28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 1 - 10 of 182869
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
Name
Douglasscone, 26/03/2019 06:13:36
http://thewatchcompany.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=eddrugsgeneric.com
<a href="http://honeydalebeeman.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">best drugs for ed</a>
<a href="http://beckontv.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">new drugs for ed</a>
<a href="http://ancovaproject.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">new ed drugs</a>
<a href="http://nationstarhouseloan.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">cheapest ed drugs</a>
http://ku4amala.ru/bitrix/rk.php?goto=https://eddrugsgeneric.com/
<a href="http://transsys.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">ed drugs over the counter</a>
<a href="http://granicom-ural.ru/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">help with erectile dysfunction</a>
<a href="http://triar.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction medications</a>
<a href="http://le-stroy.ru/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction drugs</a>
<a href="http://bb02.cimafoundation.org:8080/mediawiki/index.php/User:DeliaPelloe5136#">canadian prescriptions online</a>
<a href="http://www.xn--q3cx6g8a.net/board/index.php?action=profile;u=28263#">canadian pharcharmy</a>
<a href="http://bayareawomenmag.xyz/blogs/viewstory/116381#">canadian pharmacies</a>
Name
Douglasscone, 26/03/2019 06:13:25
http://dekamarin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=eddrugsgeneric.com
<a href="http://turningtechs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">cheap ed drugs</a>
<a href="http://netarc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">ed drugs list</a>
<a href="http://txemergencycare.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">erection pills</a>
<a href="http://xn--omga-wv7a.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">erectile dysfunction</a>
http://kylymia.com.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://eddrugsgeneric.com/
<a href="http://dadafashion.ru/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile pills</a>
<a href="http://eclectica34.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction pills</a>
<a href="http://xn--b1abgtighbctinm.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction treatment</a>
<a href="http://zavodskieokna.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction remedies</a>
<a href="http://showbizplus.com/index.php/blog/811649/erectile-dysfunction-after-prostate-most-cancers-radiation-treatment/#">canada pharmacy</a>
<a href="http://paradisecityrollerderby.com/index.php?mid=issu&document_srl=714980#">pharmacy</a>
<a href="https://wiki.cizaro.com/index.php?title=100_Secure_And_Nameless#">canada online pharmacies</a>
Name
Douglasscone, 26/03/2019 06:12:25
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharcharmy</a> north west pharmacies canada <a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
buy viagrow pro <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
online canadian pharmacies http://canadianpharmacyonli.com/
<a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacy uk</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://lastdamn10pounds.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmaceuticals</a>
http://belmis.by/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://xn----8sbrjaaifgs4ackhpfe5l.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy near me</a>
Name
TyroneLayen, 26/03/2019 06:12:02
<a href="http://cialissi.com/#">cialis subscription</a> cialis purchase online without prescription <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
tadalafil without a doctor's prescription <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
buy generic cialis http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis purchase online without prescription</a>
http://bentlypressurizedbearing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://attorneys-at-innovation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">cialis without prescriptions</a>
Name
Douglasscone, 26/03/2019 06:10:15
http://katiewhelan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=eddrugsgeneric.com
<a href="http://fltshirts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">cheap ed drugs</a>
<a href="http://trainingnews.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">ed drugs list</a>
<a href="http://samplecloth.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">erection pills</a>
<a href="http://stewartforpresident.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">erectile dysfunction</a>
http://sofia39.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://eddrugsgeneric.com/
<a href="http://domani.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile pills</a>
<a href="http://see-life.ru/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction pills</a>
<a href="http://sunpizza52.ru/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction treatment</a>
<a href="http://xn----dtbfeoje6aanddfug4k.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction remedies</a>
<a href="https://btcoinz.com/forum/profile.php?id=205498#">canada online pharmacy</a>
<a href="https://emprendedores.vip/groups/medical-insurance-for-solo-entrepreneurs/#">canadian pharcharmy online</a>
<a href="http://www.400clubthailand.com/home.php?mod=space&uid=413527&do=profile&from=space#">pharmacie</a>
Name
p4m7s3z6, 26/03/2019 06:09:37
<a href=" https://buyessayon.com/ ">buy essay writing online</a> - buy essays online
buy a essay - <a href=" https://buyessayon.com/ ">buy essay online</a>
Name
Douglasscone, 26/03/2019 06:08:41
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">order medicine online</a> canadian pharmacies that are legit <a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a>
canadian pharmacy meds <a href=http://canadianpharmacyies.com/#>http://canadianpharmacyies.com/</a>
drugs for sale deep web http://canadianpharmacyies.com/
<a href=http://canadianpharmacyies.com/#>medicine online shopping</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
<a href="http://90forlife.jp/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com#">canada drug pharmacy</a>
http://farmk.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyies.com
<a href="http://mydeco.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyies.com/#">canada online pharmacies</a>
Name
mobidgedsigioff, 26/03/2019 06:08:13
free casino games no download <a href="https://onlinecasinoyy.com/#">slots of vegas casino</a>
Name
Douglasscone, 26/03/2019 06:08:04
http://mwcorporateapparel.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=eddrugsgeneric.com
<a href="http://johnsonweaver.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">new ed drugs</a>
<a href="http://monkeyknuckleproductions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">cheapest ed drugs</a>
<a href="http://americanbikebar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">ed drugs over the counter</a>
<a href="http://bowlinggiftcard.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">cheap ed drugs</a>
http://chschool12.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://eddrugsgeneric.com/
<a href="http://severnyi-kipr.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">ed drugs list</a>
<a href="http://kupilook.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erection pills</a>
<a href="http://ag25.ru/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile dysfunction</a>
<a href="http://askusers.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">erectile pills</a>
<a href="https://wiki.cizaro.com/index.php?title=What_It_Is_Like_To_Make_Use_Of_Hims_To_Buy_Generic_Viagra_And_Supplements#">canadian pharmacy online</a>
<a href="http://pustkowski.eu/index.php?title=User:Martin01B1#">canada pharmacy</a>
<a href="http://bayareanonprofits.xyz/blogs/viewstory/70406#">online prescriptions</a>
Name
Douglasscone, 26/03/2019 06:06:28
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadian pharmacies online</a> is trust pharmacy in canada legitimate <a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a>
pharmacy canada online prescriptions <a href=http://canadianpharmacyies.com/#>http://canadianpharmacyies.com/</a>
most reliable canadian pharmacies http://canadianpharmacyies.com/
<a href=http://canadianpharmacyies.com/#>canada pharmaceuticals online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
<a href="http://ameshealth.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com#">canadian medications pharmacy</a>
http://shablonik.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyies.com
<a href="http://optimal-group.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacyies.com/#">online canadian pharmacies</a>
Reviews 1 - 10 of 182869
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)