17/08/2010

ความสนุกกับการทำงานเป็นทีมในการประชุม OIC Summit ครั้งที่ 11 ที่เซเนกัล

  เซเนกัลเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การการประชุมอิสลาม หรือ OIC ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมทั่วโลก 57 ประเทศ จึงได้รับเกียรติจัดการประชุมระดับผู้นำของ OIC ขึ้นระหว่างวันที่ 31-14 มีนาคม 2551 ไทยในฐานะผู้สังเกตการณ์การประชุม (observer) ได้เข้าร่วมอย่างมาตลอดในช่วง 4 ปีที่ผ่านหลังจากที่สำนักเลขาธิการ OIC มีทัศนคติในเชิงลบต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การเดินทางไปกรุงดาการ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผม และเพิ่งรู้ว่าเซเนกัลตั้งอยู่ติดทะเลทางตะวันตกของทวีปแอฟริกามีประชากร 11 ล้านคน ร้อยละ 94เป็นมุสลิม หรือที่เรียกว่า African Muslim อีกทั้งยังเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับ 2 ของไทยโดยเฉพาะเรื่องข้าวในทวีปนี้ ก่อนการเดินทางของคณะล่วงหน้า พวกเราต้องประสานงานกับ สกญ ณ เมืองเจดดาห์ เรื่องเอกสารประชุม และประสานกับ สอท ณ กรุงดาการ์ในการเตรียมการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องรายชื่อคณะ/เที่ยวบิน/การสำรองห้องพักและห้อง Secretariat/การทำบัตรเข้าประชุมและบัตรพิเศษ/การจองรถเช่า/การเช่าซิมคาร์ดและบัตรเติมเงิน/การนัดหมายพบหารือทวิภาคีล่วงหน้ากับมิตรประเทศและการจองห้องพบหารือทวิภาคี เป็นต้น

ผม คุณบัญญัติฯ และคุณปุลินฯ เดินทางล่วงหน้าไปเซเนกัล เพื่อร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ตั้งแต่วันที่ 8-9 มีนาคม 2551 ครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ไทยส่งคณะล่วงหน้าเข้าสังเกตการณ์การประชุมและ lobby ตั้งแต่ต้ของกระบวนการประชุมในกรอบ OIC พวกเรา 3 ทหารเสือ ซึ่งสำนักเลขาธิการ OIC พอเห็นหน้าก็ร้องอ๋อว่า “พวกนี้อีกแล้วหรือคงมาแอบล้วงข้อมูลและ lobby มิตรประเทศเป็นแน่ ความจริงภารกิจของเราชัดเจนมากครับกล่าวคือ หาทางที่จะรับเอกสารการประชุมที่พาดพิงถึงสถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมท่าทีไทย และประสานงาน lobby มิตรประเทศของไทย ช่วยปรับเนื้อหาในเอกสารให้สนับสนุนรัฐบาลไทยมากกว่าจะพาดพิงในเชิงลบต่อนโยบายรัฐบาลไทย

เมื่อเดินทางถึง คุณวัฒนาฯ สอท ณ กรุงดาการ์ ได้มารอรับที่ลานสนามบิน ครั้งแรกครับที่เดินทางมาแอฟริกา และต้องทำใจด้วยเพราะการไม่ เตรียมความพร้อมของเจ้าภาพ และเรื่องมั่วนิ่มมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาทิ เมื่อมาถึงคนเข้าห้องรับรองพิเศษ แต่กระเป๋าไปช่องปรกติ ซึ่งท้ายที่สุดคนก็ต้องเดินกลับไปสนามบินเพื่อรับกระเป๋า สนามบินที่เซเนกัลก็สับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบ มีเจ้าหน้าที่สนามบินรับจ้างยกกระเป๋าด้วย
พอออกข้างนอก ก็มืดมิดไปหมดเลย กว่าจะหารถ สอท เจอก็ต้องเดินออกไปพักใหญ่

