28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 1 - 10 of 38771
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
Name
JamesTic, 24/06/2018 01:41:43
kamagra shop deutschland erfahrung 2015
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a>
kamagra shop erfahrungen 2015
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra novi sad potencija
Name
Timothywer, 24/06/2018 00:00:19
dominikana
http://xn--80ahdbcztgacs9c.xn--p1ai/jenskiya/deshevaya-jenskaya-odejda-bolshih-razmerov/
http://xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/jenskiya/modnie-tuniki-dlya-polnih-jenshin/
http://xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/jenskiya/prodaja-jenskoy-odejdi-bolshih-razmerov/
<a href=http://xn-----6kcbatghvd3aokfcsab9ae6b6gh4gud.xn--p1ai/kupit-svadebnie-platya-dorogo/47/>Купить Свадебные Платья Дорого</a>
http://xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/jenskiya/amerikanskie-platya1/
http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/jenskiya/molodejnie-djinsi-kupit/
<a href=http://xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/jenskiya/platya-50-godov/>Платья 50 Годов</a>
<a href=http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/jenskiya/kitayskiy-magazin-brendovoy-odejdi/>Китайский Магазин Брендовой Одежды</a>
<a href=http://xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/jenskiya/kupit-krasiviy-pulover-jenskiy1/>Купить Красивый Пуловер Женский</a>
<a href=http://xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/plyajnie-bryki/10/>Пляжные Брюки</a>

<a href=http://xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/futbolki/art/djinsi-velvetovie-vrangler-kupit/>Джинсы Вельветовые Вранглер Купить</a>
<a href=http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/karnavalnye/art/odejda-bolero-jenskaya/>Одежда Болеро Женская</a>
<a href=http://xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/vodolazki/art/kupit-nedorogo-plate-v-goroh/>Купить Недорого Платье В Горох</a>
<a href=http://xn--80ahdbcztgacs9c.xn--p1ai/fashion/art/djemper-krasniy-mujskoy/>Джемпер Красный Мужской</a>
http://xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/krasota/art/bryki-streych-jenskie-kupit/
<a href=http://xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/bulk/art/ybka-kosaya/>Юбка Косая</a>
http://xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/odezhda/art/povsednevnoe-plate-v-moskve-kupit/
<a href=http://xn-----6kcbatghvd3aokfcsab9ae6b6gh4gud.xn--p1ai/mima/art/vetrovki-dlya-malchikov-kupit-v-moskve/>Ветровки Для Мальчиков Купить В Москве</a>
<a href=http://xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/blouse/art/chernoe-plate/>Черное Платье</a>
<a href=http://xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/kolgotki/art/kupit-plate-v-stilyagi/>Купить Платье В Стиляги</a>

<a href=http://svitshoty.xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/krasivie-jenskie-bluzki/37/>Красивые Женские Блузки</a>
<a href=http://shirt.xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/art/kofti-letnie-krasivie/>Кофты Летние Красивые</a>
<a href=http://shorty.xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/art/djinsi-kupit-jenskie-odessa/>Джинсы Купить Женские Одесса</a>
<a href=http://rubaska.xn--80abmvxfv.xn--p1ai/dlinnie-bluzki/48/>Длинные Блузки</a>
<a href=http://rubaska.xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/art/kupit-belaya-bluzka-s-jabo/>Купить Белая Блузка С Жабо</a>
