24/01/2011

กลุ่มคนเคร่งศาสนา การเกณฑ์ทหาร กับปัญหาเศรษฐกิจของอิสราเอล

            ถ้าพูดถึงประเทศที่มีผู้คนเคร่งศาสนาแล้วละก็ ผมว่าอิสราเอลจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียวนะครับ ศรัทธาในศาสนาของคนที่นี่แรงกล้ามากดังจะเห็นได้จากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนั้นต้องยอมรับว่าศรัทธาและประวัติศาสตร์ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหาในภูมิภาคนี้แก้ได้ยากและเรื้อรังจนปัจจุบันครับ แต่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วศรัทธาของชาวอิสราเอลกำลังได้รับการทดสอบและดูเหมือนว่าเริ่มจะสั่นคลอนไปตามกาลเวลาซะด้วยสิครับ

            เมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิสราเอล นาย Yuval Steinitz ได้ประกาศระหว่างการประชุมกับผู้บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ในอิสราเอลว่ารัฐบาลปัจจุบันต้องการให้กลุ่มคนที่เรียกว่า “Haredim” หรือกลุ่มผู้เคร่งศาสนาของอิสราเอล (เคยเห็นคนที่ใส่ชุดดำๆ มีหนวดเครารุงรังและใส่หมวกปีกกว้างสีดำมั้ยครับ นี่แหละครับคนกลุ่มนั้น)ที่ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารเข้าทำงานในตลาดแรงงานของอิสราเอล โดยนโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิวัตินโยบายทางสังคมครั้งใหญ่ของอิสราเอลซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งประเทศได้มีกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลที่ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารเข้าหางานทำในตลาดแรงงาน ซึ่งกลุ่ม Haredim นี้โดยปกติจะได้รับสิทธิพิเศษให้ผัดผ่อนการเกณฑ์ทหารโดยเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาก่อนแล้วจึงเกณฑ์ทหาร (ซึ่งกว่าจะจบก็อายุไม่น้อยโดยส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนไปเรื่อยๆและผัดผ่อนการเกณฑ์ทหารไปจนอายุเลย 35 ซึ่งถ้าอายุเกินนี้ก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร นอกจากนี้การที่ไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าคนกลุ่ม Haredim ต้องเป็นอย่างไรทำให้มีผู้ที่ต้องการหนีทหารแฝงเข้ามาในกลุ่มนี้มากขึ้นทุกปี) และค่อยหางานทำ แต่นโยบายนี้จะให้คนกลุ่มนี้เริ่มหางานทำได้เลยในขณะที่ยังเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาและยังไม่ได้รับการเกณฑ์ทหาร

            จริงๆ แล้วนโยบายนี้มีที่มาที่ไปครับ ซึ่งที่มาที่ไปนี้เกิดจากการให้อภิสิทธิ์แก่กลุ่ม “Haredim” มากจนเกินไปครับจนเศรษฐกิจของอิสราเอลไม่สามารถรองรับได้ในระยะยาว โดย นาย Stanley Fischer ผู้ว่าธนาคารกลางได้ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ว่าการขาดหายไปของคนกลุ่มนี้ในตลาดแรงงานของอิสราเอลนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะยาวเนื่องจากนอกจากรัฐบาลจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแรงงานกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ยังต้องเสียภาระค่าดูแลสวัสดิการของคนกลุ่มนี้อีก ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดการขัดแย้งกันในด้านสังคมและการเมืองจากประเด็นดังกล่าวแน่นอนถ้าไม่มีนโยบายที่จะมาแก้ปัญหาของคนกลุ่มนี้ซึ่งมีประมาณ 7 แสนคน หรือ 10% ของประชากรอิสราเอล (นี่ยังไม่นับปัญหาด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ เช่น การเกณฑ์ทหาร การให้เงินช่วยเหลือ และการตั้งถิ่นฐานของคนกลุ่มนี้อีกนะครับ)