หลังจากเข้าพักที่โรงแรม ออท อิทธิฯ คุณณรัฐฯ และคุณวัฒนาฯ ได้เชิญคณะมาที่สอท เพื่อหารือเรื่องการเตรียมการประชุม และการเข้าร่วมการประชุมของคณะทางการ คุณวัฒนาฯ ดีใจมากที่ได้รับ วิทยุสื่อสารคลื่นสั้นจำนวน 4 เครื่อง ซึ่งก็ได้ใช้ประโยชน์ในการติดต่อกับคนรถ และคณะพวกเราได้อย่างมีสะดวก พวกเราก็อาศัย สอท จัดทำโทรเลขรายงานผลการประชุม SOM ให้กระทรวงฯ ทราบเป็นระยะๆ

การประชุมครั้งนี้สำนักงานเลขาธิการ OIC ได้จัดทำร่างเอกสารการประชุมทั้ง Sec.Gen Report และ Draft Resolution รวมทั้ง Final Communique โดยมีเนื้อหาเหมือนเดิมทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับมุสลิมชนกลุ่มน้อยในต่างประเทศ และสถานการณ์ใน 3 จังหวัดภาคใต้ของไทย (เข้าใจว่าคง copy and paste เอกสารทุกปี) พวกเราก็ต้องพยายามแก้ไขเนื้อหาทุกปีเช่นกัน เพียงแต่ครั้งนี้ทำการล่วงหน้าก่อน โดยได้รับความอนุเคราะห์ ออท อิทธิฯ นำทีมไปช่วย lobby และเจรจากับ DG. Rezland Ishar Jenie หัวหน้า SOM ของอินโดนีเซีย และ นาย Ahmed Mahdi Al-Haddad รองปลัด กต บาห์เรน เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาเชิงลบในเอกสารที่พาดพิงถึงไทย

  การขอความสนับสนุนจากมิตรประเทศเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งของการเข้าร่วมการประชุม OIC ของไทยทุกครั้ง เนื่องจากไทยมีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม (observer) มิใช่ประเทศสมาชิก จึงถูกกำจัดสิทธิต่างๆ อาทิ การอำนวยความสะดวก จำนวนคนที่เจ้าภาพรับเป็นแขก บัตรพิเศษที่จะเข้าไปภายในห้องประชุมใหญ่ รวมทั้งการไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมภายในของสมาชิก OIC ดังนั้น เราจึงต้องขอรับความสนับสนุนจากมิตรประเทศมาตลอดที่จะช่วยเจรจาแก้ไขเอกสารที่นำเสนอโดยสำนักเลขาธิการ OIC ในที่ประชุมตั้งแต่ระดับ SOM, Minister,Summit

วันที่ 12 มีค 2551 คณะทางการไทย นำโดย ทปษ พิทยาฯ รองปลัดจริย์วัฒน์ฯ ผอ ณัฐฯ คุณพิชญาฯ จนทโต๊ะเซเนกัล คุณอภิรัฐฯ จากกรมสารนิเทศ ได้เดินทางมาถึงเซเนกัล ทปษ พิทยาฯ ได้กรุณานำคณะมาให้ทั้งๆ ที่มีปัญหาสุขภาพเนื่องจากอาหารเป็นพิษ ฝ่ายเซเนกัลเตรียมการต้อนรับพอเป็นพิธีและได้มอบหมายให้ liaison officer และ security officer ซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยดูแลคณะไทย ฉะนั้นเราจำต้องพึ่งพาตนเองส่วนใหญ่ (เข้าใจว่าเป็นธรรมชาติคนแอฟริกา ที่หากเป็นระดับเจ้าหน้าที่แล้ว ส่วนใหญ่รับปากไว้ก่อนแต่จริงๆ ไม่มีอำนาจทำอะไร อีกทั้งมักไม่ค่อยคิดถึงเหตการณ์ล่วงหน้าหรือการมองการณ์ไกล มักทำเรื่องใกล้ตัวไว้ก่อนจนกระทั่งนาทีสุดท้ายทั้งๆ ที่เขาก็มีน้ำใสใจจริงที่ดี)