http://rubashka.xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/art/kupit-plate-ot-valentino-v-internet/
<a href=http://futbolki.xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/art/djinsi-s-korsetom/>Джинсы С Корсетом</a>
http://bluzy.xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/art/kupit-devochke-plate-na-avito/
http://mima.xn--80ahdbcztgacs9c.xn--p1ai/art/fasoni-bluzok-dlya-polnih/
<a href=http://mima.xn--80ahdbcztgacs9c.xn--p1ai/art/deshevaya-odejda-kupit-internet-magazin/>Дешевая Одежда Купить Интернет Магазин</a>http://xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/rubaska/bluza/plate-rubashka-chernoe-kupit/ http://кмбо15.рф/kolgotki/sales/plate-v-stile-stilyagi-dlya-devochki-7-let-kupit/ <a href=http://rubashki.xn----otbajiefhg8e.xn--p1ai/modfa/klassicheskiy-kostym-brychniy-jenskiy-kupit/>Классический Костюм Брючный Женский Купить</a> http://viagrasoft.beturitems.com/pharmycy/buy-viagra-female-online/ <a href=http://cup.xn----8sbahmby0ajjtfdlle6eti.xn--p1ai/plyazhnaya/djinsi-only/>Джинсы Only</a> http://premium.xn----8sbahmby0ajjtfdlle6eti.xn--p1ai/plyazhnaya/djinsi-galife-kupit-dostavka/ http://human.xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/kadirgan/kupit-tuniki-ivanovo-optom/ <a href=http://квикли.рф/sales-69026.html>Спортивные Костюмы Декатлон Женские С Доставкой</a> <a href=http://xn----8sbahmby0ajjtfdlle6eti.xn--p1ai/bluse/bryki-dlya-polnih-internet-magazin-dostavka/39/>Брюки для полных интернет магазин доставка</a> <a href=http://xudi.xn----otbajiefhg8e.xn--p1ai/modfa/sportivnie-kostymi-jenskie-bolshih-razmerov/>Спортивные Костюмы Женские Больших Размеров</a> http://xn--b1amafcg.xn--p1ai/xudi/art/klassicheskie-jenskie-bryki-s-lampasami-kupit/ <a href=http://vodolazki.avsudivin.trade/modfa/sherstyanoy-djemper-dostavka/>Шерстяной джемпер доставка</a> http://beturitems.com/levitra/pharmycy/viagra-cialis-lawsuit/ http://human.xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/kadirgan/platya-vechernie-kupit-internet-magazin/ http://xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/ledi/bluza/samiy-desheviy-katalog-odejdi-dostavka/ <a href=http://xudi.xn----otbajiefhg8e.xn--p1ai/modfa/klassicheskie-pryamie-bryki/>Классические Прямые Брюки</a> <a href=http://chulki.xn----8sbahmby0ajjtfdlle6eti.xn--p1ai/plyazhnaya/ld14-025-djemper-jenskiy-dostavka/>Ld14 025 Джемпер Женский Доставка</a> <a href=http://xn----8sbahmby0ajjtfdlle6eti.xn--p1ai/bluse/plyazhnaya/kupit-modnuy-koftu/>Купить модную кофту</a> http://xn--b1amafcg.xn--p1ai/xudi/art/kupit-platya-novogodnie/ http://xn--80ad9aajfh5h.xn--p1ai/svitery/kadirgan/marki-magazinov-jenskoy-odejdi/ http://dresses.xn--80ad9aajfh5h.xn--p1ai/kadirgan/kupit-jenskiy-djemper-bolshogo-razmera/ http://xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/brand/bluza/svadebnoe-plate-kupit-belarus/ http://kupalniki.xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/kadirgan/kupit-jenskuy-shlyapu-iz-velyra-v-moskve/ http://fashion.xn--b1amafcg.xn--p1ai/art/bordovoe-plate-kupit-v-moskve/ http://beturitems.com/dapoxetine/pharmycy/buy-original-levitra-online/
Name
Timothywer, 23/06/2018 23:02:19
dominikana
http://xn-----6kcbatghvd3aokfcsab9ae6b6gh4gud.xn--p1ai/jenskiya/djinsi-devochke-12-let-kupit/
http://xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/jenskiya/internet-magazin-kupit-plate-batal/
<a href=http://xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/jenskiya/deshevaya-odejda-dlya-devochek/>Дешевая Одежда Для Девочек</a>
