24/01/2011

ย่ำบ้านเกิด โอมาร์ คัยยัม

“ดูหนังดูละคร แล้วย้อนดูตัว
ขำอุราน่าหัว เต้นยั่วอย่างฝัน
ดอกเอ๋ยดอกเจ้าดอกทานตะวัน
ละครคนละคนขัน ประชันกันสนุกเอย”

จาก รุไบยาต (Rubaiyat) ของโอมาร์ คัยยัม (Omar Khayyam)

ฉบับแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์*


            ก่อนที่จะมาประจำการที่กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ผมได้พยายามหาหนังสือเกี่ยวกับอิหร่านมาอ่านเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งทางด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรมอิหร่าน และหนึ่งในหนังสือเหล่านั้นก็คือ รุไบยาต ที่แปลโดยคุณแคน สังคีต ซึ่งแปลได้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง และทำให้ได้กลับมาคุ้นเคยกับชื่อของโอมาร์ คัยยัม (Omar Khayyam) อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เคยอ่านหนังสือหลายเล่มที่เอ่ยถึงนักปราชญ์ท่านนี้มาบ้างแล้ว

            โอมาร์ คัยยัม เกิดเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1048 ที่เมืองเนย์ชาปูร์ (Neyshapur) ในเขตปกครองคุรอซอน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านในปัจจุบัน และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีความปราดเปรื่องทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ปรัชญา การแพทย์ และกวีในปี ค.ศ. 1070 โอมาร์ คัยยัม เริ่มเขียนทฤษฎีเกี่ยวกับโจทย์พีชคณิตชื่อ Maqalat fi al-Jabr wa al-Muqabilah (Treatise on Demonstration of Problems of Algebra) ซึ่งนับเป็นผลงานชิ้นโบว์แดง และเป็นการวางรากฐานศาสตร์
แห่งการคำนวณ และกลายเป็นตำราที่ยิ่งใหญ่ เพราะมีทั้งการแก้สมการกำลังสาม ซึ่งเป็นผลงานยอดเยี่ยมที่สุดของสมการพีชคณิต และการจำแนกสมการกำลังสามออกเป็น 13 ประเภท โดยโอมาร์ คัยยัม ยังได้เขียนผลงานทางวิชาการที่มีคุณประโยชน์มากมาย อาทิ หนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์สี่เล่ม ฟิสิกส์สามเล่ม พีชคณิตหนึ่งเล่ม และเลขาคณิตหนึ่งเล่ม

            นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1074 มะลิกชาห์ ญะลาลุดดีน กษัตริย์ราชวงศ์สัลจูกได้มีรับสั่งให้โอมาร์คัยยัม สร้างหอดูดาวที่เมืองเรย์ (Rey) ร่วมกับนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญคนอื่น ๆ ในยุคนั้น โดยผลงานที่สำคัญที่สุดคือโอมาร์ คัยยัม ในช่วงดังกล่าวคือการคำนวณระยะเวลาปีสุริยคต (solar year) ว่ามีระยะเวลา 365.2422 วัน ซึ่งมีความผิดพลาดเพียงวันเดียวในรอบ 3,770 ปี และมีความถูกต้องแม่นยำเหนือกว่าปฏิทินเกรกอเรียนที่มีความผิดพลาด 1 วันใน 3,330 ปี และเป็นผลให้เกิดการปฏิรูปปฏิทินสุริยคติ ซึ่งปฏิทินของโอมาร์ คัยยัม ยังใช้กันอยู่ในอิหร่านทุกวันนี้ นอกจากนี้ โอมาร์ คัยยัม ยังได้สร้างแผนที่ดวงดาว (star map) ซึ่งเป็นที่โด่งดังในเปอร์เซีย และโลกอิสลามอีกด้วย และอิทธิพลของโอมาร์ คัยยัม ทางด้านดาราศาสตร์นี้ ทำให้ในปี ค.ศ.1970 มีการนำชื่อของเขาไปตั้งเป็นชื่อของแอ่งบนดวงจันทร์ (lunar crater) เพื่อเป็นเกียรติแก่โอมาร์ คัยยัมด้วย และล่าสุดรัฐบาลอิหร่านได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีปริมาณก๊าซสำรองมากถึง 260 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็ได้ตั้งชื่อแหล่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวว่าแหล่งก๊าซคัยยัม