            เพื่อที่จะเข้าใจปัญหาเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าคนกลุ่มนี้มีวิถีชีวิตอย่างไรและได้อภิสิทธิ์อะไรบ้าง คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต่อต้านความทันสมัยและเคร่งศาสนามาก อยู่อาศัยในชุมชนปิดของตนเองมีหลักการทางศาสนาที่เคร่งครัด โรงเรียนของคนกลุ่มนี้ก็จะมีแต่คำสอนทางศาสนาและไม่สอนวิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในอุดมคตินั้นผู้ชายในกลุ่มเคร่งศาสนาควรจะต้องศึกษาหลักศาสนาอย่างเดียวไปตลอดชีวิต ซึ่งเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งประเทศคนกลุ่มนี้คือผู้สูญเสียจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมีแค่ประมาณ 30,000 - 40,000 คน โดยนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอล นาย David Ben Gurion คาดการว่ากลุ่มคนที่มีความเชื่อเช่นนี้ไม่น่าจะอยู่ในสังคมได้นานในระยะยาวและต้องการสร้างความปรองดองในชาติจึงได้ให้เสรีภาพกับคนกลุ่มนี้และให้สวัสดิการ เช่น เงินสนับสนุนโรงเรียนสอนศาสนา และการยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา ในช่วง 2 ทศวรรษแรกของการก่อตั้งประเทศนั้นผู้ชายในกลุ่มเคร่งศาสนาส่วนใหญ่ทำงาน (แม้ว่าควรจะศึกษาศาสนาอย่างเดียว) ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 พรรคของพวกเคร่งศาสนาได้เข้าร่วมรัฐบาลผสมและได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับคนกลุ่มนี้ เช่น เพิ่มเงินสนับสนุนโรงเรียนสอนศาสนาและนักเรียน ได้รับการลดหย่อนภาษี และเงินช่วยเหลือปีละมากกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้ผู้ชายในกลุ่มเคร่งศาสนานี้ส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาศาสนามากกว่าที่จะทำงาน นอกจากเคร่งศาสนาแล้วคนกลุ่มนี้ยังมีอัตราการเกิดที่สูงมากโดยแต่ละครอบครัวก็มีลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 7 คน เพื่อสืบทอดศาสนา ดังนั้นถ้าอัตราการเกิดยังเป็นเช่นนี้ ในปี ค.ศ. 2025 ประชากรกลุ่มนี้จะคิดเป็น 18 % ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่ง 27% ของผู้ชายในประชากรกลุ่มนี้เท่านั้นที่ทำงาน (ในปี ค.ศ. 1979 79% ของประชากรชายกลุ่มนี้ทำงาน) ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนของคนที่ทำงานน้อยแล้ว งานที่ทำก็เป็นงานที่มีรายได้น้อยเนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการศึกษาแบบปกติ ซึ่งทำให้คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ทำงานและรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลทำให้ 60% ของคนกลุ่มนี้มีฐานะยากจน กระทรวงการคลังได้ประมาณความสูญเสีย (ทั้งจากการขาดแรงงงานและการต้องให้เงินสวัสดิการ)ของประเทศจากคนกลุ่มนี้ไว้ที่มากกว่า 9 พันล้านเชคเกลต่อปี (1 เชคเกลประมาณ 8-9 บาท) ซึ่งนี่ยังไม่นับเรื่องการสูญเสียทางอ้อม เช่นการเกณฑ์ทหารอีกนะครับ

            นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีนโยบายให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานได้ในขณะยังหนุ่มแน่นนะครับ และผมเชื่อว่าจะมีนโยบายอื่นๆตามมาเพื่อแก้ปัญหานี้แน่นอนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการใช้กลไกการสร้างแรงจูงใจ เช่น การปรับสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนรายได้ที่เหมาะสมในกองทัพเพื่อดึงดูดในคนกลุ่มนี้เลือกที่จะเข้ามาเป็นทหารเพื่อหารายได้ หรือ ใช้วิธีบังคับให้คนกลุ่มนี้คุมกำเนิด หรือ บังคับให้เกณฑ์ทหาร นั่นก็สุดแล้วแต่สถานการณ์ในประเทศอิสราเอลในอนาคตจะอำนวย แต่เรื่องดังกล่าวค่อนข้างมีความอ่อนไหวผมจึงยังไม่คิดว่าจะมีนโยบายยาแรงใดๆ เพื่อแก้ปัญหาออกมาในระยะอันใกล้นี้ ถึงแม้บทความนี้จะสะท้อนปัญหาในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากคนกลุ่มนี้จนบางทีเหมือนเป็นการสร้างภาพลบต่อคนกลุ่มนี้ แต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี และผมเชื่อว่าหลักปฏิบัติของคนกลุ่มนี้ย่อมต้องมีข้อดีและยังประโยชน์ให้กับประเทศอิสราเอลไม่มากก็น้อย จุดประสงค์ของการเขียนบทความนี้ไม่ได้มาจากอคติส่วนตัวของผมที่มีต่อคนกลุ่มนี้ แต่ต้องการสะท้อนภาพของสังคมอิสราเอล ประเทศที่มีอายุเพียงแค่ 62 ปี ประเทศที่มีผู้คนมาจากหลากหลายภูมิหลัง มีแนวคิดที่แตกต่างกันทั้งในด้านการเมือง สังคม และศาสนาความเชื่อ และข้อกังวลที่ปรากฏในบทความนี้ก็คือข้อกังวลของผู้คนในสังคมอิสราเอลที่มีจริงต่อความขัดแย้งที่เกิดจากความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกันของคนในชาติ ท้ายนี้ผมจึงขอทิ้งท้ายวลีอมตะของชาร์ล ดาวิน ไว้ละกันครับ “It is not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดไม่ใช่ชนิดที่แกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่เป็นชนิดที่รู้จักการปรับตัว ทุกสังคมต้องมีการปรับตัวจึงจะอยู่รอดได้