http://xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/jenskiya/jenskiy-sportivniy-kostym-bosco1/
<a href=http://xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/jenskiya/modnoe-detskoe-plate-kupit/>Модное Детское Платье Купить</a>
http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/jenskiya/mir-tunik/
<a href=http://xn--80ahdbcztgacs9c.xn--p1ai/jenskiya/olsi-odejda-bolshih-razmerov/>Олси Одежда Больших Размеров</a>
<a href=http://xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/jenskiya/kurtka-tunika/>Куртка Туника</a>
http://xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/jenskiya/pulover-odejda/
<a href=http://xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/pishniy-podybnik-dlya-platya-kupit/48/>Пышный Подъюбник Для Платья Купить</a>

http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/kurt/art/tureckie-brendi-jenskoy-odejdi/
<a href=http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/xudi/art/kupit-platya-ot-viktoriy-sikret/>Купить Платья От Викторий Сикрет</a>
<a href=http://xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/dzhempery/kupit-kupalnik-plate-plyajnoe-plate/32/>Купить Купальник Платье Пляжное Платье</a>
<a href=http://xn--80ahdbcztgacs9c.xn--p1ai/ostin/art/kupit-mujskie-djinsi-adidas/>Купить Мужские Джинсы Адидас</a>
<a href=http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/kurt/art/bryki-s-manjetoy/>Брюки С Манжетой</a>
http://xn--80ahdbcztgacs9c.xn--p1ai/sales/art/uteplennaya-kofta/
<a href=http://xn--80ahdbcztgacs9c.xn--p1ai/sales/biryzovoe-plate/7/>Бирюзовое Платье</a>
http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/kofta/art/kupit-svadebnoe-plate-v-stile-boho-v-moskve/
http://xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/tolstovki/art/plate-s-ybkoy-solnce/
<a href=http://xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/tolstovki/art/krasnoe-plate1/>Красное Платье</a>

http://lebble.xn--80abmvxfv.xn--p1ai/art/plate-koja-kupit-v-internet-magazine/
http://mima.xn--80ahdbcztgacs9c.xn--p1ai/art/odejda-mujskaya-i-jenskaya/
<a href=http://dress.xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/art/kupit-trikotajnuy-bluzku1/>Купить Трикотажную Блузку</a>
http://ledi.xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/art/stilnaya-odejda-deshevaya/
<a href=http://sarafan.xn-----6kcbatghvd3aokfcsab9ae6b6gh4gud.xn--p1ai/art/jenskaya-i-detskaya-odejda/>Женская И Детская Одежда</a>
<a href=http://futbolki.xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/art/bryki-sportivnie-trikotajnie/>Брюки Спортивные Трикотажные</a>
<a href=http://kombinezony.xn--80abmvxfv.xn--p1ai/shale-odejda-bolshih-razmerov/60/>Шале Одежда Больших Размеров</a>
<a href=http://platya.xn-----6kcbatghvd3aokfcsab9ae6b6gh4gud.xn--p1ai/modeli-djinsov-levis/71/>Модели Джинсов Levis</a>
http://brand.xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/art/jenskaya-odejda-bolshie-razmeri-kupit-roznica/
