16/08/2010

สามสิบวันในอินเดีย 3 : อินเดียมหาอำนาจ

   อินเดียให้ความสนใจอาเซียน เนื่องจากเป็นเอเชียด้วยกัน และด้วยความที่อาเซียน เป็นกลุ่มประเทศเพียงหนึ่งในสองกลุ่มความร่วมมือภูมิภาคในโลก ที่มีความร่วมมือเหนียวแน่น และพัฒนาความร่วมมือ และเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันไปได้ไกลมาก (อีกกลุ่มคือ EU) ดังนั้น อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง (มีนักธุรกิจตะวันตกพูดกันเยอะว่าในภูมิภาคเรานี้ จีน กับอินเดีย เป็น 2 แห่งที่ต้องเจาะเข้าไปค้าขาย) อินเดียจึงเห็นประโยชน์ของการขยายความร่วมมือทุกๆ ด้านกับอาเซียน ซึ่งก็สอดคล้องกับความสนใจของอาเซียนที่มีต่ออินเดียเช่นกัน พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆ ก็คือ เรา (อาเซียน) ดูดีมากพอที่อินเดียสนใจตีสนิท พอๆ กับที่อินเดียก็ดูน่าสนใจมากจนเราตอบรับไมตรี นั่นแหละค่ะ และด้วยอานิสงส์ของการเจรจาของผู้นำกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียน และอินเดีย ที่ว่าให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมข้าราชการระหว่างกัน (เวลาอ่านเจอใน นสพ ก็ไม่นึกว่าจะมีทำกันจริงๆ หรอกค่ะ ไอ้ความร่วมมือที่ว่านี้ ) ดิฉัน และน้องร่วมกระทรวงเดียวกัน จึงเป็นคนไทยเพียงสองคนในหลักสูตรอบรมที่รัฐบาลอินเดียจัดให้กับข้าราชการในประเทศอาเซียน ไปอยู่กินนอนในอินเดีย 1 เดือน

และเราก็เริ่มกลับไปเรียนหนังสือกันอีกครั้ง หลังจากที่ผ่านพ้นความลำบากในหาที่พักในตอนที่แล้ว โดยสถาบันที่ใช้เป็นห้องเรียนของเรานั้น เป็นสถาบันที่รัฐบาลอินเดียสร้างขึ้นเพื่อใช้อบรมข้าราชการจากต่างประเทศ ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลอินเดียโดยเฉพาะค่ะ (ในประเทศไทย คิดว่า สำนักงาน สพร ของกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็น่าจะคล้ายกัน) เป้าหมายคือสร้างเครือข่ายกัน สร้างความเข้าใจระหว่างข้าราชการของกันและกัน เพื่อความสะดวกในการประสานงานกระชับความสัมพันธ์ในอนาคต

ห้องเรียนของเราเป็นห้องประชุมเล็กๆ ที่มีป้ายชื่อทุกคนเรียงกัน เรียกว่าถ้าหลับหรือโดดเรียนก็จะรู้ทันที (แต่เพื่อนเวียดนามก็ยังหลับทุก   ชั่วโมง  อยู่ดี) คนที่มาบรรยายให้เราฟังมีตั้งแต่เป็นข้าราชการระดับสูง อาจารย์มหาวิทยาลัย นักธุรกิจ จนถึงผู้แทนองค์กรต่างๆ ของอินเดีย ซึ่งล้วนแต่เป็นตัวอย่างความสามารถที่โดดเด่นของประชากรของอินเดีย ปัญหาอย่างเดียวที่พวกเราชาวอาเซียนมีก็คือ ฟังสำเนียงไม่ออก หรือฟังอาจารย์พูดไม่ทันนั่นแหละค่ะ

