03/09/2009

การจัดการประชุมคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ (อะมีรุ้ลฮัจย์) ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        หน้าที่หนึ่งซึ่งนักการทูตทุกคน ไม่ว่าจะปฏิบัติราชการอยู่ในกระทรวง หรืออยู่ระหว่างประจำการในต่างประเทศ คงจะต้องได้มีโอกาสปฏิบัติโดยไม่อาจลีกเลี่ยงได้ น่าจะเป็นการจัดการประชุม ทั้งการประชุมหน่วยงานภายใน การประชุมหน่วยงานภายนอก การประชุมระดับประเทศ และการประชุมระดับระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละการประชุมก็ย่อมมีข้อแม้ และสมการที่แตกต่างกันออกไป

ในบทความนี้ ผมจะขอเล่าให้ฟังถึงการเตรียมการจัดการประชุมของกองตะวันออกกลางล่าสุด โดยขอเน้นในส่วนของการเตรียมการ ว่ากว่าจะจัดงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น จะต้องผ่านอะไรกันบ้าง


        การประชุมที่ผมจะขอพูดถึง คือ การประชุมชุมสัมมนาหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ (อะมีรุ้ลฮัจย์) ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asian Amirul Hajj Symposium) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2552 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ บต) และอะมีรุ้ลฮัจย์ของไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้อะมีรุ้ลฮัจย์ รวมทั้งหน่วยงานในด้านการบริหารจัดการฮัจย์ของประเทศในภูมิภาค ได้พบหารือ แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบการดำเนินการและ การปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการฮัจย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ นอกจากนั้น ยัง เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศมุสลิมกับประเทศที่มิใช่ มุสลิมในภูมิภาค ด้านการจัดการฮัจย์ รวมทั้งพิจารณากำหนดแนวคิดทิศทาง และกิจกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในด้านฮัจย์ต่อไป

         ข้อมูลที่กองตะวะนออกกลาง ได้รับจากผู้จัดคือ จะมีการเชิญอะมีรุ้ลฮัจย์จากสมาชิก ASEAN อีก 9 ประเทศ ประเทศละ 2 คน มาร่วมการประชุม

        ดังนั้น ประการแรก กองฯ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโรงแรม ทั้งในด้านภาพลักษณ์ และความสะดวกในการเดินทางและโดยที่ผู้ประชุมฯ จากต่างประเทศทั้งหมดเป็นชาวมุสลิม ประเด็นละเอียดอ่อน ทั้งทางด้านการจัดเตรียมห้องละหมาดสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม และการเตรียมอาหารฮาลาล จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดการประชุมครั้งนี้

        เจ้าหน้าที่ของกองฯ ได้เดินทางไปตรวจสอบโรงแรมหลายแห่ง ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในระดับที่จะสามารถรองรับแขกบ้านแขกเมืองได้อย่างสบาย ๆ และแม้เซลส์ของโรงแรมทุกแห่งที่พวกเราไปหารือด้วย จะให้การต้อนรับอย่างดี และนำเสนอโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ โรงแรมอย่างแข็งขัน แต่ก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า โรงแรมแต่ละแห่ง ก็มีความโดดเด่น และมีจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งตอบสนองความต้องการ และสมการของผู้จัดได้ในระดับที่แตกต่างกัน

        บางแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องพักใหญ่หรูหรา สมศักดิ์ศรีผู้เข้าร่วมการประชุม แต่ปรากฎว่าห้องประชุมอาจจะเล็กไป แคบไป หรือเพดานเตี้ยเกินไป บางทีเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณากันดูว่า หากจัดการประชุมในรูปแบบไหน ห้องประชุมจะออกมาเป็นอย่างไร จะเล็กไปจนน่าอึดอัดมั้ย หรือว่าจะกว้างไปจนโหลงเหลงหรือไม่ ทางเดินไปห้องประชุมสลับซับซ้อนหรือไม่และบางแห่งห้องประชุมดีครบครัน แต่โรงแรมอาจไม่สามารถยืดหยุ่นได้ในส่วนอื่น ๆ ซึ่งในกรณีนี้ ความยืดหยุ่นของโรงแรมนับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะโรงแรมหลายแห่ง ปกติไม่มีการบริการอาหารฮาลาล แต่ก็แสดงความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อที่จะจัด อาหารฮาลาลให้ และพร้อมที่จะจัดมุมพิเศษในห้องอาหารของโรงแรมให้เป็นมุมฮาลาลโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ในส่วนห้องละหมาด ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งทีมงานที่ไปตรวจสอบโรงแรมได้ให้ความสำคัญเป็น อย่างมาก เพราะต้องดูทั้งความเหมาะสมของห้อง และความเป็นสัดเป็นส่วนด้วย

        โดยที่ ศอ บต เป็นเจ้าภาพถืองบประมาณ แต่ไม่สามารถขึ้นมาตรวจสอบโรงแรมด้วยตนเองได้จนกระทั่งใกล้ ๆ วันจัดการประชุม เจ้าหน้าที่จากกระทรวงฯ จึงยิ่งต้องให้ข้อมูลกับ ศอ บต ให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งราคา (ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ต่อรองแล้วในระดับหนึ่ง) และข้อมูลในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาพห้องพัก สภาพห้องประชุม ความสะดวกในการเดินทาง ที่จอดรถ ฯลฯ