<a href=http://shorty.xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/art/kupit-bluzku-beluy-s-jabo/>Купить Блузку Белую С Жабо</a>http://xn--b1amafcg.xn--p1ai/doll/art/detskie-platya-dlya-devochek-naryadnie-kupit-v-spb/ http://xudi.xn--15-9kc9akn.xn--p1ai/sales/kupit-jenskie-vodolazki-nedorogo/ http://covers.xn--15-9kc9akn.xn--p1ai/sales/detskiy-sploshnoy-kupalnik-kupit1/ <a href=http://bele.xn--15-9kc9akn.xn--p1ai/sales/kupit-dlinnoe-trikotajnoe-plate-v-internet-magazine/>Купить Длинное Трикотажное Платье В Интернет Магазине</a> http://avsudivin.trade/cool/modfa/marki-jenskie-kostymi-s-dostavkoy/ <a href=http://xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/bryuki/bluza/kupit-streych-bryki-jenskie/>Купить Стрейч Брюки Женские</a> http://xn--80aamqmgic3k.xn--p1ai/polo/art/plate-iz-turcii-kupit/ http://kostyumy.xn--b1amafcg.xn--p1ai/art/kupit-jenskie-trikotajnie-bryki-sportivnie/ http://rubaska.avsudivin.trade/modfa/djemper-dorothy-perkins-dostavka1/ <a href=http://xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/ledi/bluza/odejda-dlya-detey-ochen-deshevo/>Одежда для детей очень дешево</a> <a href=http://ремонт-реставрация.рф/sales-441034.html>Классические женские брюки больших размеров доставка</a> http://avsudivin.trade/cool/modfa/plate-hameleon-dostavka/ <a href=http://rubashki.xn----otbajiefhg8e.xn--p1ai/modfa/chernaya-mini-ybka1/>Черная Мини Юбка</a> http://bryuki.xn----8sbahmby0ajjtfdlle6eti.xn--p1ai/plyazhnaya/rubashki-bluzki-2015/ http://xn----otbajiefhg8e.xn--p1ai/glasses/modfa/djinsi-s-zanijennoy-taliey/ http://cytotec.beturitems.com/pharmycy/cialis-4-days/ http://chulki.xn--b1amafcg.xn--p1ai/art/jenskiy-gimnasticheskiy-kupalnik-kupit/ http://kofta.xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/kadirgan/moskva-kupit-platya-nedorogo/ <a href=http://beturitems.com/clomid/pharmycy/was-ist-sildenafil-50-mg/>Was Ist Sildenafil 50 Mg</a> http://xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/brand/bluza/kupit-slitniy-kupalnik-utyagivayshiy/ http://beturitems.com/pharmycy/cialis-3-times-a-week/ <a href=http://kostyumy.xn--b1amafcg.xn--p1ai/art/jenskie-platya-kupit-optom-ot-proizvoditelya/>Женские платья купить оптом от производителя</a> http://диьдимыч.рф/sales-342362.html http://beturitems.com/viagra/pharmycy/why-use-sildenafil-citrate-tablets/ <a href=http://xn----8sbahmby0ajjtfdlle6eti.xn--p1ai/kofta/plyazhnaya/platya-detskie-dlya-sada-dostavka/>Платья детские для сада доставка</a>
Name
Krfhenvem, 23/06/2018 22:55:06
<a href="http://ryangikas.com/#Cialis-Without-a-Doctor-Prescription">buy cialis with no prescription</a> viagra online without a perscriptionviagra 100mg price without rxtaking viagra without erectile dysfunction
viagra online without prescription ukonline prescription viagra withoutviagra without presc <a href="http://versesproject.com/#cialis">buy cialis online 20mg</a>
viagra available online without prescriptiongeneric viagra without a prescriptionviagra without prescription in the usa <a href=http://ryangikas.com/#Without-Prescription>cialis buy online no prescription</a>
viagra without edviagra without scriptviagra without a prescription uk http://cottagegroveresources.com/#20-mg
Name
TracyBus, 23/06/2018 22:42:27
cialis prices without insurance
<a href="http://cialisprod.com/">buy cialis</a>
generic cialis best price usa
<a href="http://cialisprod.com/">buy generic cialis online</a>
cialis generico italia in contrassegno
Name
JamesTic, 23/06/2018 22:35:34
kamagra 100mg oral jelly india
<a href="http://kamagradyn.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg tablets usage
[url=http://kamagradyn.com/]buy kamagra[/url]
kamagra oral jelly ohne wirkung
Name
TracyBus, 23/06/2018 22:27:02
cialis 20 mg dosage review
<a href="http://cialisprod.com/">buy cialis</a>
woman in cialis commercial
<a href="http://cialisprod.com/">buy generic cialis online</a>
black actor in cialis commercial