เนื้อหาหลักสูตรของเรา คือการเมือง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และวัฒนธรรมของอินเดีย ในเรื่องของการเมือง เราได้ฟัง   บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองของอินเดีย ตั้งแต่ยุคก่อนได้รับเอกราชจากอังกฤษ มาจนถึงปัจจุบัน และส่วนที่ดีที่สุดคือเราได้ ไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาหรือ Lok Sabha (“โลกสภา” นั่นแหละค่ะ) ของอินเดีย ที่แสดงให้เห็นว่า อินเดียเป็นประเทศที่มีความเป็นสังคมพหุนิยมมานานแล้ว มีกษัตริย์อินเดีย (ในยุคโบราณ) หลายพระองค์ที่สนับสนุนการให้สิทธิเสรีภาพ อาทิ การทำมาหากิน และการนับถือศาสนา แก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ดีของระบอบประชาธิปไตยในภายหลัง ไปจนถึงยุคเมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ ผ่านการต่อสู้ด้วยแนวทางที่ปราศจากความรุนแรงของมหาตมะคานธี

 

   ในการเดินดูนิทรรศการ ดิฉันเลยได้รู้ว่ามหาตมะคานธี ได้เริ่มรณรงค์หลายอย่างด้วย อาทิ การหันไปทอผ้าใช้แทนการแต่งกายแบบยุโรป ซึ่งก็คล้ายกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่สุดท้ายนำไปสู่การช่วยเหลือให้คนยากจนอินเดียมีอาชีพ และมีเสื้อผ้าอันเป็นปัจจัยพื้นฐานใส่ กลายเป็นปัจจุบัน คนอินเดียก็ยังคงยึดในกระแสการอนุรักษ์การแต่งกายของชาติตัวเองไว้

   สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของอินเดียในยุคเริ่มเป็นเอกราชนั้น ไม่ได้เป็นชื่อพรรค หรือเป็นตัวเลข เพียงอย่างเดียวค่ะ แต่จะมีรูปข้าวของเครื่องใช้ในบ้านแทนชื่อพรรคการเมืองต่างๆ ด้วย และพรรคเหล่านี้ ก็จะใช้รูปข้าวของเครื่องใช้ในบ้านในการหาเสียงด้วย ดังนั้น ก็เลยมีตั้งแต่ “พรรคไม้แขวนเสื้อ” “พรรคไม้กวาด” “พรรคลูกอม” พรรค “ตะเกียง” ดูแล้วก็น่ารักดี แต่ด้วยวิธีง่ายๆ อย่างนี้ ก็ช่วยให้ชาวอินเดียที่ด้อยการศึกษาสามารถมีส่วนร่วมกับการเมืองได้ (ดูแล้วก็นิยมในแนวคิดของคนคิด และก็อดปลงไม่ได้ว่าเมืองไทยคงอีกนาน เพราะนักการเมืองเราเน้นแต่หลอกคนให้ลงคะแนนให้)

แต่นอกจากส่วนของนิทรรศการที่ดูประทับใจแล้ว พิพิธภัณฑ์รัฐสภาอินเดียก็ดูแล้วสนุกสนานด้วย เนื่องจากคนก่อตั้งต้องการให้มีลักษณะ    interactive ให้เด็กๆ เข้าชมและรู้สึกสนุกด้วย เช่น ห้องวีดีทัศน์ที่ฉายภาพยนตร์สั้น ที่หากเราเดินจากปลายห้องไปอีกด้าน เราจะได้เดินไปพร้อมกับภาพมหาตมะคานธี ในสไลด์ที่ เดินไปท่ามกลางฝูงชนในช่วงเวลาประวัติศาสตร์การก่อตั้งอินเดีย และมีห้องที่จัดเลียนแบบรัฐสภาอินเดีย ในขณะที่จาวาฮาล เนห์รู ประธานาธิบดีคนแรก ของอินเดีย กล่าวสุนทรพจน์ประกาศชัยชนะและเอกราชของอินเดีย ในห้องเล็กๆ ปิดทึบ ซึ่งไกด์ได้ทิ้งเราไว้นี้ มีที่นั่งให้เราข้างหุ่นจำลองของนักการเมืองอินเดีย (หากดูในความมืด ก็ดูน่าขนลุก) และโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว หุ่นของเนห์รู ตรงกลางห้อง ก็เริ่มขยับปาก หมุนคอ ขยับมือไปมา และกล่าวสุนทรพจน์ ดูแล้ว bollywood มาก เลยออกจะขำขันมากกว่าจะน่าซาบซึ้ง