การขอบัตรพิเศษ access card เข้าห้องประชุมจากประเทศเจ้าภาพ เป็นปัญหาประการหนึ่งของฝ่ายไทย ซึ่งไทยได้รับเพียง 2 ใบในฐานะผู้  สังเกตการณ์ ทำให้การเข้าพื้นที่ นัดหมายมิตรประเทศ และประสานงานกับหัวหน้าคณะไทย เป็นไปด้วยความลำบาก ท้ายที่สุดก็ต้องอาศัยของที่ระลึกแจ้งเจ้าหน้าที่คุมบัตร ทำให้เราได้บัตรเพิ่มขึ้น (เจ้าหน้าที่บาห์เรนบอกว่า เขามีบัตรทุกประเภทจำนวนมากเนื่องจากช่วยบริจาคแก่ประเทศผู้จัดประชุม)

ในช่วงการประชุม ทปษ พิทยาฯ และรองปลัดฯ ออท ได้พบหารือกับหัวหน้าคณะของบาห์เรน และอินโดนีเซีย และคาซัคสถาน เพื่อขอความ  สนับสนุนต่อท่าทีไทย ในระดับเจ้าหน้าที่พวกเราทำงานเป็นทีมและแบ่งงานอย่างลงตัวร่วมกับ สอท โดยคุณบัญญัติฯ ทำหน้าที่หาเอกสารประชุมล่วงหน้า คุณปุลินทร์ฯ ดูสารัตถะและนัดหมายมิตรประเทศ คุณพิชญาฯ ดูแล ทปษ พิทยาฯ ประสานนัดหมายและจดบันทึกการพบหารือ คุณอภิรัฐ ดูเรื่องการทำข่าว คุณวัฒนาและณรัฐ ดูเรื่องรับคณะ ที่พัก และอาหารการกิน ผอ ณัฐฯ ดูแลคณะทางการและให้ข้อคิดเห็นประกอบการประชุม ส่วนผมจะช่วยภาพรวม จดบันทึกประชุมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ผลประชุมออกมาเป็นที่น่าพอใจยิ่ง ไทยประสบผลสำเร็จเช่นเดิมกล่าวคือ ไม่มีเอกสารการประชุมที่มีเนื้อหาโจมตีไทย หรือมีนัยในเชิงลบต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย และไม่ปรากฎกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแอบเข้าร่วมการประชุมเพื่อแจกจ่ายเอกสารโจมตีไทยเหมือนในอดีต ถึงแม้ Professor Ekmeleddin Ihsanoglu ได้รับมติที่ประชุมดำรงตำแหน่งต่ออีก 1 สมัย (4 ปี) ซึ่งคงจะสร้างความกดดันให้แก่ไทยต่อไปก็ตาม พวกเรามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จเล็กน้อยนี้ที่มีส่วนช่วยรักษาเกียรติภูมิของประเทศ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่โลกมุสลิม

ขอขอบคุณรูปภาพจาก

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kingkongnuinuinui&month=01-2010&date=17&group=2&gblog=1