Name
LeroyWef, 23/06/2018 22:18:33
generic cialis available united states
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis</a>
is there a generic cialis available in the us
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy cialis</a>
cialis 5 mg generico mexico
Name
Timothywer, 23/06/2018 22:03:09
dominikana
<a href=http://xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/jenskiya/istoriya-jenskogo-kostyma/>История Женского Костюма</a>
http://xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/jenskiya/djinsi-tom-teylor/
http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/jenskiya/djinsi-marki/
http://xn-----6kcbatghvd3aokfcsab9ae6b6gh4gud.xn--p1ai/jenskiya/naryadnie-platya-dlya-devochek-kupit-v-internet-magazine-moskva/
http://xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/jenskiya/futbolki-tuniki-jenskie/
http://xn-----7kcdmfg1adfcyjahbffjab5b1c8b1j.xn--p1ai/jenskiya/bluzki-52-54-razmera/
http://xn--80ahdbcztgacs9c.xn--p1ai/jenskiya/jenskaya-odejda-i-obuv/
http://xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/jenskiya/udmurtskiy-narodniy-kostym-jenskiy/
<a href=http://xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/jenskiya/jenskaya-odejda-volgograd-kupit/>Женская Одежда Волгоград Купить</a>
http://xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/jenskiya/kostym-plate-i-jaket-kupit-v/

http://xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/clothing/art/minova-modnaya-odejda-bolshih-razmerov1/
<a href=http://xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/kolgotki/art/kupalniki-razdelniy-kupit/>Купальники Раздельный Купить</a>
http://xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/kostum/art/novita-platya-kupit/
<a href=http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/kofta/art/korotkoe-plate-trapeciya-kupit/>Короткое Платье Трапеция Купить</a>
<a href=http://xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/bodi/art/djemper-gorchichnogo-cveta/>Джемпер Горчичного Цвета</a>
<a href=http://xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/noski/art/kupit-plate-b-u-svadebnie-platya/>Купить Платье Б У Свадебные Платья</a>
<a href=http://xn--80ahdbcztgacs9c.xn--p1ai/ostin/kupit-djinsi-na-11-let/25/>Купить Джинсы На 11 Лет</a>
http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/dzhempery/art/moskva-djinsi-kupit-deshevo/
<a href=http://xn--80abmvxfv.xn--p1ai/kurt/art/oblegayshaya-ybka/>Облегающая Юбка</a>
<a href=http://xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/kolgotki/plate-lnyanoe-kupit-nedorogo/50/>Платье Льняное Купить Недорого</a>

http://premium.xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/art/djinsi-italiya-jenskie-kupit/
<a href=http://lebble.xn--80abmvxfv.xn--p1ai/art/kuply-vetrovku-v-ukraine/>Куплю Ветровку В Украине</a>
<a href=http://sarafan.xn-----6kcbatghvd3aokfcsab9ae6b6gh4gud.xn--p1ai/art/bluzka-bay-internet-magazin/>Блузка Бай Интернет Магазин</a>
<a href=http://lebble.xn--80abmvxfv.xn--p1ai/art/jenskaya-odejda-kupit-v-smolenske/>Женская Одежда Купить В Смоленске</a>
http://premium.xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/art/kupit-elegantnoe-plate-moskva/
<a href=http://dress.xn--80abmvxfv.xn--p1ai/art/flisovaya-kofta-detskaya/>Флисовая Кофта Детская</a>
http://futbolki.xn--80aaoakoemj5a.xn--p1ai/art/djinsi-diskont/
<a href=http://premium.xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/kupit-plate-verona/41/>Купить Платье Верона</a>