            อย่างไรก็ดี แม้ว่าโอมาร์ คัยยัม จะเป็นผู้ที่ปราดเปรื่องและสร้างผลงานทางวิชาการไว้มากมาย แต่ในโลกตะวันตกและในสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเขากลับเป็นที่รู้จัก นับถือ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะนักปราชญ์และกวี เมื่อ Edward Fitzgerald นักเขียนชาวอังกฤษ แปลบทกวีของโอมาร์ คัยยัม ในชื่อ “Rubaiyat of Omar Khayyam” เมื่อปี ค.ศ. 1859 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง ซึ่งแนวความคิด มุมมอง
และนัยที่แฝงอยู่ในบทกวีของโอมาร์ คัยยัม ที่นำเสนออนุภาพของความรัก สัจธรรมของชีวิต และความสำคัญของการใช้ชีวิตในปัจจุบันกาลให้เต็มที่ มีอิทธิพลต่อนักคิด นักเขียนของโลกตะวันตกมากมาย นอกจากนี้ ผลงานชิ้นเอกนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 70 ภาษา อาทิ เยอรมัน ฝรั่งเศส อารบิก อิตาเลี่ยน และสเปน ฯลฯ ซึ่งความโด่งดังในต่างประเทศ ทำให้ชาวอิหร่านหันกลับมาให้ความสนใจบทกวีของโอมาร์ คัยยัมอีกครั้งหนึ่ง จนรัฐบาลอิหร่านมีการนำชื่อของกวีเอกไปตั้งเป็นชื่อถนนในกรุงเตหะราน และในเมืองสำคัญต่าง ๆ และเป็นที่กล่าวกันว่าชาวอิหร่านแทบทุกคนจะสามารถจำบทกลอนของโอมาร์ คัยยัม อย่างน้อยหนึ่งบทได้
ขึ้นใจ

            วันที่พวกเราเดินทางไปเยี่ยมชมบ้านเกิดของโอมาร์ คัยยัม ในระหว่างการเดินทางไปจัด Road Show เพื่อพบปะกับนักธุรกิจของสภาหอการค้าแห่งจังหวัดคุรอซอน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้า และการลงทุนไทย – อิหร่าน คณะของเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสุสานของโอมาร์ คัยยัม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเนย์ชาปูร์ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวอิหร่านและชาวต่างชาติเดินทางไปเยี่ยมชมสุสานแห่งนี้มากมาย

            สุสานของกวีเอกท่านนี้ตั้งอยู่ภายในสวนที่เงียบสงบ และมีบรรยากาศแห่งความขลังอยู่ในที ภายหลังจากเดินผ่านประตูด้านหน้า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นหินอ่อนสีขาวของโอมาร์ คัยยัม
เป็นจุดแรก ก่อนที่จะเดินผ่านเงาแมกไม้ของต้นไม้ใหญ่เข้าไปด้านใน เพื่อชื่นชมอาคารทรงแปลกตาที่ได้รับ
การออกแบบโดยนาย Houshang Seihon สถาปนิกชาวอิหร่านชื่อดัง เมื่อปี ค.ศ. 1962 ซึ่งได้รับแรงบรรดาลใจ
มาจากทฤษฏีทางคณิตศาสตร์และบทกลอนของโอมาร์ คัยยัมนั่นเอง

