28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 1 - 10 of 69223
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 22/01/2019 03:32:00
<a href="http://cialissi.com/#">tadalafil online without a prescription</a> cialis 20 mg price <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis price walmart <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cheap cialis http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis without a doctor's prescription</a>
http://minecats.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://themaindeal.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">order cialis without a prescription</a>
Name
Douglasscone, 22/01/2019 03:30:12
<a href="http://cialisvu.com/#">Generic cialis</a> cialis 5mg prix <a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a>
generic for cialis 20mg <a href=http://cialisvu.com/#>http://cialisvu.com/</a>
buy cialis pills http://cialisvu.com/
<a href=http://cialisvu.com/#>Cialis generic</a>
http://plastic-sucks.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvu.com
<a href="http://ranchville.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvu.com#">cialis subscription</a>
http://medok.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisvu.com/
<a href="http://techno-oil.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvu.com/#">where to buy cialis online</a>
Name
TyroneLayen, 22/01/2019 03:29:32
<a href="http://cialissy.com/#">cialis without a doctor's prescription</a> lilly cialis uk <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
cialis 20 mg best price <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
tadalafil 20 mg best price http://cialissy.com/
<a href=http://cialissy.com/#>tadalafil without a doctor's prescription</a>
http://loscabos.land/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissy.com
<a href="http://israelisilver.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissy.com/#">buy cialis without a doctor's prescription</a>
Name
Douglasscone, 22/01/2019 03:27:56
<a href="http://cialisvu.com/#">Generic for cialis</a> cialis tadalafil 10mg <a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a>
cialis uk cost <a href=http://cialisvu.com/#>http://cialisvu.com/</a>
cialis 5 mg http://cialisvu.com/
<a href=http://cialisvu.com/#>Tadalafil</a>
http://seosemway.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvu.com
<a href="http://xn--rpuv07a.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvu.com#">cialis without a doctor's prescription</a>
http://polremstroy.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvu.com/
<a href="http://rating-hirurgov.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvu.com/#">buy cialis online no prescription</a>
Name
ThomasObews, 22/01/2019 03:26:43
fildena 50 side effects
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
usa fildena 50mg
<a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena</a>
fildena 50 india
Name
mepeAlkable, 22/01/2019 03:24:41
<a href="https://cbd-oil.us.com/#">cbd benefits</a>
<a href="https://cbd-oil.us.com/#">cbd oil vs hemp oil</a>
<a href="https://cbd-oil.us.com/#">american shaman cbd</a>
https://cbd-oil.us.com/#
Name
boxbyhody, 22/01/2019 03:24:21
<a href="https://mycbdoil.us.com/#">cbd oil online</a>
<a href="https://mycbdoil.us.com/#">cbd cream for pain relief</a>
<a href=" https://mycbdoil.us.com/# ">cbd oil calgary</a>
https://mycbdoil.us.com/#
Name
Douglasscone, 22/01/2019 03:24:01
<a href="http://cialisvv.com/#">Buy cialis online</a> cialis tablets generic 60mg <a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a>
cialis 5 mg coupon <a href=http://cialisvv.com/#>http://cialisvv.com/</a>
tadalafil 10 mg best price http://cialisvv.com/
<a href=http://cialisvv.com/#>Buy cialis</a>
http://expattaxreturns.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvv.com
<a href="http://acovaluemetrics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvv.com#">how can i buy cialis without a prescription</a>
http://xn---96-5cdlrw0b0adfeefp.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisvv.com/
<a href="http://deluxegift.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvv.com/#">buy cialis germany</a>
Name
Georgeassok, 22/01/2019 03:23:49
generic viagra 100mg sildenafil meds expression
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
is there a generic drug for viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
viagra for women pink pill samples
Name
GuestAwaph, 22/01/2019 03:23:48
<a href=" http://modernalrayan.ye.school/best-cv-writing-service-2017/ ">best cv writing service 2017</a> <a href=" http://modernalrayan.ye.school/english-essay-writing-online-test/ ">english essay writing online test</a> <a href=" http://modernalrayan.ye.school/essay-on-how-i-help-my-mother/ ">essay on how i help my mother</a> <a href=" http://modernalrayan.ye.school/mfa-creative-writing-uncg/ ">mfa creative writing uncg</a> <a href=" http://modernalrayan.ye.school/business-plan-financial-help/ ">business plan financial help</a> <a href=" http://modernalrayan.ye.school/creative-writing-course-usa/ ">creative writing course usa</a> <a href=" http://modernalrayan.ye.school/how-to-use-dashes-in-creative-writing/ ">how to use dashes in creative writing</a> <a href=" http://modernalrayan.ye.school/will-writing-service-south-woodham-ferrers/ ">will writing service south woodham ferrers</a> <a href=" http://modernalrayan.ye.school/applied-calculus-homework-help/ ">applied calculus homework help</a> <a href=" http://modernalrayan.ye.school/creepa-creepa-let-me-do-my-homework/ ">creepa creepa let me do my homework</a>
Reviews 1 - 10 of 69223
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)