นอกจากนี้ เราก็ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านเนห์รู ประธานาธิบดีคนแรกของอินเดีย บ้านของเนห์รู เป็นบ้านขนาดใหญ่ แสดงถึงฐานะที่ดีของครอบครัวของเนห์รู แต่ในแต่ละห้องนิทรรศการ คนเข้าชมจะได้เห็นการที่เนห์รู ด้วยความรักชาติ และต้องการร่วมต่อสู้กับคานธี เพื่อเอกราชของอินเดีย เนห์รูและครอบครัวได้เปลี่ยนไปใช้ชีวิตสมถะ แต่งกายอย่างอินเดีย แทนการใส่สูทอย่างยุโรป และยึดมั่นในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ  ของอินเดียอย่างแท้จริง และแม้จะต้องติดคุก ก็ยังคงต่อสู้ด้วยสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง


ในนิทรรศการ ดิฉันกับน้อง ได้พบป้ายคำพูดของเนห์รู อันหนึ่ง ที่เราสองคนประทับใจมาก ซึ่งถ้าแปลไม่ผิดก็คือ “ผู้คนเรียกให้ผมเป็นบุรุษหมายเลขหนึ่งของอินเดีย แต่ความจริงแล้ว ผมเป็นคนรับใช้คนแรกของอินเดียต่างหาก” (เราสองคนเห็นแล้วก็เห็นพ้องว่า อยากให้นักการเมืองไทยคิดได้อย่างนี้ทุกคน) อ้อ สำหรับใครที่สงสัย อินทิรา คานธี เป็นลูกสาวของเนห์รูค่ะ และต่อมาสมรสกับหลานของมหาตมะคานธี ค่ะ เลยกลายเป็นนางอินทิรา คานธี ผู้นำหญิงคนแรกของอินเดีย

ในด้านเศรษฐกิจ เราโชคดีที่ได้รับฟังบรรยายอาจารย์อินเดียท่านหนึ่งซึ่งเก่งมาก ท่านบรรยายให้เข้าใจง่ายว่า อินเดียเป็นประเทศที่ในช่วงหลังนี้ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงมาก เนื่องจากมีความก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจซอฟแวร์ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต และมีความก้าวหน้าในด้านการส่งออกสินค้าหลายชนิด เช่น สิ่งทอ เหล็ก และยานยนต์ (ใครรู้จักทาทา ยัง ก็รถยี่ห้อทาทา ที่มาของชื่อทาทานี่แหละค่ะที่เป็นยี่ห้อยักษ์ใหญ่ในอินเดีย) แต่อินเดียยังไม่เจริญเท่าที่ควร เพราะว่า อินเดียมีปัญหาคนยากจนจำนวนมากที่ยังอยู่ในภาคการเกษตร คนเหล่านี้มีรายได้น้อยมากต่อปี เนื่องจากทำการเกษตรได้แค่ปีละไม่กี่วัน เนื่องจากการชลประทานในอินเดียไม่พัฒนาพอจะกระจายน้ำให้ทั่วถึง การลงทุนด้านการแปรรูปถนอมสินค้าเกษตรยังต่ำ และระบบการขนส่งมวลชนในอินเดีย แพงและขยายตัวไม่ทันความต้องการ สรุปคือ สินค้าเกษตรผลิตไปก็เหลือทิ้ง ไม่มีมูลค่าเพิ่ม (ฟังดูแล้ว นึกโชคดีแทนประเทศไทยที่มีโครงการช่วยพัฒนาการเกษตร และการชลประทานของในหลวงท่าน ถ้าปล่อยตามยถากรรม เราอาจล้าหลังไปเท่าไร ก็ไม่รู้)