            ผมเดินชมและเก็บภาพรอบ ๆ บริเวณสุสานอยู่พักใหญ่ ด้วยความตื่นเต้นและตื้นตันใจว่าได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่ง และก็ยืนจ้องมองดูสุสานของโอมาร์ คัยยัม ด้วยความทึ่งและชื่นชม พลางอดคิดในใจไม่ได้ว่าถึงแม้อาจจะมีบางช่วงที่โอมาร์ คัยยัมอาจถูกลืมเลือนไปจากความคิดและความทรงจำของเพื่อนร่วมชาติบ้าง จนกระทั่งไปโด่งดังและได้รับการสรรเสริญจากชาวต่างชาติจึงกลับมาได้รับความสนใจในกระแสหลักอีกครั้ง แต่ท้ายที่สุดความสำคัญและคุณภาพของผลงานของท่านก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ และอยู่เหนือเงื่อนไขของกาลเวลาได้อย่างเต็มภาคภูมิ

*****

17 ม.ค. 2554
เตหะราน

ที่มาของข้อมูล

http://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Khayy%C3%A1m

http://en.wikipedia.org/wiki/Rubaiyat_of_Omar_Khayyam

http://www.omarkhayyamrubaiyat.com/background.htm

http://www.experiencefestival.com/rubaiyat_of_omar_khayyam

http://www.ahlulbait.org/main/content.php?page=sub&category=45&id=469

By:  ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล


Reviews 1 - 10 of 559
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
Name
EdwardDar, 15/10/2019 18:28:39
Thanks a lot. Awesome stuff!
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian drugs</a>
online pharmacies - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=https://halftimeinstitute.org/ht-news/halftime-talent-solutions-new-opportunity-prison-entrepreneurship-program/?tfa_next=%2Fforms%2Fview%2F4629742%2F7b48c18635ec81a702a7763f61678254%2F147781203%26sid%3D8af3d03557d3d461a43aeda6f9f27581>be­st online pharmacy stores gob</a> a71dd3_
Name
CharlieViase, 14/10/2019 19:54:20
Seriously a good deal of very good data!

is daily cialis safe
<a href="http://ciaonlinebuyntx.com/">cialis</a>
cialis ilaç etkileşimleri
<a href=http://ciaonlinebuyntx.com/>cialis pills</a>
Name
RobertWet, 14/10/2019 17:44:09
Thanks a lot. A lot of data!


cialis dove acquistare
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">erfahrungen cialis rezeptfrei</a>
cialis 20 mg zararlarД±
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>cialis dosage 2.5</a>
Name
Jamescreed, 14/10/2019 14:49:23
Many thanks, I appreciate it.

viagra *
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra without a doctor prescription in us</a>
viagra extacy ashanti
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra without a doctor prescription usa</a>
Name
CharlieViase, 14/10/2019 11:34:56
Thank you. Quite a lot of knowledge!


how often can i take 10mg cialis
<a href="http://ciaonlinebuyntx.com/">cialis 20mg</a>
efek dari obat cialis
<a href=http://ciaonlinebuyntx.com/>cialis tablets</a>
Name
RobertWet, 14/10/2019 08:05:10
Wonderful facts. Thanks!

cheapest us cialis
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">cuanto tiempo de caducidad tiene cialis</a>
meglio viagra o cialis forum
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>cialis online</a>
Name
Jamescreed, 14/10/2019 06:44:14
Seriously a good deal of valuable data.

oragel viagra sex
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra without a doctor prescription usa</a>
viagra unsuccessful entry pdf
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra without a doctor prescription usa</a>
Name
Jamescreed, 13/10/2019 22:55:45
Seriously lots of helpful tips!

viagra drug scams
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra without perscription</a>
canadas viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra without a doctor prescription</a>
Name
RobertWet, 13/10/2019 22:30:37
You actually said that well.

cialis and beta blockers
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">buy cialis pills</a>
le viagra est il plus efficace que le cialis
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>cialis patient assistance form</a>
Name
CharlieViase, 13/10/2019 19:05:09
Very good write ups. Thanks a lot.

cialis and adrenal fatigue
<a href="http://ciaonlinebuyntx.com/">cheap cialis</a>
achat cialis en grande bretagne
<a href=http://ciaonlinebuyntx.com/>cheap cialis</a>
Reviews 1 - 10 of 559
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)