cialisonl.com/#">tadalafil without a doctor's prescription</a> cialis 5mg prix <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis generico opinion <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis 20mg coupon http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>how can i buy cialis without a prescription</a>
http://rangl.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://www.sheilasattic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">how to get cialis without doctor</a>
<a href="http://old.kam-pod.gov.ua/user/LupitaTroupe/">cialis without a doctor's prescription usa</a>
<a href="https://moronyard.com/wiki/index.php?title=User:LorenzaBickford">cialis for daily use without prescription</a>
Name
JeffreyChigh, 28/04/2019 02:37:55
You actually suggested that really well.
online rx pharmacy <a href="http://oregonhealthnet.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyntx.com ">canada pharmacy online reviews</a> canadian drug store <a href=http://maxwellspano.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyntx.com>overseas pharmacy forum</a>
canadian pharmacies that are legit <a href="http://www.my24seven.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.canadianpharmacymsn.com ">canadian drugs</a> online pharmacy <a href=http://grpventures.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.canadianpharmacymsn.com>canadian pharmacy no prescription</a>
canada pharmacies <a href="http://opw.takfluidpower.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyntx.com ">canadian online pharmacies</a> highest rated canadian pharmacies <a href=http://waifuzhu.com/home.php?mod=space&uid=38016&do=profile&from=space>online pharmacy reviews</a>
compare prescription prices <a href="http://phoenixelementary.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.canadianpharmacymsn.com ">online canadian pharcharmy</a> pharmacy without dr prescriptions <a href=http://militaryheritagemag.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.canadianpharmacymsn.com>canadian pharmacy viagra</a>
online pharmacy <a href="http://thebigred.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.canadianpharmacymsn.com ">canadian drug</a> canadian pharmacy <a href=http://beforethedecadeisout.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyntx.com>best online canadian pharcharmy</a>
online pharmacy no prescription <a href="http://almoosahealth.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyntx.com ">best online pharmacy stores</a> walmart pharmacy price check <a href=https://www.google.lu/url?q=http://canadianpharmaciescubarx.com/>prescription prices comparison</a>
canadian drug <a href="http://mcirccgrandchallenge.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.canadianpharmacymsn.com ">international pharmacy</a> pharmacy tech <a href=http://www.saverite.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.canadianpharmacymsn.com>canada pharmacies online pharmacy</a>
<a href="http://www.a1turbos.co.nz/shopreviewspro.asp?id=38">the canadian pharmacy</a>
<a href="http://www.jhart.co.kr/bbs/view.php?id=G3ddata&page=1&page_num=12&select_arrange=headnum&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=21&category=">best non prescription online pharmacies</a>
<a href="https://www.alaselah.com/3403/erroneous-phenomenon-rewriting-online-illinois-virilization?show=28529#a28529">drug stores near me</a>
<a href="http://www.mtgchina.net/bbs/home.php?mod=space&username=Angelemumn">prescription drugs prices</a>
<a href="http://www.syoutengai.or.jp/blogs/dosinren/entry/20170324123602/?MESS=%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%AF%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82#comment_form">prescription drug</a>
<a href="http://boemba.org/gastenboek/index.php?do=add_form&page=1">northwest pharmacy</a>
http://winesisterhoodwines.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyntx.com
Name
TyroneLayen, 28/04/2019 02:37:47
<a href="http://cialissi.com/#">can i buy cialis without a prescription</a> buy generic cialis online <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
tadalafil tablets for sale <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
buy generic cialis online http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>tadalafil without a doctor's prescription</a>
http://tripphones.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://maid-right.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">tadalafil without a doctor prescription</a>
<a href="https://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=The_Warfare_Inside:_Battling_The_Ravages_Of_Combat_Trauma">how can i buy cialis without a prescription</a>
<a href="http://www.rcdox.com/index.php/User:BPKAnastasia">how to get cialis without doctor</a>
Name
TyroneLayen, 28/04/2019 02:35:13
<a href="http://cialisonl.com/#">can you buy viagra without prescription</a> tadalafil 20mg india <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
order cialis <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis 5mg generic http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>tadalafil without a doctor prescription</a>
http://etongyong.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://dvdfantasygifts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">can you buy viagra in mexico without a prescription</a>
<a href="https://www.gsmdevi.com/member.php?u=103992-YvetteAtencio2">generic cialis without a doctor prescription</a>
<a href="http://lexbud.biz/UserProfile/tabid/520/userId/734461/Default.aspx">ed drugs without a prescription</a>
Name
TyroneLayen, 28/04/2019 02:35:12
<a href="http://cialisonl.com/#">tadalafil without a doctor's prescription</a> cialis tadalafil c200 <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
tadalafil 10 mg troche <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis cena srbija http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>without a doctors prescription</a>
http://dogussport.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://museumwalkapartmenthotel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">buy cialis without prescription</a>
<a href="http://dgfangdong.com/home.php?mod=space&uid=72405&do=profile&from=space">buy cialis no prescription</a>
<a href="http://www.freepost.comicloverclub.net/home.php?mod=space&uid=1327&do=profile&from=space">cialis no prescription</a>
Reviews 217771 - 217780 of 456727
First | Prev. | 21773 21774 21775 21776 21777 21778 21779 21780 21781 21782 21783 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)