และนอกจากเรื่องโรงแรมที่พักแล้ว เรื่องยานพาหนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมในลักษณะนี้ ชนิดที่แยกกันไม่ออกเลยทีเดียว เจ้าหน้าที่กองฯ จึงต้องดำเนินการประสาน บริษัทรถตู้ ต่อรองราคา และส่งใบเสนอราคาไปให้ผู้จัด และในระหว่างการประชุม ก็ต้องเป็นผู้คุมคิวรถว่า วันนี้ รถคันไหนจะไปรับคณะไหน ส่งคณะไหน กี่โมง ซึ่งก็ต้องทำงานแบบมือเป็นระวิงพอควร

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการจัดเตรียมการประชุม ทั้งการถ่ายเอกสาร และการขอสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงแรมอีก และในพิธีเปิดก็ต้องช่วยกันรับแขกและง่วนอยู่บริเวณลงทะเบียน

        ท้ายที่สุด การประชุมอะมีรุ้ลฮัจย์ฯ ได้จัดขึ้นที่โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพมหานคร โดยมีอะมีรุ้ลฮัจย์จาก มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนฯ สิงคโปร์ กัมพูชา พม่า เวียดนาม และไทยเข้าร่วมการประชุม และผ่านพ้นไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

        ซึ่งแม้ว่ากว่าจะจัดงานกันได้ ก็ต้องเหนื่อยกันขาลาก แต่เมื่องานสำเร็จก็ทำให้คณะทำงานหายเหนื่อยและยิ้มออกกันเลยทีเดียว


By:  shakir


Reviews 521 - 530 of 571
First | Prev. | 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Next | Last
Name
LarryWeids, 12/08/2019 21:47:06
Amazing stuff. Regards!
canadian pharmacy no prescription
<a href="https://www.trustedwebpharmacy.com//">canadian online pharmacy</a>
safeway pharmacy
<a href="https://www.canadianpharmacyu.com//">online pharmacies</a>
drugs from canada online - https://www.canadianpharmacyu.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/3812.htm">onlinecanadianpharmacy.com Jen</a> 0dd6a71
Name
JosephHeimb, 12/08/2019 15:29:36
Thanks! Numerous information!

canadian pharmacies-247
<a href="https://www.canadianpharmacy-ltd.com//">canadian pharmacy drugs online</a>
best online pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canada viagra</a>
best online pharmacies canada - https://www.pharmacyonline-canadian.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/6444.htm">canadian pharmacy world Jen</a> d0_eac9
Name
LarryWeids, 12/08/2019 13:20:14
You said this exceptionally well.
board of pharmacy
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacies</a>
best online pharmacies canada
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacies</a>
candrugstore com - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://movieroom.net/7454-lego-film.html">best price prescription drugs Ot</a> 711afa3
Name
Charleschics, 12/08/2019 12:46:02
Kudos! Wonderful stuff.
pharmacy canada
<a href="https://www.canadianpharmacy-ltd.com//">online canadian pharmacy</a>
pharmacy online store
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">canada drugs online</a>
canadian king pharmacy - https://www.trustedwebpharmacy.com/

<a href="http://inumoaruke.jp/newpage2006117.shtml">onlinecanadianpharmacy.com ea</a> 5c711af
Name
EdwardDar, 12/08/2019 12:17:48
You actually mentioned that wonderfully!
<a href="https://www.canadianpharmacycom.com//">canadian pharcharmy</a>
most reliable canadian pharmacies - https://www.safeonlinecanadian.com/

<a href=http://blog.kingstreetsounds.com/dj-vivona-black?unapproved=101607&moderation-hash=d9fa0828174ffbbb5bf11cb1088530ca#comment-101607>canadianpharmacyservice.com Bumn</a> 645c711
Name
RonaldVonse, 12/08/2019 10:44:49
Nicely put, Kudos!
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies-24h</a>
drug price - https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com/

<a href=http://fastbet.online/webboard/index.php?topic=21.new#new>viagra canada nex</a> a71dd3_
Name
Keithmouts, 12/08/2019 10:25:30
Appreciate it, Quite a lot of material!

list of legitimate canadian pharmacies
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacy world</a>
trusted overseas pharmacies
<a href="https://www.trustedwebpharmacy.com//">canadian pharmacy world</a>
visit poster's website - https://www.canadianpharmacy-ltd.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/513.htm">canadapharmacy Jen</a> 45c711a
Name
Deshawnhib, 12/08/2019 05:25:38
Fine facts. With thanks.
canadian pharmacies without prescriptions
<a href="https://www.canadianpharmacyu.com//">meds online without doctor prescription</a>
canadian pharmacy world
<a href="https://www.canadianpharmacyu.com//">london drugs canada</a>
pharmacy without dr prescriptions - https://www.canadianpharmacycom.com/

<a href="http://traviet.net/Thread-VigRXNoPre">drugs without prescription Mag</a> 1afa39e
Name
LarryWeids, 12/08/2019 05:16:20
You revealed it exceptionally well.
aarp approved canadian online pharmacies
<a href="https://www.safeonlinecanadian.com//">online pharmacies of canada</a>
discount prescription drug
<a href="https://www.canadianpharmacy-guide.com//">mexican pharmacies shipping to usa</a>
pharmacy prices - https://www.canadianpharmacy-guide.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/7293.htm">medical information online Jen</a> 45c711a
Name
Keithmouts, 12/08/2019 02:30:36
Perfectly expressed certainly! !
north west pharmacy canada
<a href="https://www.canadianpharmacy-ltd.com//">online canadian pharmacy</a>
web medical information
<a href="https://www.pharmacyonline-canadian.com//">canada pharmacy</a>
cialis from canada - https://www.canadianpharmacy-guide.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/3806.htm">viagra from canada Jen</a> 9e971de
Reviews 521 - 530 of 571
First | Prev. | 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)