--------------------------------------------

หมายเหตุ: คนอิสราเอลที่มีเชื้อสายอาหรับไม่ต้องเกณฑ์ทหาร

ผู้เขียน นายศุภโชค เย็นทรวง

เลขานุการโท สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ


By:  ศุภโชค เย็นทรวง


Reviews 381 - 390 of 559
First | Prev. | 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | Next | Last
Name
LelandNer, 21/08/2019 08:22:16
Excellent knowledge. Thanks!
<a href="https://www.genericonlineviagrarx.com/viagra-generic//">buy viagra online</a>
online pharmacy with prescription viagra - https://genericviagrantx.com/
<a href="https://genericviagramsl.com//">viagra emails being sent out automatically</a>
<a href="https://www.ebaglung.com/archives/47872?unapproved=117320&moderation-hash=033eaa31fbf865f7a302800d50249316#comment-117320">mix viagra and nitoglycerin LelandShifs</a> d6_f6bf
Name
Danielzit, 21/08/2019 07:55:30
Kudos, A good amount of advice!

<a href="https://genericviagramsl.com//">viagra generic</a>
210 area code viagra - https://genericviagrantx.com/
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com//">viagra horror stories</a>
428430d
Name
CharlesSak, 21/08/2019 04:47:14
Terrific knowledge. Many thanks.
<a href="https://genericviagrantx.com//">generic viagra</a>
viagra by phone - https://www.viagraforsalemsn.com/
<a href="https://www.viagraonlinemsn.com//">viagra ordering</a>
<a href="https://photo.capsule.org/?popup=comment&showimage=83">viagra superforce canada Charlesgop</a> c711afa
Name
JoshuaSaunc, 21/08/2019 03:38:52
Kudos! Good information!
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com//">viagra 100mg</a>
compare levitra viagra - https://genericviagrarcp.com/
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com//">mccain viagra commercial</a>
<a href=https://www.bhulekhatv.com/ur/pakistan-8813?page=2#comment-1009374>viagra color changes Joshuatweri</a> c711afa
Name
EdwardDar, 20/08/2019 09:41:36
Thanks! Quite a lot of stuff.

<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacies that ship to us</a>
canadian pharmacies shipping to usa - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=https://livemarket2.bbs10.net/?thread=35#61>canada medication pharmacy nar</a> 8430dd6
Name
Michaelgibre, 20/08/2019 07:50:43
Nicely put. Thank you.
drugstore online shopping
<a href="https://www.canadianpharmacy-ltd.com//">canadian prescriptions online</a>
drug price
<a href="https://www.pharmacyonline-canadian.com//">canadian drugs</a>
canadian cialis - https://www.trustedwebpharmacy.com/

<a href="https://ordnancendt.com/?attachment_id=13175#comment-743018">canada pharmacy no prescription def</a> d6a71dd
Name
Robertacism, 20/08/2019 07:01:28
Cheers, Quite a lot of forum posts.

<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian viagra</a>
safeway pharmacy - https://www.canadianpharmacy-ltd.com/

<a href=http://banglarnari24.com/home/details/1269.html>online canadian pharmacy Nub</a> 430dd6a
Name
RonaldVonse, 20/08/2019 05:05:55
Fine knowledge. Regards.
<a href="https://www.canadianpharmacy-guide.com//">online canadian pharmacy</a>
canadian pharmacies top best - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=https://www.sumbarfokus.com/berita-irt-dilatih-keterampilan-oleh-blk-di-agam.html>mail order pharmacies Paky</a> 645c711
Name
JosephHeimb, 20/08/2019 02:42:52
Awesome facts. Thank you.
pharmacies in canada
<a href="https://www.canadianpharmacycom.com//">canadianpharmacy</a>
canadian pharmacy without prescription
<a href="https://www.trustedwebpharmacy.com//">london drugs canada</a>
canadian online pharmacies - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/5731.htm">pharmacy cost comparison Jen</a> 1afa39e
Name
EdwardDar, 20/08/2019 01:22:55
Great postings. Thank you!
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">northwest pharmacy canada</a>
canadian pharmacy viagra brand - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=http://www.anjaewook.org/bbs/view.php?id=board09&page=1&page_num=24&select_arrange=headnum&desc=&sn=off&ss=off&sc=on&keyword=&no=11609&category=>buy online prescription drugs Dug</a> e971de4
Reviews 381 - 390 of 559
First | Prev. | 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)