<a href=http://premium.xn--74-8kc7djg.xn--p1ai/art/korset-pod-plate-kupit/>Корсет Под Платье Купить</a>
http://bluzy.xn----ctbeecshotnasf3mob.xn--p1ai/art/odejda-jenskaya-batali-kupit/<a href=http://longslivy.xn--80ad9aajfh5h.xn--p1ai/kadirgan/zar-style-odejda-bolshih-razmerov/>Zar Style Одежда Больших Размеров</a> http://clothing.xn--b1amafcg.xn--p1ai/art/kupit-kupalnik-polskiy-v-internet-magazine/ http://xn--d1aalbu0e1ae.xn--p1ai/majki/modfa/jenskie-bluzki-i-tuniki/ http://avsudivin.trade/mima/modfa/odejda-bolshih-razmerov-palto/ http://woman.xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/kadirgan/kupalnik-kupit-viktoriya-sikret-oficialniy-sayt/ http://woman.xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/kadirgan/kupit-krasivie-detskie-platya-nedorogo/ http://odezhda.xn--15-9kc9akn.xn--p1ai/sales/kupit-jenskie-snoubordicheskie-bryki/ http://pidzhaki.xn----otbajiefhg8e.xn--p1ai/modfa/tunika-modeli-dlya-polnih/ http://zithromax.beturitems.com/pharmycy/how-long-does-generic-viagra-last/ http://dresses.xn--80ad9aajfh5h.xn--p1ai/kadirgan/sayt-gloriya-djins-katalog/ <a href=http://xn-----6kcaidihhb6febgddeabhqihsz8e1bxk1c.xn--p1ai/ledi/krasnaya-bluzka-kupit-dostavka/5/>Красная блузка купить доставка</a> http://moda.xn--80ad9aajfh5h.xn--p1ai/kadirgan/kupit-kostym-jenskiy-nedorogo/ http://bryuki.xn----8sbahmby0ajjtfdlle6eti.xn--p1ai/plyazhnaya/letnie-bryki-jenskie-kupit-s-dostavkoy/ <a href=http://clothing.avsudivin.trade/modfa/bryki-galife-kupit/>Брюки галифе купить</a> <a href=http://xn----otbajiefhg8e.xn--p1ai/sportivnye/kupit-tuniku/11/>Купить Тунику</a> <a href=http://xn--b1amafcg.xn--p1ai/sarafany/platya-podrujkam-nevesti-kupit/49/>Платья подружкам невесты купить</a> http://bele.xn--15-9kc9akn.xn--p1ai/sales/platya-detskie-naryadnie-kupit-internet-magazin/ <a href=http://квикли.рф/djinsovaya-kofta-s-dostavkoy-124-25.html>Джинсовая Кофта С Доставкой</a> <a href=http://xn--b1amafcg.xn--p1ai/lebble/art/kupit-mayku-futbolku-jenskuy/>Купить майку футболку женскую</a> <a href=http://lebble.avsudivin.trade/modfa/ofisniy-stil-odejdi-dlya-jenshin-dostavka/>Офисный стиль одежды для женщин доставка</a> <a href=http://cheap.xn----otbajiefhg8e.xn--p1ai/modfa/sportivnie-kostymi-jenskie-belie/>Спортивные Костюмы Женские Белые</a> http://dress.xn--80aamqmgic3k.xn--p1ai/modfa/koftochki-jenskie-bolshih-razmerov/ http://xudi.xn----otbajiefhg8e.xn--p1ai/modfa/sviter-pulover-mujskoy/ http://xn----8sbahmby0ajjtfdlle6eti.xn--p1ai/kigurumi/plyazhnaya/platya-midi-s-dostavkoy/ http://dresses.xn--80ad9aajfh5h.xn--p1ai/kadirgan/bluzki-50-razmera/
Name
Krfhenvem, 23/06/2018 21:46:24
<a href="http://cottagegroveresources.com/#20mg-levitra">buy levitra 20mg online</a> viagraprofessionalwithoutaprescriptionviagra online without prescription ukviagra without buy prescription
pfizer viagra without prescriptionlow cost viagra without perscriptionviagra brand without prescription. <a href="http://ryangikas.com/#Without-Prescription">buy online cialis without prescription</a>
buying viagra without a perscriptiononline prescription viagra withoutviagra without prescriptions uk <a href=http://cottagegroveresources.com/#Buy-Levitra-20-mg>levitra best generic 20 mg</a>
buying viagra online without prescriptioncheap viagra without subscriptionviagra without prescription 400 mg http://cottagegroveresources.com/#Levitra
Reviews 1 - 10 of 38771
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)