ปัญหาการเกษตรในอินเดียเหล่านี้รัฐบาลอินเดียรู้ดี แต่ยังไม่สามารถจะตอบสนองได้หมดหรือได้ทัน ส่วนจะด้วยเหตุว่าสุดวิสัย เนื่องจาก      ประเทศใหญ่มาก หรือเกิดการคอรัปชั่นประการใด ก็ไม่มีใครตอบได้แน่นอน แต่สรุปคือ อินเดียทุกวันนี้อยู่ได้ เนื่องจากรายได้ของภาคธุรกิจที่ร่ำรวยมีมากพอเลี้ยงดูคนยากจน แต่ด้วยว่าคนยากจนยังเยอะอยู่ อินเดียจึงยังคงไม่ไปได้เร็วเท่าที่ควร สำหรับภาคธุรกิจเองนั้น ภาคธุรกิจอินเดียสนใจการค้าขายลงทุนกับอาเซียนค่ะ และหลายครั้งก็ก้าวไปเร็วกว่าภาครัฐอินเดีย บ่อยครั้งหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ก็นำความเจริญและช่วยพัฒนาพื้นที่ยากจนโดยรอบธุรกิจของตนเองด้วย

แต่ไม่ว่าอินเดียจะเจริญอย่างไร อินเดียก็ยังคงเป็นอินเดียแท้ๆ ในเรื่องของความเชื่อ ศาสนา และศิลปะ วัฒนธรรม โดยไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปขนาดไหน อินเดียก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนอย่างเหนียวแน่นไว้ อินเดียมีพระเจ้าสามหมื่นล้านกว่าองค์ เรียกได้ว่า ประชาชนทุกคนมีพระเจ้าให้นับถือได้ไม่ซ้ำกัน (มิน่าเวลาสวดมนต์ถึงรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผล คงจะเกิดอาการเครือข่ายสัญญาณแออัด) แต่สิ่งที่ทำให้เราได้เห็นความลึกซึ้งของวัฒนธรรมอินเดียจริงๆ ก็คือตอนที่เราได้เดินทางไป field trip นั่นแหละค่ะ ซึ่งแล้วจะเล่าให้ฟังในตอนต่อๆ ไปนะคะ*************

(โปรดติดตามตอนต่อไป)


By:  pimpiree


Reviews 221 - 230 of 566
First | Prev. | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Next | Last
Name
GeorgeMic, 08/09/2019 08:45:23
Many thanks! Plenty of data.


buy cialis online canadian pharmacy
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">cialis sudafed interaction</a>
cialis cmi
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
Name
DennisHek, 08/09/2019 06:53:17
Amazing knowledge. Thanks a lot.

in canada buy viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
correct way to take viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra interact with lisinopril</a>
Name
DennisHek, 08/09/2019 05:07:38
You have made your point very nicely!!

viagra cialis refraction period
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">http://viaonlinebuyntx.com/</a>
order viagra online order viagra url
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Name
Randythart, 08/09/2019 04:53:41
Wonderful posts. Kudos.
instructions for viagra
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">generic viagra which is best</a>
hydrochlorothiazide contradict viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>sildenafil citrate powder vs viagra</a>
Name
JerrodBig, 08/09/2019 02:13:56
Regards, I appreciate it.

viagra altitude
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
provigro vs viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
EdwardDar, 08/09/2019 01:31:06
Nicely put. Thank you.
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmaceuticals online</a>
pharmacy cost comparison - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://www.vm2b.ru/viewtopic.php?f=32&t=370663>drug price Pi</a> 711afa3
Name
Robertacism, 08/09/2019 00:04:26
Beneficial postings. Cheers!
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
visit poster's website - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=http://fastbet.online/webboard/index.php?topic=5.new#new>online discount pharmacy nex</a> dd8_868
Name
DennisHek, 07/09/2019 23:41:30
This is nicely said. !

freeverse viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra powder</a>
viagra products
[url=http://viaonlinebuymsn.com/]using viagra after prostate surgery[/url]
Name
RonaldVonse, 07/09/2019 22:58:08
Wonderful tips. Thanks a lot!
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">ed meds online without doctor prescription</a>
canadian pharmacies without an rx - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=http://voixtone.com/?p=3023#comment-856213>london drugs canada ka</a> fa39e97
Name
Davidbob, 03/09/2019 21:44:32
Good advice. With thanks!
<a href="https://cialismsnrx.com/">cialis online</a>
cialis compresse cos'ГЁ - https://cialismsnrx.com/
<a href="https://cialismsnrx.com/">cialis generic</a>
<a href="http://www.sheyuan.com/goods/5420.htm">best time to take cialis for best results Danielbub</a> 430dd6a
Reviews 221 - 230 of 566
First | Prev. | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)