http://www.journey-to.com/Senegal.htm

http://www.unido.it/eng/senegal.php


By:  Rooge


Reviews 361 - 370 of 544
First | Prev. | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | Next | Last
Name
LelandNer, 21/08/2019 18:00:23
Information well taken..
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com//">buy viagra online</a>
viagra love feelings - https://www.viagraforsalemsn.com/
<a href="https://www.viagraonlinebuymsn.com//">viagra find sites computer edinburgh comment</a>
<a href="https://www.tugaleaks.com/smas-oeiras-amadora-festa.html?unapproved=685470&moderation-hash=24a022bcec5fd16ae88dd1ccfc1c50a3#comment-685470">effects of mixing pot and viagra Lelandfaf</a> fa39e97
Name
KevinSmolf, 21/08/2019 17:50:02
Very good stuff, Many thanks!
<a href="https://www.viagraonlinemsn.com//">viagra without a doctor prescription</a>
overnite shipping viagra - https://genericviagrantx.com/
<a href="https://www.viagraonlinebuymsn.com//">generic viagra from india pages edinburgh</a>
<a href="http://ydp.bpcampus.com/admin/07_cscenter/online_view.asp?idxnum=2670">viagra blue big love Kevinedugh</a> fa39e97
Name
JasonJaw, 21/08/2019 17:17:37
You said this really well.
<a href="https://genericviagrantx.com//">generic viagra online</a>
herbal viagra cartridges - https://www.viagraforsalemsn.com/
<a href="https://www.genericonlineviagrarx.com/viagra-generic//">buy cheap viagra online</a>
<a href="https://www.deindoktor.ch/de/medikamente-online/Clexane-solution-injectable-%2820-mg-0.%29_7680494563699.html">gineric viagra value pack JasonCal</a> 430dd6a
Name
CharlesSak, 21/08/2019 15:18:16
Regards! A lot of posts!

<a href="https://genericviagrarcp.com//">viagra online</a>
viagra in china 2010 - https://www.viagraonlinebuymsn.com/
<a href="https://genericviagrarcp.com//">description of viagra</a>
<a href="http://www.sheyuan.com/goods/4772.htm">viagra cialis soft cheap CharlesgoN</a> 711afa3
Name
Danielzit, 21/08/2019 13:33:02
Truly many of helpful material!
<a href="https://www.viagraonlinemsn.com//">viagra pills</a>
viagra tv ad 1999 - https://genericviagramsl.com/
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com//">bignickandsons viagra</a>
971de42
Name
Patrickzek, 21/08/2019 13:21:29
You have made your stand pretty clearly.!
<a href="https://genericviagrantx.com//">viagra without a doctor prescription</a>
what other drug apart from viagra - https://www.viagraonlinemsn.com/
<a href="https://www.genericonlineviagrarx.com/viagra-generic//">viagra herbs</a>
<a href="http://www.vm2b.ru/viewtopic.php?f=32&t=302544">generic brand viagra PatrickHax</a> 1afa39e
Name
JoshuaSaunc, 21/08/2019 12:14:51
You actually revealed that perfectly!
<a href="https://www.viagraonlinebuymsn.com//">viagra 100mg</a>
medicare covered viagra alternatives - https://www.viagraonlinemsn.com/
<a href="https://genericviagramsl.com//">viagra on prescription in the uk</a>
<a href=https://intipos.com/berita-melalui-olahraga-pemuda-pulau-rimau-alirkan-dukungan-kepada-farida.html>gay viagra porn JoshuaScoca</a> e971de4
Name
KevinSmolf, 21/08/2019 10:58:08
You actually said that fantastically.
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com//">viagra without a doctors prescription</a>
cheaper viagra levitra apcalis - https://www.genericonlineviagrarx.com/viagra-generic/
<a href="https://www.genericonlineviagrarx.com/viagra-generic//">take viagra with amlodipine</a>
0dd6a71
Name
LelandNer, 21/08/2019 10:36:53
Whoa plenty of amazing material.
<a href="https://www.viagraonlinemsn.com//">viagra pills</a>
foreign websites viagra levitra patients cialis - https://genericviagrarcp.com/
<a href="https://genericviagrarcp.com//">herbal medicine instead of viagra</a>
<a href="http://crank-tear.jugem.jp/?eid=959">what drug is like viagra Lelandempiz</a> 6a71dd6
Name
JasonJaw, 21/08/2019 09:50:59
Thank you, Fantastic stuff.
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com//">generic viagra online</a>
viagra no prescription fast - https://genericviagrantx.com/
<a href="https://www.viagraonlinebuymsn.com//">viagra without presciption online</a>
<a href="https://demos.launchimp.com/100BMOC/forums/topic/theme-essays-great-gatsby/page/12/#post-484968">cialis vs levitra vs viagra JasonLauff</a> 4_76bdd
Reviews 361 - 370 of 544
First | Prev. | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)